СЪДЪТ РЕШИ: Белодробната болница връща пари на Здравната каса в Перник

Административният съд в Перник отхвърли жалбата на ръководството на СБАЛББ (Белодробна болница) в Перник срещу писмена покана от 17 август 2023 г. на директора на РЗОК – Перник за възстановяване на получени суми без правно основание в размер на 7441.82 лв.

Директорът на здравното заведение твърди, че писмената покана е издадена незаконосъобразно и съдържа нарушения на материалния закон и процесуалните правила. В жалбата си той посочва, че административният акт не съдържа мотиви и не обяснява фактическото нарушение, а проверката не е изяснила достатъчно фактите и обстоятелствата. Иска отмяна на поканата.

Съдът обаче решава, че поканата е издадена от компетентен орган, спазвайки установената от закона форма. Актът е мотивиран, с указани фактически основания за издаването му, и правилно свързан с правното основание по чл. 76б от Закона за здравното осигуряване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Коментари

коментара