Доктор на науките застава начело на Мини Перник

Новият директор говори три езика и преподава в университет

Досегашния изпълнителен директор на мината в Перник Мирчо Мирчев се оттегля, но остава в ръководството на дружеството. Начело на дружеството застава специалистът по минно дело, младият учен и доктор на науките Здравец Ефтимов

Кой е Здравец Ефтимов?

Здравец Ефтимов е само на 39 години, с образователна и научна степен Доктор по подземен добив на полезни изкопаеми от Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ в София. Той владее свободно руски, италиански и английски езици.

Новия директор на Мини Перник вече 5 години преподава в Университета , в който се е дипломирал и се занимава и с научно-изследователска дейност. Здравец Ефтимов е успял да съчетае преподаването на студентите и научните изследвания и с работа по специалността си като началник производство в дружество, добиващо руда. Впечатление в биографията му правят специализации в страни като Намибия и Испания, както и участието в множество конференции и симпозиуми за минния отрасъл в целия свят.

Здравец Ефтимов има множество научни публикации в издания на минна тематика. Участвал е и в разработването на разлчини проекти, сред които флуоритово и оловно-цинково находища, находище за желязо и барит и много други.

Съдбата на мините в България е от изключително значение за бъдещето на енергетиката, както и за това как Европа ще гледа на нас. За нас като перничани буди гордост фактът, че начело на местната въгледобивна индустрия застава млад учен с докторска степен, доказан професионалист, уважаван от цялата научната и професионална общост в областта на минното дело. Ще продължим да следим всичко свързано с мината в нашия град.

Коментари

коментара