На пресконференция бе представен екипът на новоизграждащия се младежки център в Перник

 

НОВ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР РАЗВИВА И ПРИОБЩАВА МЛАДИТЕ ХОРА В ПЕРНИК

На 30.05.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Перник се проведе пресконференция по проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.
Събитието бе модерирано от зам.-кмета Стефан Кръстев, а специално приветствие и подкрепа изрази кметът на Община Перник Станислав Владимиров.


Участие в пресконференцията взеха представители на МОН, директори на образователни и културни институции на територията на Община Перник, представители на фирмите изпълнители, образователният екип на международен младежки център – Перник, екипът за управление на проекта, експерти от Община Перник, медии и др.
Основната цел на проекта е изграждане на инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и дейности, насочени към социалното включване и личностно развитие на младите хора на територията на община Перник (младежи на възраст от 15 до 29 г.), със специален фокус върху уязвимите групи.
По време на събитието бе представен образователният екип на международния младежки център – Перник, който включва младежки работници, образователни медиатори, социален работник, психолог, управител, рецепционисти, охрана.


Специално бе презентиран идейният проект за изграждане на модерния център, с всички съвременни функционалности и технологични възможности, както и перспективите за устойчивото развитие на международния младежки център след приключването на проекта.
Дейностите на младежкия център ще са отражение на нуждите на младите хора, като същевременно ще се базират на съвременни обучителни програми, подпомагащи развитието на знания, умения и нагласи. Изпълнението им ще се развива в няколко основни направления – социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули, развитие на качествени младежки дейности и фокусирани политики на местно, национално и международно ниво насочени към младите хора.
Общият бюджет на проекта е на стойност 3 705 195,00 лева.
Бенефициент: Община Перник
Срок за изпълнение: 40 месеца (20.10.2020 – 20.02.2024г.)

Коментари

коментара