Областните управители на Перник, Благоевград и Кюстендил – обединени за развитието на Югозапада

Днес областният управител на област Перник Людмил Веселинов проведе среща с областните управители на областите Благоевград и Кюстендил – Николай Шушков и инж. Александър Пандурски.

На срещата бе обсъден проектът за „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“ и по-конкретно Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния регион.

Регионалната схема за пространствено развитие на Югозападен район отчита предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.

На срещата бяха дискутирани основните приоритети за развитие на района, сред които са иновативният икономически преход, развитие на човешкия капитал и по-добрата свързаност и устойчивост на района.

Областният управител на област Перник Людмил Веселинов, сподели че постигането на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна икономика, както и по-добрата транспортна и цифрова свързаност са ключови за повишаване качеството на живот в района.

Губернаторите се обединиха около идеята за обособяването на София град като отделен регион, което би довело до по-силен и справедлив икономически тласък на развитие в Югозападен район.

С приемането на стратегиите за развитие на шестте региона за планиране ще приключи важната процедура по стратегическа подготовка за новия програмен период и ще бъде даден старт на практическото изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

Финалната стъпка за одобрение на проектите на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Другата тема, която бе обсъдена касае организацията на извънредните парламентарни избори на 2 октомври. На срещата бяха разгледани указанията на Министерски съвет, които засягат конкретни ангажименти на областните управи.

Людмил Веселинов сподели, че за област Перник указанията вече са отработени.

През вчерашния ден бе проведена заключителна работна среща с организационно-техническите екипи на общините от област Перник, на която бяха обсъдени въпроси от оперативен порядък, свързани с боравенето с изборните книжа и материали от страна на секционните избирателни комисии, както и отчитане на изборния ден – откриване, активност по часове и закриване на изборния ден. Осигурено е защитно облекло за секционните комисии, които ще обслужват карантинирани избиратели. В деня на изборите са подсигурени допълнителни екипи на ОДМВР-Перник, РДПБЗН, Спешна помощ, както и дежурен екип на РЗИ и Електрохолд- Запад.

Областните управители на трите областни центъра обсъдиха и други актуални въпроси, свързани със сигурността, превантивни действия при бедствия и сътрудничество във всички аспекти на социално-културния и икономически живот.

Коментари

коментара