Започва ремонт на тротоара по ул. „Кракра“ в центъра на Перник

Това лято започва ремонт на тротоарната настилка на една от централните улици в Перник – „Кракра“, съобщиха от общината за БТА. Вече е обявена обществена поръчка на стойност 775 436 лв. за инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за ремонт на тротоара от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до това с ул. „Искър“.

Отсечката обхваща и двете страни по ул. „Кракра“. Тротоарната настилка, предвидена за реконструкция, е с площ приблизително 5540 кв.м. Тя е в лошо състояние, има множество пропадания, пукнатини, неравности, или изцяло липсва. Бордюрите са силно компрометирани, разместени, на места въобще ги няма.

Предвижда се да се подмени настилката на тротоара, включително тротоарната конструкция, да се монтират нови бетонови бордюри на мястото на компрометираните и липсващите такива, да се запазят съществуващите гранитни бордюри. Ще се оформят посадните места на дървета и зелените площи с градински бордюри, ще се подменят капаци и ракордират всички съществуващи шахти.

Ще се направи цялостна реконструкция на уличното осветление – ще се изгради нова тръбна мрежа, кабелно захранване, ще се монтират нови стоманени стълбове, рогатки и осветителни тела, а съществуващото ще се демонтира и ще се направят кабелни шахти. Предвидено е и обновяване на всички сградни водопроводни отклонения и арматура в тротоара до съответните имотни граници.

Коментари

коментара