Профилакториумът на Перник стана на 70 години

 Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – СБДПЛР или както перничани си я знаят – Профилакториума – навърши 70 години от създаването си, припомни Държавния архив на Перник. 

Профилакториумът в Перник е открит през месец декември 1951 г. Първоначално се помещава в стара сграда на Министерство на вътрешните работи, строена за младежко общежитие, която се оказва непрактична за целта. Заслуга за откриването му има Държавно минно предприятие „Георги Димитров“ – Перник и това е причината първоначално в него да се лекуват предимно работници на Мината. През август 1959 г. предприятието завършва строителството на нова сграда в кв. „Ралица“, при чието обзавеждане вземат участие както Окръжен народен съвет – Перник, така и други предприятия на територията на града. В Профилакториума вече се лекуват и пациенти, които не работят в Мината.

В здравното заведение работят 107 души медицински и обслужващ персонал и е предназначено за: първична профилактика на работници, без откъсване от производството; работещи при повишен за здравето риск; вторична профилактика на рецидивите при някой хронични заболявания; долекуване и възстановително лечение в следболничен период. Първоначално сградата разполага с 230 легла, разпределени между 50 предприятия, участващи в издръжката на Профилакториума.

През периода 1968-1976 г. главен лекар е д-р Владимир Златков Станков. В средата на 1968 г. е открита Школа за професионална преквалификация и леглата се увеличават на 300, разпределени в три отделения: „Вътрешно профилакториално“ със 150 легла; „Неврологично рехабилитационно“ със 70 легла и „Травматологично рехабилитационно“ с 80 легла. През 1980 г. школата е закрита.
През периода 1977-1988 г. главен лекар е д-р Лиляна Илиева , а от 1989 г. до 1990 г. – д-р Красимир Кръстев. Със Заповед № РД-09-1107/28.12.1990 г. на Министерство на народното здраве лечебното заведение е преструктурирано в Болница за долекуване и рехабилитация, на общинско подчинение с 250 броя легла.

Ръководството на болницата се осъществява, както следва, по периоди: 1991-1992 г. от д-р Илия Карамфилов – ВРИД директор; 1992-1995 г. от д-р Малинка Георгиева – медицински управител и Людмил Тасков – директор; 1996-1997 г. от д-р Люси Раденкова – директор и 1998-2001 г. от д-р Емил Дойчинов – управител.
Съгласно Решение № 1545/25.09.2000 г. на Пернишкия окръжен съд Болницата за долекуване и рехабилитация – Перник се преобразува в „Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация – Перник“ ЕООД със 120 легла, разпределени в три отделения: „Вътрешни болести“ с 30 легла; „Нервни болести“ с 45 легла и „Физикална терапия и рехабилитация“ с 45 легла.

В периода 2001-2005 г. управител на лечебното заведение е д-р Лазар Георгиев. От 13 май 2005 г. д-р Боян Богданов заема длъжността „управител“ като по време на управлението му с Решение № 1230/ 12.12.2005 г. на Пернишкия окръжен съд е извършена промяна на името на лечебното заведение в „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Перник“ ЕООД. Вписани са и промени в устава на дружеството.

Следва промяна в ръководството на заведението през различните периоди: 2012-2017 г. – д-р Йорданка Александрова; 2017-2019 г. – д-р Венцислав Чунов; 2019-2021 г. – д-р Росица Иванова Гайдарова; 2021 – д-р Йордан Методиев Иванчев.
През 2013 г. са извършени структурни промени и болничните леглата са намалени на 60 броя. Закрити са кухненския блок и съществуващите три отделения и са разкрити нови две отделения: „Физикална терапия и рехабилитация“ с 50 легла и „Продържително лечение на вътрешни болести“ с 10 легла. Дружеството е 100% общинска собственост и се намира в тежко финансово състояние.

През 2015 г. е променено името на лечебното заведение на „Болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, а от 2016 г. – „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД.

След 2019 г. са разкрити нови дейности и пакетни услуги за тежко болни пациенти и е закупен лазер за лазертерапия. Няколко години преди това е подменена и отоплителната инсталация на лечебното заведение.

Профилакториумът сега

От 14 май 2021 г. на длъжност „управител“ е назначен Емил Емилов Ненков. До днес са получени редица дарения, с които е подменена част от медицинската апаратура и болничното обзавеждане. Въведена е и нова процедуралимфен дренаж. В лечебното заведение постъпват нови специалисти.
Съвременните снимки с дрон са предоставени на Държавен архив – Перник от управителя Емил Ненков, а техен автор е Орлин Добрев.

Пожелаваме на екипа да възстанови славата на лечебното заведение като едно от водещите в региона на Югозападна България, предлагащо медицински процедури и услуги от висока класа. Да бъдат здрави, да успяват да привличат млади специалисти и да бъдат горди приемници на историята и традициите на Профилакториума в областта на физикалната терапия и рехабилитация, пожелават от Държавния архив.

 

Коментари

коментара