Подновиха контролираното изпускане на язовир „Студена“

Подновено е контролираното изпускане на язовир „Студена“, съобщи „ВиК“ – Перник. В момента водният обем на язовира е 24 244 000 куб.м, при капацитет 25 519 100 куб.м.

Отчетени са приток 1166 л/сек., разход 676 л/сек., контролирано се изпускат 0,973 куб.м/сек.

Регулираме обема съобразно указанията на „Басейнова дирекция“ и МОСВ, обясни управителят на „ВиК“ Борислав Иванов. Нивото се поддържа над 24,2 млн. куб.м. При намалял приток, както например миналата седмица, контролираното изпускане се спира и втора турбина на водно-електрическата централа (ВЕЦ) под водоема се изключва.

„Първа турбина постоянно работи, като през нея преминава количеството за питейно-битово водоснабдяване на населението“, каза Иванов.

По думите му ВЕЦ ще бъде спряна, когато притокът в язовира спадне под разхода./Дарик Нюз

Коментари

коментара