Рубрика „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“! Колко често клиентите могат да сменят доставчика си на електроенергия? Колко често ще се променят цените на електроенергията на свободния пазар? От къде доставчиците за свободния пазар купуват електроенергия? Кой е най-големият риск за клиентите при сключването на договор с търговец на електроенергия на свободен пазар? В случай, че не съм доволен от избора си, имам ли право да сменя доставчика и в какъв срок? Ще се промени ли фактурата ми на свободен пазар?

Рубрика „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“ , част 5.

От 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток.  Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите. В тази връзка стартираме рубриката „Вие питате – ЧЕЗ отговаря“. Ще очакваме Вашите въпроси на редакционния имейл:[email protected]

Надяваме се да Ви бъдем полезни.

Колко често клиентите могат да сменят доставчика си на електроенергия?

Няма ограничение за броя пъти, в които един клиент може да сменя доставчика си, стига да се спазват клаузите на договора, сключен между клиента и неговия доставчик. Всеки клиент сам преценява потребностите си от смяна на доставчика на електрическа енергия.

Трябва да се има предвид, че Заявление за смяна на Доставчик/Координатор на балансираща група се подава между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната. В случай, че Доставчикът загуби лиценза си, задължително трябва да се избере нов, като междувременно, съгласно нормативната уредба, клиентът ще бъде снабдяван с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция.

Колко често ще се променят цените на електроенергията на свободния пазар?

На свободния пазар цените на енергията зависят от търсенето и предлагането, както на международните пазари, така и в България. Възможно е промяна да настъпи дори в рамките на един ден. „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец поема дългосрочен ангажимент към своите клиенти по отношение на ценообразуването, така че те да са в максимална степен защитени от неочаквани пазарни промени.

От къде доставчиците за свободния пазар купуват електроенергия?

Търговците могат да купуват електрическа енергия от производители и други търговци на свободния пазар в България, както и извън страната.

Кой е най-големият риск за клиентите при сключването на договор с търговец на електроенергия на свободен пазар?

Опитът ни показва, че най-трудно за клиентите е да оценят условията, предлагани от различните търговци, както и цените. Като клиенти е необходимо да се научим да сравняваме правилно – т.е. ако гледаме оферта, в която е включена цена за енергията, но не са включени разходите за задължения към обществото или пък мрежовите компоненти, които се дължат от търговеца към електроразпределителното дружество, то трябва да знаем, че това не е цялата цена, която ще дължим след сключването на договор. Важно е също да се обръща внимание на „дребния шрифт“ – начинът на фактуриране, условията за плащане, сроковете за прекъсване и възстановяване на захранването, неустойките при прекратяване на договора.

В случай, че не съм доволен от избора си, имам ли право да сменя доставчика и в какъв срок?

На практика няма ограничения за смяна на доставчика на електроенергия. Най-важното условие е клиентът да спази договора с настоящия си доставчик и да няма неплатени задължения. Клиентът има право да направи нов избор на доставчик, включително и да се върне отново на регулирания пазар.

Ще се промени ли фактурата ми на свободен пазар?

Промяната във фактурата зависи преди всичко от избора на търговец. Част от търговците не фактурират по реален отчет, други не предоставят детайлна информация за консумацията Ви и за това как се е образувала крайната сума за плащане. Добра идея е да изискате тази информация преди сключване на договор с търговеца, който сте избрали.

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от „ЧЕЗ Електро България“ АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ (www.cez.bg) в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на компанията – 0700 10 010, на имейл [email protected] или в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

Коментари

коментара