Заради този човек празнуваме и до днес Деня на град Перник

Тази удивителна снимка от музейния фонд, направена 1903 г., е първото честване на закрилника на минното селище – Св. Иван Рилски!

На снимката е директорът на Мината инж. Иван Симеонов, благодарение на когото и до ден днешен 19 октомври е празник на Перник.

Гледайки тази снимка, нека не забравяме изумителната история на нашия град – „черният бисер на България“.

Писмо № 13933 от 30 юли 1903г. на Министерството на търговията до директора на мини Перник:

„По поводъ рапорта Ви отъ 23 т.м. №1725 съобщава Ви се, че се разрешава, щото повѣрената Ви мина да празднува всѣка година деня 19 октомврий, като свой праздникъ, въ чест на патрона си Св. Иванъ Рилски”.

Текст и снимки: Регионален Исторически музей Перник

Коментари

коментара