Броят на тежките катастрофи в Пернишко расте. Областният управител Кирил Стоев започва кампания

Областният управител Кирил Стоев се срещна със зам.-председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Димитър Илиев и с представители на ДАБДП. Поводът е предстоящата областна кампания по безопасност на движението по пътищата, инициирана от Стоев заради тежките ПТП-та на територията на област Перник.

ДАБДП пое ангажимент за сътрудничество, давайки насоки за по-добрата работа между отделните звена в Областната комисия за безопасност на движението по пътищата и оптимизиране на нейната работа. Основните усилия са насочени в маркиране на „черните точки“ с повишена интензивност на ПТП в областта.

„Целта ни е да намалим честотата на тежките ПТП-та на територията на областта, а всеки един спасен човешки живот за нас ще бъде успех“, заяви Стоев при срещата си с Димитър Илиев.

Двете институции започнаха незабавен обмен на информация и съгласуване на последващи действия. Целта е кампанията да обхване възможно най-широк кръг от представители на различни институции и да бъде многокомпонентна, за да може да въздейства върху всички участници в движението по пътищата – деца, тийнейджъри, млади шофьори, рискови групи, пешеходци.

През 2021 г. по данни на МВР са настъпили 6 080 тежки ПТП, загинали са 560 и са ранени 7 610 участника в движението. Динамиката спрямо 2020 г. показва увеличение на тежките ПТП с 370 (6,5%), на загиналите с 97 (21%) и на ранените с 489 (6,9%).

Най-голям е броят на загиналите в област Перник (54), за което допринася пътният инцидент на АМ „Струма“ през ноември, при който загинаха 45 души. Пътищата, минаващи през територията на област Перник, са едни от най-натоварените в страната. На територията на област Перник през 2021 г. настъпи едно от най-тежките ПТП в историята на България изобщо, при която загинаха 45 македонски граждани.

През 2019 г. Европейската комисия обяви нова цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата до 2030г. в сравнение с 2019 г. За изпълнение на тази общоевропейска цел националната политика на Република България в областта на БДП изисква ангажирането на все по-голям обществен ресурс за ефективно противодействие на пътния травматизъм.

В предстоящата седмица областният управител ще присъства на национална работна среща в Министерски съвет, организирана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за запознаване с проблемите и предложенията при провеждането на обучението и изпита на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС).

Коментари

коментара