Започна седмицата на пожарникарите в Перник

Българските огнеборци честват на 14 септември професионалния си празник.

По този повод в периода от 13-ти до 19-ти септември 2021 г. предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР – 14-ти септември.

От РДПБЗН-Перник организират мероприятия, които са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

Предвидени за провеждане от РДПБЗН – Перник дейности по повод „Седмица на пожарната безопасност” от 13-ти до 19-ти септември 2021 година

 

№ по ред ДЕЙНОСТИ МЯСТО ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица
1 2 3 4 5
1. Обявяване на Седмицата за ПБ, честването на професионалния празник на служителите от структурите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР и запознаване с планираните мероприятия в средствата за масово осведомяване със съдействието на регионалния представител на Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” ОДМВР – Перник 13.09.2021 г.  Служители на РДПБЗН-Перник и регионалния представител на Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” при ОДМВР – Перник
2. Провеждане на „Ден на отворените врати” РСПБЗН – Трън, 076-676070

РСПБЗН – Брезник, 07751-3873

РСПБЗН – Радомир, 0777-82472

РСПБЗН –  Перник, 076-676788

УПБЗН –  Земен, 0777-82472 

13.09.2021 г.; 09:00÷17:00 ч.

15.09.2021 г.; 09:00÷17:00 ч.

15.09.2021 г.; 08:30÷17:30 ч.

15.09.2021 г.; 09:00÷17.30 ч.

16.09.2021 г.; 08:30÷17.30 ч.

Служители на РДПБЗН-Перник
3. Приемни за граждани с открити телефонни линии – канцелария на директора на РДПБЗН – Перник, 076-604907;

– канцелария на началника на РСПБЗН – Перник, 076-676788;

– канцелария на началника на РСПБЗН –Радомир, 0777-82472;

– канцелария на началника на РСПБЗН – Брезник, 07751-3873;

– канцелария на началника на РСПБЗН – Трън, 076-676070.

Всеки ден от 09:30 ÷ 12:00 часа за периода от 13-ти до 17.09.2021 г. Служители на РДПБЗН-Перник 
1 2 3 4 5
4. Провеждане на демонстративно занятие съвместно с доброволното формирование (ДФ) на Община Ковачевци с. Ковачевци, общ. Радомир 13.09.2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. Служители на РСПБЗН-Радомир

ДФ на община Ковачевци 

5. Демонстрация на възможностите на пожарен автомобил гр. Радомир, двора на РСПБЗН – Радомир 14.09.2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. Служители на РСПБЗН-Радомир

ДФ на община Радомир

6. Изложба на пожаро-техническо въоръжение, свързано с историята и развитието на пожарното дело гр. Радомир, сградата на РСПБЗН – Радомир 17.09.2021 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч. Служители на РСПБЗН-Радомир
7. Провеждане на среща с кмета на община Брезник във връзка с въпроси свързани с ПБ на територията на община Брезник Община Брезник От 13 до 17.09.2021 г. Началник на РСПБЗН – Брезник и кмет на общ. Брезник
8. Провеждане на мероприятия с децата от групите за предучилищна подготовка в детската градина, демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации ДГ „Брезица”,   гр. Брезник, ул. „Б. Антов” № 3 16.09.2021 г. от 10:00 ч. Служители на РСПБЗН – Брезник

Длъжностни лица от ЦДГ „Брезица”

9. Статии и публикации в онлайн платформата на РСПБЗН – Перник във „ Фейсбук”, свързани с дейността на РСПБЗН и информационно-разяснителни материали свързани с пожарната безопасност. Интернет пространство От 13 ÷ 17.09.2021 г. Служители на РСПБЗН – Перник
10. Водосвет за здраве и благоденствие на служителите от РДПБЗН-Перник. Двора на РСПБЗН-Перник 14.09.2021 г. от 10:30 ч. Началник на РСПБЗН – Перник
11. Тържествено поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо Евтимов РСПБЗН – Перник и

с. Лева река, община Трън

14.09.2021 г. от 11:00 ч. Служители на РДПБЗН -Перник 

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: