Радиоактивна дървесина от Чернобил хванали наши граничари

Радиоактивна дървесина от Чернобил хванали наши граничари

Почти десет случая за внасяне на опасни радиоактивни отпадъци в страната в последните три години са предотвратили от Гранична полиция. Това е възможно благодарение на инсталираните монитори за радиационна защита на всички 20 ГКПП-та външна граница на ЕС.

Оборудването е доставено благодарение на сътрудничеството между Гранична полиция и Департамента на САЩ. Безвъзмездната американска подкрепа възлиза на 35 млн. щатски долара. Финалният етап от възможностите на апаратурата, доставена по програмата за сътрудничество с щатския департамент, бяха демонстрирани на Летище София, съобщава.

Заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев благодари за американската подкрепа и заяви, че страната ни става по-сигурно място и по този начин прави и Европейският съюз по-сигурно място.

Американският посланик в София Ерик Рубин отбеляза, че финализирането на програмата е крайъгълен камък в партньорските отношения между САЩ и България.

Заплахата от нелегален трафик на ядрени радиоактивни вещества е реална, България има пряк опит в това отношение. През май 1999 г. в Русе беше заловен обогатен уран”, припомни посланик Рубин.

Той отбеляза, че американското правителство и неговите международни партньори работят активно, за да противодействат на тази заплаха и след осем години тясно сътрудничество между българското правителство и американската национална администрация за ядрена сигурност е финализирано инсталирането на системите за разкриване на радиоактивни вещества на всички важни входни точки в България – сухоземни, морски и въздушни.

Мирослав Георгиев, началник на сектор „Специализиран контрол” в Главна дирекция „Гранична полиция” отбеляза, че при въпросните десет случая в последните три години при рутинното сканиране на обекти, преминаващи през тези радиационни портални монитори през българските граници, е установено завишаване на радиационния фон.

Направено е допълнително обследване от граничните служители и е установено, че се касае за незаконен пренос на радиоактивен материал. „Това са случаи на безстопанствени радиоактивни източници, попаднали в скрап”, отбеляза Георгиев.

По думите му, на този етап нямаме установен случай на умишлено пренасяне на радиоактивен материал.

„След въвеждането на тази програма по енергийна защита и сътрудничеството с Департамента на САЩ ние подобряваме нашата способност”, обясни той.

Георгиев уточни, че преди тези монитори да бъдат инсталирани проверките са правени с преносими радиационни детектори, с малък джобен формат и със значително по-ниска чувствителност.

„На базата на реализираните дейности ние значително повишихме нашите способности за откриване на такива материали по нашите граници”, каза още той. Сред предотвратените случаи на влизане на радиационен материал в страната си е опит за пренос на дървен материал с радиационно замърсяване от Чернобил, от Украйна.

Като емблематичен бе определен случаят от 2013 г., когато през август на пристанище Бургас – от вътрешността на страната се насочва камион със скрап за износ. При проверката се установява радиоактивен източник – изотоп на Цезия под формата на прах – цезиев хлорид.

„Тогава успяхме своевременно да реагираме. През 1987 г. подобен източник нанася огромни щети на населението в Бразилия, където се стига и до смъртни случаи”, отбеляза Георгиев.

По програмата за сътрудничество със САЩ освен доставката на това оборудване е осигурена и инсталацията, интеграцията и обучението на различни видове персонал.

„Оборудването по всички гранични пунктове е свързано в една интегрирана система и получаваме информация в реално време в националния координационен център в Гранична полиция”, отбеляза още Георгиев.

Ние се надяваме на дългогодишно сътрудничество с Департамента по енергетика”, заяви още Георгиев. Той обясни, че предстои да бъдат внедрени преносими мобилни системи, които да подобрят гъвкавостта на граничните служители, така че да реагират при различни ситуации и не само на граничните пунктове, но и на така наречената зелена граница.

Източник: Pik

Коментари

коментара