РЕШЕНО: Жителите на Рударци ще пият минерална вода от чешмите си

Съветниците в Община Перник се съгласиха да издадат разрешително за използване на минералния извор в село Рударци за нуждите на водоснабдяването в този район. Това е необходимо за проекта, който има за цел подобряването на водоснабдяването в селото. Разрешителното ще бъде предоставено от кмета на Перник и ще позволи използването на сондажите 7 и 8 на минералния извор.

В доклада на Станислав Владимиров до съветниците се посочва, че според решението № 13 от 2013 г. на Министерството на околната среда и водите, Община Перник има право на безплатно използване на минералната вода в Рударци до 2036 г. В момента водоснабдяването в селото се осъществява чрез Владайския канал, но през летния период доставката е недостатъчна, което причинява проблеми, особено в горната част на населеното място.

За да се справи с този проблем, Общината взе решение да включи минералната вода от сондажите 7 и 8 във водопроводната система на селото. Дебитът на водата от сондаж номер 7 е 1,95 литра в секунда, а на сондаж номер 8 – 2,80 литра в секунда.

Също така в доклада се посочва, че се планира изграждането на черпателен резервоар и оборудване за подаване и дезинфекция на минералната вода. Тази система ще бъде свързана с водопроводната мрежа на Рударци. Планиран е и ремонт на сондаж номер 9.

Трите постоянни комисии в Общинския съвет в Перник също подкрепиха това решение.

Коментари

коментара