Радост за 8-мо училище Кракра Пернишки: Представят Перник на Национално първенство

Наградиха победителите от областното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

В Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник се проведе областният етап на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, организирано в партньорство с Областна администрация Перник и Областен съвет на Български червен кръст.

Състезанието се проведе в два етапа. В първия етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените знания за действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

Във втория етап, под формата на състезателни игри, участниците от отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие при бедствия от различен характер в обособени центрове за земетресения, наводнения, център производствени аварии, който включва – химическа, биологична и радиационна защита, използване на индивидуални средства за защита и оказване на първа долекарска помощ на пострадали.

Участниците в отбора победител са ученици от VIII ОУ „Кракра Пернишки“, гр. Перник, те се класират и за националното състезание, което ще се проведе в гр. Велико Търново. Областният управител Кирил Стоев връчи купата и медалите на победителите като им пожела много успехи и да донесат медал от националното състезание.

Коментари

коментара