Реновират енергийно училище и детска градина в Перник за над 2 млн.лв.

Дейности по подобряване на енергийната ефективност на сградите на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Детска градина №15 „Райна Княгиня“ ще бъдат извършени след като Община Перник спечели проект на стойност 2 303 103 лв., финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство със страни донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Основната цел на проектното предложение изготвено от администрацията е трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление и осигуряване на минимум 55% от енергията за отопление, охлаждане, вентилация, топла вода за битови нужди и осветление от слънчеви панели и термопомпи, подобрена енергийната ефективност чрез саниране, както и повишен експертен капацитет в областта на енергийният мениджмънт.

Целта, която е поставена чрез проекта също е да бъдат постигнати изисквания на сградите за клас на енергопотребление А+, тя е в съответствие с главната цел на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.

В рамките на проекта е предвиден и обмен на опит и знания с партньор от страна-донор. Проектът ще се изпълнява в партньорство с организация от Норвегия – IDN Research, разполагаща с необходимия опит в областта на управлението на енергийната ефективност.

Подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор е един от основните фокуси на представената през 2019 г. от ЕК Зелена сделка за Европа и има ключова роля за реализиране на целта за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Основен компонент към постигането й е подобряване енергийна ефективност на сградния фонд и повишаване дела енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

През изминалата седмица кметът на Община Перник Станислав Владимиров подписа и договор с МОСВ за пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради. Очакваният ефект е икономия на гориво с до 50% и намаляване на вредните емисии, а проектът ще се изпълнява съвместно с Община Бобов дол.

В същото време продължава и работата по санирането на сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ и филиала на Детска градина №9 „Калина Малина“ в кв. Проучване.

Коментари

коментара