Без въглища през лятото обещават от Топлофикация Перник

Централното парно е 2 пъти по-евтино.

Това съобщи директорът на топлофикационното дружество в Перник инжинер Чавдар Стойнев в интервю.

Инж.Стойнев, като директор на Топлофикация Перник, на която предстои енергийна трансформация и замяна на въглищата с по-екологични алтернативи, как виждате във времето пълното премахване на въглищата?

-Въпросът Ви е много важен, но за съжаление поради войната в Украйна все повече европейски държави увеличават производството на енергия от въглища в краткосрочен план и не се знае дали продължителността на войната няма да забави процеса на пълното им премахване. Дори Германия, първенецът в енергийния преход на Европа, подновява работа на централи на въглища.

За момента желаният сценарий поне за България е прекратяване на изгарянето на въглищата в периода 2026 – 2030 година.

Топлофикация Перник ще се справи ли с този срок?

-Топлофикация Перник е изключително напред с плановете за преустановяване на изгарянето на въглища. До няколко месеца ще преустановим напълно използването на въглища извън отоплителния сезон. Работим и по намаляване и пълно премахване на въглищата в отоплителния сезон.

Как ще се реализира този проект?

-От 2 години работим по внедряването в експлоатация на газови когенератори. Съвсем скоро те ще заработят и реално ще произвеждаме необходимото през летните месеци количество енергия, каквото в момента се генерира от въглища.

Планът ни е да инвестираме в още когенератори и постепенно да намаляваме количеството на използваните въглища и в отоплителния сезон. За момента сме закупили още 2 броя, които предстои да бъдат инсталирани.

В момента водородът е водещ в Европа за заместването на въглищата. Мислили сте за внедряването му?

-Работното гориво на нашите когенератори е природен газ, но избрахме точно тези, защото съществува и възможност основното гориво да се миксира с водород и така да се произвежда още по-зелена енергия.

Как ще стане възможно?

-За да се подсигури допълнително топлинният товар за нуждите на абонатите се разглеждат варианти за микс от природен газ и водород, захранване от собствен соларен парк.

Има ли къде да бъде изграден соларен парк на територията на Топлофикация Перник?

-Да, вариант за изграждане на соларно стопанство за производство на топлина и създаване на възможност за съхранение съществува на терен от 800 декара, който предстои да бъде рекултивиран.

Най-наболялата тема в Перник е остарялата топлопреносна мрежа. Има ли как да се обнови?

Планираме текущата топлинна мрежа, състояща се от 130 км тръби да бъде модернизирана.

В момента Топлофикация Перник притежава 196 MW инсталирана топлинна мощност и има важно социално значение, защото осигуряваме отопление на 20 000 домакинства. Централното парно е 2 пъти по-евтино от отоплението на ток.

Около 60 000 перничани разчитат на централното отопление и сме решени да извървим енергийния преход, за да не ги оставяме без най-евтината опция за отопление!

Коментари

коментара