Малки фирми в Перник с възможност за технологична модернизация

Министър Пулев и областният управител на Перник представиха пред малкия бизнес процедурата „Технологична модернизация“ в размер на 260 млн. лв

На 27.08.2022 г. в гр. Перник, в зала „Струма“ на Областна администрация Перник, министър Пулев и областният управител Людмил Веселинов проведоха брифинг за  представяне на първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“. Тя е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв.

Г-н Веселинов приветства  присъстващите  медии за интереса им към темата и сподели, че очаква  предприятията в област Перник да бъдат активни в кандидатстването.

До 21 септември компаниите могат да кандидатстват по първата отворена за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“. Тя е в размер на 260 млн. лв., а подаването на документите е изцяло онлайн през системата ИСУН. Това заяви в Перник служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

Министър Пулев подчерта, че процедурата е насочена към микро, малки и средни фирми.
“Тя е предимно за производствените фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност и още други. Планът работи и дава глътка въздух на бизнеса в условията на кризи”, каза още Пулев. Той допълни, че спрямо големината и нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер.

В област Перник броят предприятия (микро, малки и средни) е над 5400 с близо 20 000 заети лица. От тях микро предприятията с до 9 работници са над 5000, където по думите на областния управител на Перник Людмил Веселинов – работят около 17 000 души от региона.
По време на срещата беше представена и  презентация относно процедурите за кандидатстване от Илияна Илиева, главен директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

“ Перник може да се възползва от програмите за ВЕИ, иновации, околна среда, регионално развитие и конкурентоспособност, които ще предоставят около 7 млрд. лева за следващия програмен период – само част от общите евросредства за България до 2027 г.”, заяви Илияна Илиева, главен директор
На сайта на Министерството на иновациите и растежа ( www.mig.gov.bg) e публикувана подробна информация за онлайн кандидатстването по “Технологична модернизация”.

Коментари

коментара