Излезе първи брой на общински вестник „Перник“

В навечерието на Великден излезе първият брой на вестник „Перник“. Изданието е на Общината. Ще излиза всеки месец и ще отразява  събития и факти от живота на града и неговите хора. На осемте страници

ще има информация за местната власт, предстоящите проекти, важните  решения на общинските съветници, културните събития, успехите в  училище и спорта. Предвижда се страница за историята на Перник и  видните перничани.

Вестникът ще се разпространява в кметствата, читалищата, клубовете на пенсионерите и други публични места безплатно.

Целта е информацията за случващото се в града и общината да достигне до повече хора и те да дават своите мнения и предложения, да споделят проблемите си. Задачата е да достигне и до тези, които не ползват интернет и не четат новинарските сайтове за района, не гледат местната телевизия „Кракра“. Надяваме се вестник „Перник“ да достигне до максимален брой читатели и да отговори на желанието на общинската управа за повече откритост и прозрачност в управлението.

Коментари

коментара