Как се открива теч днес

Кошмарът на всеки собственик беше да установи, че в дома му има някакъв теч. В миналото това беше свързвано с неумолимо къртене и разбиване на стени, за да бъде установен източник на проблема. Не е нужно да казваме, че цялото това къртене е за сметка на собственика, който реално погледнато няма особено голям избор, защото причината за влагата трябва да бъде отстранена, за да не се стигне до по-сериозни щети.

За щастие съвременните технологии вече предлагат много и напълно безвредни методи за откриване на теч, при които не е нужно да се кърти безразборно, за да бъде открито мястото, където се има влага. Методологията, която се прилага за откриването на теч, е базира на температурно измерване, звук или дори чрез видео технология. Най-голямото предимство на съвременните уреди за откриване на течове са, че са безпогрешни, дават резултат на момента и спестяват много време, разходи и нерви.

Кои са най-разпространените уреди за откриване на течове 

Термокамера за течове

Този е най-предпочитаният уред от ВиК майсторите, когато става дума за откриване на течове. Той измерва и показва температурните разлики, от които се разбира къде точно е възникнал проблема. Те показват топлината, която се отделя от тръбопровода и при разчитането на термографиката се вижда къде са студените и топлите точки.

Откриване на теч с уред за микровълни

До използването на този уред и прилагането на метода за откриване на течове чрез микровълни, се прибягва обикновено, когато с помощта на термокамера или ултразвук не може да се установи източника. За разлика от тях, откриването на теч с уред за микровълни дава надеждни резултати и при работа в далеч по-тежки условия.

Откриване на теч с тресиращ газ

Когато в системата се открие изтичане на газ, се прибягва до използването на абсолютно безвреден тресиращ газ, който представлява 95 % азот и 5 % водород, с който да бъде установено от къде идва проблема. Системата се изпразва напълно, след което се пълни с тресиращ газ и контролирано се изпуска, за да се установи мястото, от което идва теча. Обикновено до прилагането на този метод, се стига, когато нито един друг уред не успява да установи проблема.

Откриване на теч със звук

Както сами разбирате – откриването на теч в днешно време, е истинско изкуство. Съвременните технологии позволяват да бъде решен проблема дори чрез прилагането на звуково измерване. Извършването на акустично откриване на теч, се прилага като допълнение на измерването с термокамера. Използва се наземен микрофон, който е изключително чувствителен и може с висока прецизност да локализира мястото на изтичане. Това е рядко прилаган метод, до който се прибягва, когато мястото не може да бъде достигнато от топлинните лъчи.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: