Без възражения по изравнителните сметки, изготвени от Топлофикация Перник

„Срокът за подаване на възражения по изравнителните сметки за потребената топлинна енергия през отоплителен сезон 2021/2022 година почти изтече, а в деловодството на Топлофикация Перник не е постъпила нито една жалба. За нас това означава, че сме си свършили работата по най-добрия начин.“ каза инж. Милена Гергинова ръководител на отдел „Дялово разпределение и прогнозни начисления“ в Топлофикация Перник.

Липсата на оплаквания се отнася единствено за абонатите, чийто топлинен счетоводител е Топлофикация Перник. За останалите граждани, които използват централно отопление в Перник, но използват услугите на друго дружество за дялово разпределение, към момента Топлофикация Перник няма информация за постъпилите жалби.

Изравнителните сметки за парно и топла вода бяха изпратени до абонатите в началото на месец юли и по закон всеки гражданин има право да подаде жалба по така изготвената сметка в срок до 31 август. Топлинните счетоводители имат ангажимент да разгледат и да отговорят на всички постъпили възражения и да преценят дали жалбите са основателни.

Ако се окаже, че оплакванията са оправдани, то в повечето случаи следва повторно извършване на годишен отчет на всички абонати към същата абонатна станция, а оттам и промяна в изравнителните сметки на цялата етажна собственост.“ каза инж. Милена Гергинова.

Специалистът по топлинно счетоводство обясни, че в последните месеци в Топлофикация Перник не са постъпвали никакви рекламации и оплаквания.

За нас липсата на оплаквания е добър сигнал, че си вършим работата по правилния начин.“ каза инж.Милена Гергинова.

Коментари

коментара