Има ли Перник потенциал за инвестиции?

Областният управител Кирил Стоев проведе среща с председателя на Българска агенция за инвестиции Богдан Богданов. 

От разговора между двамата стана ясно, че до края на годината се предвижда да бъде изработена карта с всички региони, както и регистър на имоти, които са подходящи за инвестиции. Целта на срещата бе да се отвори един бъдещ хоризонт за взаимно сътрудничество между Агенцията за инвестиции и общините на територията на област Перник.

По време на разговора между Стоев и Богданов бяха начертани и конкретни стъпки, които ще бъдат обобщени в общ пакет, съдържащ информация за индустриалните зони и имоти, подходящи за инвестиционни намерения, човешки ресурс, кадри на пазара на труда и училища, които могат да обучат такива хора. Пакетът от възможности, които предлага региона, ще бъде представян на големи компании с интерес да инвестират у нас. Предстои да се сформира регионално активно звено от експерти, които да работят в посока развитие на инвестиционната политика и потенциала на областта.

Перник се намира на изключително подходящо място и имаме огромен потенциал да се превърнем в желана зона за големи инвеститори, сподели по време на срещата Стоев.

Коментари

коментара