До два дни в град Радомир стартира мащабен проект

До два дни започва ремонт и изграждане на водопроводната инфраструктура в Радомир. На 7-ми юли от 11:00ч. ще бъде направена първа копка по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ за Обособена позиция №2 „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир /без кв. Върба/.

Стойността на проекта е 100 899 303.08 лв.

Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Предвидено е ремонтните дейности да продължат в срок от 54 месеца.

По проекта са планирани следните дейности за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата:

· Агломерация Перник

· Реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи – 14,3 km

· Рехабилитация на 1 бр. ПС;

· Изграждане на 3 бр. нови водоеми;

· Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 29, 870 km и 1 816 бр. СКО;

· Реконструкция на ПСОВ Батановци

· Агломерация Радомир:

· Транзитен водопровод за ниска зона – 2,2 km;

· Изграждане на разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;

· Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;

· Изграждане на КПС1 кв. „Върба“ и КПС2 гр. Радомир;

· Изграждане на тласкател от КПС1, кв. „Върба“ до КПС2 гр.Радомир;

· Изграждане на тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци.

 

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: