Защо строителните материали поскъпват и до кога ще продължи това?

Цените на някои строителни материали, по-специално на бетона, тухлите и цимента, няма да се понижат поне до лятото на 2022 г. Доставчиците на строителните фирми първо трябва да подобрят исторически ниските си нива на запаси. Цената на дървения материал и стоманата вероятно ще се успокои по-рано. Това показва анализ в сферата на строителството и ремонтните дейности. Всичко това в комбинация с повишеното търсене на недвижими имоти се очаква да рефлектира на цените на новото строителство в посока нагоре. Като цената на строителните материали е само един от компонентите влияещ върху цената на имотите в комбинация с по-високите експлоатационни разходи свързани със строителната техника и набавянето на резервни части за CAT (Caterpillar) например. Също така поради повишената цена на строителните материали се очакват увеличения в цените и на ремонтните дейности и услуги. Тази тенденция ще се запази най-малко до средата на 2022г. сочат предварителните анализи.

Цените на строителните материали нараснаха рязко

Цените на строителните материали нараснаха през последните шест месеца, както и на много други продукти. Особено рязко нараснаха разходите за суровини като дървен материал, пластмаси и стомана. Прекъсванията на веригата за доставки, дължащи се на кризата с Covid-19, намалиха предлагането на строителни материали, точно както производството остана устойчиво по време на пандемията. Това доведе до недостиг и покачване на цените.

Цените на суровините за метали и дървен материал се понижиха спрямо последните върхове. Това обаче все още не е отразено в производствените цени, тъй като е необходимо известно време, преди те да си проправят път по веригата на доставки. Освен това данните малко изостават, тъй като цените на производител за юли и август са публикувани едва сега и вероятно вече показват известно изравняване.

Голям брой доставчици все още планират увеличение на цените

Въпреки че напоследък се наблюдава известно намаляване на цените на суровини като дървен материал, особено в САЩ, и стомана, европейските компании за строителни материали все още се сблъскват с по-високи разходи. В резултат на това много европейски производители очакват да увеличат още повече цените на продукцията си. Според проучване на Европейската комисия през юли около 40 % от доставчиците на бетон, цимент и тухли заявиха, че очакват да повишат цените си още повече. При дървения материал и стоманата процентът на компаниите, които очакват да повишат продажните цени, е още по-висок. Въпреки това изглежда, че пикът при тези продукти е отминал, но недостигът на работна ръка и несигурното развитие на Ковид варианта “Делта” и “Омикрон” също биха могли да забавят стабилизирането или понижаването на цените.

Първо трябва да се подобрят запасите

Преди доставчиците дори да помислят за намаляване на продажните цени, те трябва да видят подобрение в своите запаси. Това е така, защото увеличаването на запасите увеличава конкуренцията и оказва натиск за намаляване на цените. Например в началото на финансовата криза доставчиците на строителни материали започнаха да увеличават запасите си от април 2007 г., но до август 2008 г. все повече компании посочваха, че планират да намалят продажните си цени.

Цените на дървения материал и стоманата са по-уязвими от тези на бетона, цимента и тухлите

За стоманата и дървения материал съществува глобален пазар с огромен брой купувачи и продавачи. Това прави тези пазари конкурентни и прозрачни и води до по-пряко прехвърляне на промените в цените на суровините във веригата на стойността. Обратно, пазарите на бетон, цимент и тухли са по-локални. Това се дължи на характеристиките на тези материали. Те са големи и тежки, поради което транспортирането им е трудно и скъпо. Това прави тези пазари по-малко конкурентни. Поради това пренасянето на колебанията в цените на доставките е по-бавно. Това би могло да обясни и защо цените на стоманата и дървения материал се повишиха повече от другите.

Високи цени на бетона и цимента поне до средата на 2022 г.

Корелационният анализ показва, че продажните цени на строителни материали като бетон, тухли и цимент реагират със закъснение от около шест до девет месеца на промените в оценката на техните запаси. Към момента обаче не наблюдаваме подобрение на запасите от тези строителни материали. Всъщност е точно обратното. Рекорден брой доставчици на строителни материали съобщават през юли, че оценяват запасите си от готова продукция като (твърде) ниски.

Ето защо първо трябва да видим известно подобрение на запасите, преди цените на тези строителни материали да се стабилизират, да не говорим за понижение. Така че, като вземем предвид забавянето на цените с шест до девет месеца, не очакваме цените на бетона и цимента да се понижат преди лятото на 2022 г.

Цената на дървения материал ще се успокои по-рано

Продажната цена на дървения материал и стоманата има по-малко забавена корелация. Доставчиците на тези материали за строителството почти директно посочват по-малки увеличения на цените, когато видят подобрение в запасите си. Между подобряването на запасите и промените в цените има забавяне само от един или два месеца. Това все още може да отнеме известно време след ограничаването им, може би твърде много, по време на кризата породена от Ковид-19.

Например, транспортът все още е голям проблем. Поради смущенията във веригата за дистрибуция очакваме недостигът на дървен материал и стомана да остане проблем поне до началото на 2022 г. Поради това високите цени на дървения материал и стоманата за строителни проекти ще се запазят през следващите тримесечия, преди да се успокоят.

Share Button

Коментари

коментара