Вижте уникални документи в Перник: част от дневника на Ботевата чета, писма и снимки на Левски и Стамболов и препис на „История Славянобългарска“

Днес е Международния ден на архивите, а по този повод от ДЪржавния архив в Перник представят интересна изложба. В нея са включени изображения на особено ценни и уникални документи, съхранявани в системата на държавните архиви в България. 

На 29 постерни винила са разположени знакови документи и снимки от националноосвободителните борби и изграждането на българската държавност.

Тук могат да бъдат видяни:

Попгладичовият препис на „История Славянобългарска“ от 1809 г., снимки и писма на Васил Левски и Стефан Стамболов, решението на Първото велико народно събрание за избиране на Александър Батенберг за княз на България, Търновската конституция от 16 апр. 1879 г., Сребърната конституция от 1911 г., както и тази от най-новата ни история – от 1991 г., Държавния печат от 1879 г.

Особено интересно е да се види: 

част от дневника на Ботевата чета, воден от Йордан Кършовски в Плоещ, Румъния на 26 окт. 1876 г. и дневника на Кършовски, главен писар на четата на Панайот Хитов, воден в периода 28 апр.-25 авг. 1867 г.; диарбекирските спомени на поп Минчо Кръстев от 1874 г.; писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров и още – фермани за строежи на храмове, семейни книги и църковни регистри, стари богослужебни книги с приписки;

снимки на:
Захари Стоянов, Георги Сава Раковски, Любен Каравелов, Гоце Делчев, Христо Македонски – Македончето (участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа), Петко Славейков и Пенчо Славейков …

Акцент на изложбата са особено ценни документи, съхранявани в Държавен архив – Перник, които поради статута си са на специален режим на съхранение. В научно и справочно обръщение са техните дигитални копия. В Международния ден на архивите през 2022 г. част от тези документи могат да бъдат видяни в оригинал.

Коментари

коментара