Топлофикация Перник планира големи ремонти по основните си съоръжения

Освен големите инвестиции в екология, Топлофикация Перник планира големи ремонти по основните съоръжения.

Преди няколко години Топлофикация Перник стартира реализирането на своята стратегия за енергийна трансформация с цел изпълнение на целите на Европа за създаване на нисковъглеродно производство на енергия. Плановете на дружеството на този етап включват постепенно заместване на въглищата с природен газ, биомаса и биогаз. Припомняме, че използването на биомаса и биогаз не отделя вредни емисии, а само преди седмицата ЕК обяви природния газ за чист източник на енергия.

Но дали реализацията на тези големи инвестиции в нови мощности ще остави на заден план така важните ремонти по вече остарелите основни и спомагателни съоръжения, както и по топлопреносната мрежа на Топлофикация Перник?

Обърнахме се лично към изпълнителния директор инж. Чавдар Стойнев, който ни даде отговор.

„Разбира се, че не можем да оставим на заден план ремонтите по топлопреносната мрежа и действащите съоръжения. Те са важна част от осигуряването на качествени услуги за клиентите, както през лятото, така и по време на отоплителния сезон.“ каза инж. Чавдар Стойнев.

Инж.Чавдар Стойнев обясни, че през този и следващия месец ще бъде извършен годишният планов ремонт, в който са предвидени ревизии и ремонтни дейности в повечето мощности и в почти всички цехове на Централата.

„Ще отстраним набелязани проблеми в Цеховете Парогенератори, Турбинен, Електрически, Въглеподаване, КИПиА, Химически, СОИ. Предвидили сме да обхванем всички звена през това лято!“ каза инж.Чавдар Стойнев.

По думите на младия изпълнителен директор немалък бюджет е отделен и за ремонти в направление „Топлофикация“.

„Разписваме план, според който поетапно ще отстраняваме пробиви в главни и второстепенни тръбопроводи. Планираме да подменим компрометиран участък от 70 метра главно трасе в кв. Тева за 4 дни. Ремонтните дейности са предвидени от 28.07. до 01.08. Вече сме уведомили засегнатите абонати и молим за разбиране. Летните ремонти по топлопреносната мрежа са единственият начин да осигурим качествено отопление през зимата!“ каза инж. Чавдар Стойнев.

Коментари

коментара