Давност на трудова злополука

Да възникне трудова злополука е нещо напълно обичайно, дори и да работите професия, която не е опасна и не предполага много инциденти. Но ако ви се случи на вас и не знаете какво да правите, трябва да се запознаете с основните параметри, с които може да получите обезщетение. Едно от основните неща, с които трябва да се запознаете, е давността на трудовата злополука, както и цялата процедура по разследване и деклариране й. 

На първо място, се запознайте подробно с всички трудови злополуки, които са описани в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Там може да разберете какво е трудова злополука и кога може да се случи. 

По-важното обаче е какво трябва да се направим при трудова злополука и каква е давността? 

Когато работник се нарани по време на работния процес, на първо място трябва да му се окаже първа помощ. При възможност да бъде закаран до болница, като не трябва да се забравя, че мястото на инцидента също трябва да се обезопаси. Това се прави, за да нямат достъп други лица и да навредят или унищожат важни доказателства. Освен това, работодателят трябва незабавно да уведоми и полицията. Това се прави в случаите, в които има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт. Сигнал се подава и в териториалното поделение на НОИ и в инспекция по труда.

За да докажете трудова злополука, освен че трябва да спазите законовите срокове за това, то трябва и да входирате разследването и да се съберат писмени показания на поне трима свидетели на злополуката. В резултат на разследването се съставя протокол за разследването на трудовата злополука, който се попълва в два екземпляра.

След получаване на разпореждането от териториалното поделение на НОИ за приемане или неприемане на злополуката на трудова, трябва да се попълни регистъра на трудовите злополуки в организацията. Декларациите за трудова злополука се съхраняват не по-малко от 5 години.

Коментари

коментара