Общинари против Програмата за разпореждане с имоти в Перник

Липсата на информация, финансови разчети и данни за постигнати резултати провокираха общинските съветници от групата на ГЕРБ да не подкрепят приемането на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Перник за 2022 г.” 

Докладната записка е внесена от кмета и се очакват приходи на стойност 22 млн. лв .

Това реално е част от бюджетната рамка на Община Перник, в която влизат огромна част от местните приходи. В таз връзка се надявахме, че първо ще чуем няколко акцента от вносителя по тази програма, която е доста е амбициозна с набелязана цел близо 22 млн. лв изпълнение”, коментира председателят на групата съветници от ГЕРБ Денислав Захариев и попита колко са приходите от изпълнението на миналогодишната програма в нейната цялост.

Ако не точните цифри, поне някакъв процент за парите, които е успяла да събере Община Перник. Ние все пак ще гласуваме една голяма сума пари и е хубаво да знаем с колко процента трябва да повишим изпълнението на приходите”, аргументираха се съветниците от ГЕРБ.

Андрей Павлов цитира цифри от програмата, които според него са нереалистични с оглед факта, че почти половината от годината е изминала.

Смятате ли, че от продажбата на земи и терени ще се реализират планираните приходи от 16 млн. лв? Това е невъзможно, има голяма опасност да си предизвикаме допълнителна дупка в бюджета”, посочи Павлов.

По думите му, това е огромна сума, която ще създаде още по-голям дефицит и ще утежни финансовото състояние на Общината.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: