Започва рекултивация на шламохранилището в Перник

Започва рекултивация на сгуроотвал „Седми септември“ в Перник, съобщиха от „Топлофикация“. Предприятието е обявило обществена поръчка на стойност 2 852 988 лeва.

Предвижда се да бъдат рекултивиран терен с площ 460 дка, запълнен до средна кота 788,70 м и откосите по цялото протежение на дигите на средна кота 790 метра. Ще бъдат оформени наклони за оттичане на повърхностните води. Върху запечатаните тераси ще се засади растителност, която да предотврати изнасяне на частици от намития материал. Това ще спомогне за подобряване на екологичната обстановка в района на квартал „Калкас“ и прилежащите територии, уверяват от „Топлофикация“, предаде БТА.

С цел подобряване на водния режим и ликвидиране на възможността за замърсяване на въздуха с прах (пепелина) е заложено тампониране на повърхността със слой от земни маси с дебелина 100 см. Ще се извършат агротехнически дейности за подготовка на биологичната рекултивация.

Планирано е затревяване и засаждане по оградна дига, като площта за рекултивация по откосите на дигата е 13 дка. За развитие на растенията и предпазване от ерозия се предвиждат дейности по окопаване, оран, наторяване, дискуване, разрохкване.

Шламохранилище „Седми септември“ на ТЕЦ „Република“ отдавна е с изчерпан обем. То е изградено на мястото на бившия открит въгледобивен рудник „Куциян“. Последното комплексно разрешително за експлоатацията му е от 2016 година. На 7 май 2020 г. се скъса дига на сгуроотвала и доведе до прекратяване на дейността му. По-късно бе срязан и тръбопроводът, по който ТЕЦ „Република“ подава отпадъчния си продукт – шлам, към депото.

Коментари

коментара