Пет дни без топла вода в Перник. Топлофикация монтира три газови генератора

От днес Перник остава без топла вода за пет дни. Топлоподаването ще бъде спряно поради присъединяване на когенераторна инсталация към магистрален топлопровод, което ще се извърши в периода от 9 май до 13 май.

Новите когенерационни мощности са планова инвестиция, която се реализира от няколко години. Те са три газови генератора със сумарна номинална топлинна мощност до 19,5 МВ и електрическа 21,6 МВ.

„Топлофикация“ възнамерява да ги експлоатира до 8000 часа годишно, приоритетно в периода от май до октомври. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. Азотните оксиди са до 250мг/Нкуб.м, въглероден оксид – до 100 милиграма/Нкуб.м. Когенераторите са разположени в новоизградено хале – хидро, топло и шумоизолирано.

„Топлофикация – Перник“ е производител по комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия. Мощностите на дружеството са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища, съобщи БТА.

Коментари

коментара