Треската за златото в Трън продължава! Сдружение „Трън“ сезира прокуратурата заради подпис на Министър. От фирмата за злато отговарят: Нямате основание, не е имало нарушение на закона от нас

Както вече писахме, нов скандал за златодобива разтресе Трънско. Сдружението за чиста природа в Трън продължава борбата за елиминиране на възможността в трънския край да се добива злато. Новото 20 е , че от инициативния комитет на Сдружение „Трън“ сезираха прокуратурата заради подпис на министър Нона Караджова 17 дни преди да встъпи в длъжност, с който подпис тя парафира продължаване на договора от 2009г. за търсене и проучване на злато в община Трън на геоложката фирма „Мартерн“ ЕООД .
Управителят на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД Ваня Денева обаче заяви пред ZaPernik.com, че категорично не е имало нарушение на закона от страна на фирмата и че Договорът за търсене и проучване е различен от договора за концесия.  Позицията й можете да прочетете по-долу. 

 

09

Ваня Денева, управител на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД:

Категорично не е имало нарушение на закона от наша страна. Договорът за търсене и проучване е различен от договора за концесия. За проекта ни в Трън следваме процедура, чиято цел е да сключим договор за концесия за добив и преработка на полезни изкопаеми, след като отговорим на всички предшестващи нормативни изисквания. Когато придобихме правата по проекта през 2014 г., вече бяха изминали няколко години откакто договорът за проучване и анексите към него бяха изтекли. Не е коректно да коментираме действията на държавната администрация, но нищо нередно не е направила фирмата, сключила анекса през 2009 г. От страната, извършваща проучвателни дейности се изисква да поиска удължаване не по-късно от един месец преди да е изтекъл срока на договора. Така и са постъпили. Срокът за отговор на министерството също е един месец.

Ако е имало причина министърът да не удължи срока, той е следвало да постанови изричен отказ в рамките на срока на действие на договора. Но в този преходен период между две управления, нито единият, нито другият министър е възразил срещу внесените документи с предложение за удължаване на срока. Не е имало причина за отказ на полагащото им се по закон удължаване на договора за проучване, предвидено в чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства.

Дори да се приеме, че анексът е подписан от лице, което не е имало представителна власт по отношение на министерството, последиците от неговите действия са валидирани чрез последващите действия на министерството. Няма основание да се твърди, че е невалидна процедурата, която ние днес следваме, за да стигнем до подписване на договор за концесия.

Коментари

коментара