Подготвят кабелни трасета и зарядни странци за новите електробуси на Перник

Подготвя се изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции за бъдещите електрически автобуси в Перник и изграждането на хале за престой, съобщават от Община Перник.

Общинското предприятие „Градски транспорт“ е обявило обществена поръчка на стойност 483 000 лв. без ДДС за изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции и строеж покрито хале за престой и зареждане на електрическите автобуси. Предвижда се да се изградят трасета с обща дължина 200 м. По-голямата част от тях – 180 м, ще обезпечат захранването на пет бавнозарядни станции в депото в кв. „Църква“. Двойна бързозарядна станция ще бъде монтирана на крайната спирка на линия 16.

След като бе обявена обществена поръчка за доставка на пет електробуса, Община Перник ще сключи договор с избрания изпълнител по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Проектът цели да се намалят емисиите на фини прахови частици и азотни окиси във въздуха на Перник, както и да се създаде по-ефективен и екологичен обществен транспорт в общината.

Община Перник вече получи 13 нови автобуса на природен газ. Те са осигурени по проект за интегриран градски транспорт.
Новите 18 автобуса ще обхванат основните градски линии на обществения транспорт 10, 15, 16, 17 и 20.

Коментари

коментара