ВАЖНО! МВР издаде инструкции за ученици и родители – ПРОЧЕТИ АКО ИМАШ ИЛИ СИ УЧЕНИК

Започна традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”, която се провежда всяка година от началото на месец септември до края на октомври. Като част от мерките, предвидени да осигурят безопасността на учениците, представители на Пътна полиция вече извършиха проверки на сигнализацията с пътни знаци и маркировки, уличното осветление в района на учебните заведения и на местата за пресичане, предпазните огради и пешеходните ограждения, които не позволяват пресичането на нерегламентирани места.

На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие в районите на всички училища от региона. Целта е да се даде нормален старт на новата учебна година и да бъдат подсигурени достъпите до школата, тъй като в първият учебен ден по традиция  в дворовете на училищата се събират всички деца, преподаватели и голяма част от родителите на по-малките.  

През периода 15 септември – 31 октомври с цел да не се допускат пътни инциденти ще се осигури полицейско присъствие и контрол в районите на училищата по време на отиване и връщане на децата от учебни занятия. При необходимост движението ще се регулира ръчно и ще се осигурява безопасно пресичане от децата и придружаващите ги възрастни. При забелязване на неправилно и рисково движение на деца по улиците служителите ще  ги извеждат от платното и ще им дават указания за правилно поведение. Служители на Охранителна полиция ще се включат в специализирани операции за извършване на проверки в увеселителни заведения и интернет зали за присъствие на малолетни и непълнолетни след определения час и за недопускане на продажба на алкохол и цигари на деца. Съвместно с представители на образованието ще бъдат изготвени графици за беседи с превантивен характер в учебните заведения от полицейски служители по теми от личната безопасност и сигурността на пътя.

Практически препоръки по пътна безопасност

Пътят от дома до училище не винаги е безопасен. В автомобил, на велосипед или мотопед, всеки един от нас може да се окаже в риск от попадане в пътен инцидент.

За да се чувстваме в по-голяма безопасност е добре да си припомним следните препоръки: 

 

АКО СИ УЧЕНИК

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя. Там си уязвим, особено ако си сам и не можеш да потърсиш помощ от възрастен.

 

 • АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ

–         Заедно със своите родители си припомни най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

–         Припомни си основните правила за движение на пешеходците.

Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:

 • да пресичаш при зелена светлина на светофара;
 • да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;
 • да вървиш отляво по банкета, срещу автомобилното движение.
 • Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.
 • Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, защото лесно може да станеш жертва на катастрофа.
 • На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

Обсъди с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

 

 

 • АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

 

 • Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледай техническата изправност на колелото.
 • Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

 

НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 • Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инциденти с велосипедисти. Обсъдете и последиците от тях.
 • Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станеш причина за катастрофа и да пострадаш в нея.

            Помни, че при пътен инцидент трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

 

 

АКО СИ РОДИТЕЛ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. На пътя детето е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.

 

Затова приеми следните съвети: 

 • АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
 • Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 • Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
 • Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
 • В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 • Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.
 • Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

            Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерата на хората, на които може да се довери.

 

 • АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ
 • Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш.
 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

 

 • АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ
 • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 • Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:
 • Настоявай пред детето то винаги да пресича при зелена светлина на светофара.
 • Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
 • Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 • Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.
 • Препоръчай на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.
 • При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
 • Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва да се обърне детето за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерата на хората, на които може да се довери.

 

 • АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 • Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.
 • Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като  припомниш, че:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 • Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

            Напомняй на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.

 

АКО СИ ВОДАЧ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

 

Затова приеми следните съвети:

 • АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 • Винаги спазвай ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.
 • Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила. 
 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от пътен инцидент.

 

 • АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 • Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 • Винаги  бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение. 
 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   
 • Винаги бъди толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

            При пътен инцидент винаги може да подадеш сигнал на телефон 112.

Коментари

коментара