Рубрика „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“! В момента в България има десетки лицензирани търговци на електроенергия. На кого да се доверим? За какво да внимаваме при избор на доставчик? Какви са правата ни, ако не сме доволни от направения избор?

Рубрика „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“ , част 7.

От 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток.  Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите. В тази връзка стартираме рубриката „Вие питате – ЧЕЗ отговаря“. Ще очакваме Вашите въпроси на редакционния имейл:[email protected]

Надяваме се да Ви бъдем полезни.

В момента в България има десетки лицензирани търговци на електроенергия. На кого да се доверим?

Препоръчваме на потребителите да се доверяват на дружества с утвърдена репутация и професионален опит при работа с клиенти.

Много от търговците на свободния пазар нямат изграден капацитет да обслужват голям брой клиенти. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции, включително за придобиване на специализиран софтуер и обучение на служители. Наличието на инфраструктура е гаранция за коректност и бърза реакция, когато клиентите желаят да бъде решен някакъв проблем. Затова е важно при избор на търговец клиентите да се интересуват и от това дали той разполага с клиентски центрове, в какъв срок ще отговаря на жалбите им, с какви експерти разполага, как и в каква периодичност ще осъществява връзката с потребителите.

За какво да внимаваме при избор на доставчик?

Важна особеност при либерализацията на пазара е, че заедно със свободата да изберете своя доставчик, Вие носите и отговорността от направения избор. Това е така, защото доставката на електроенергия при него се регламентира чрез свободно договорени търговски отношения, както при търговията на всички други стоки и услуги.

Ето някои от основните рискове, с които да се съобразите:

  • Сключване на договор с фирма, която не притежава активен лиценз за продажба на електроенергия. Актуален регистър се поддържа на интернет страницата на ЕCO (www.tso.bg);
  • Сключване на договор, който позволява на търговеца да променя цената едностранно;
  • Сключване на договор с големи неустойки при предсрочно прекратяване;
  • Фалит или отнемане на лиценз на избрания доставчик – в този случай клиентът ще бъде прехвърлен служебно от мрежовия оператор към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), за да му бъде осигурена непрекъсната доставка, в периода до сключване на договор с нов доставчик на електрическа енергия. Негатив за клиента се явява фактът, че ДПИ снабдява на по-високи от средните пазарни цени*;
  • Нелоялни търговски практики за възпрепятстване на клиентите да изберат нов доставчик;
  • Избор на доставчик, който няма капацитет да обслужва голям брой клиенти и да съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;
  • Избор на доставчик, който няма клиентски центрове и телефонен център;
  • Избор на доставчик, който предоставя само един начин на плащане и кратки срокове за издължаване.

*Цената, по която ДПИ продава електрическа енергия на крайния клиент, се определя съгласно приета от КЕВР „Методика за определяне на цените на електрическа енергия, доставяна от ДПИ“.

 

Какви са правата ни, ако не сме доволни от направения избор?

На практика няма ограничения за смяна на доставчика на електроенергия. Единственото условие е клиентът да няма неплатени задължения към настоящия търговец.

Клиентът има право да направи нов избор на доставчик и да подаде заявление за смяна на доставчик (между 1-во и 10-то число на месеца, предхождащ промяната). Обикновено новият търговец заявява промяната при мрежовия оператор от името на клиента, като процедурата е безплатна. Доставката по новия договор започва винаги от 1-во число на месеца.

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от „ЧЕЗ Електро България“ АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ (www.cez.bg) в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на компанията – 0700 10 010, на имейл za[email protected] или в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

Коментари

коментара