Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: Предприемаме мерки за отстраняване на всяка авария във възможно най-кратки срокове

„За да осигурим надеждно и сигурно отопление за нашите клиенти, през летните месеци извършихме годишен планов ремонт. Профилактиката беше важна не само, за да се провери техническата изправност на мощностите, но и за да се намали възможността от възникване на големи аварии през зимата.„, заяви инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“.

Той обясни, че причината за по-дългия ремонт тази година е била забавянето на доставката на важни резервни части, без които ремонтните дейности не могат да бъдат завършени.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ обясни, че по време на ежегодната профилактика са обновили амортизирани участъци от топлопреносната мрежа.

Относно авариите по топлопреносната мрежа в част от града, инж. Стойнев коментира, че са предприети всички необходими мерки те да бъдат отстранени в кратки срокове предвид предстоящото начало на новия отоплителен сезон. Той изрази надежда, че с подобренията, които са извършили, ще осигурят качествено и непрекъснато топлоподаване в Перник.

Инж. Чавдар Стойнев посочи, че инсталирането и монтажът на новите съоръжения за производство на топлинна енергия от природен газ продължава . По думите му се очаква до няколко месеца новите газови когенератори да влязат в работен режим. Той обясни, че с включването в експлоатация на мощностите, през зимата ще се намали количеството на използваните въглища.

По този начин ще осигуряваме още по-чиста енергия за гражданите, избрали нашите услуги. С частичното преминаване на газ ние продължаваме енергийната трансформация на предприятието.“, заяви инж. Стойнев.

Поетапното подаване на топлинна енергия за отопление към клиентите ще започне при наличие на три последователни денонощия със средноденонощни температури под 12 градуса и прогноза на трайно застудяване.“, напомни инж. Стойнев.

Инж. Стойнев посочи, че подаването на топлинна енергия ще започне първо към детски и здравни заведения, училища и други учебни заведения и след това към обществени и стопански сгради и жилищни сгради.

„За ефективно пускане на отоплението е необходимо регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум.“, зави инж. Стойнев. Той обясни, че това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление.

Коментари

коментара