Какво е направено за прахта от шламохранилището в Перник?

Информация от „Топлофикация – Перник“ във връзка с изпълнявани дейности на сгуроотвал „7-ми септември“.

Във връзка с получените сигнали за запрашаване на въздуха от повърхността на сгуроотвал „7-ми септември“ и за изпълнение на предписанията на компетентните институции към дата 6-ти май 2021 год. са изпълнени следните дейности:

На 4-ти май:

Омокряне чрез мобилна водоноска на участъци от сгуроотвала;

Разстилане с комбиниран багер на почва върху участъци от западната част на депото.

На 5-ти май:

Използване на допълнителна техника (два челни товарача, осем самосвала и два комбинирани багера) за ускоряване на темповете по покриване на сгуроотвала с почва.

Подготовка, вкл. закупуване и доставка на елементи за изграждане на оросителна инсталация.

Омокряне чрез мобилна водоноска на участъци от сгуроотвала.

На 6-ти май:

Работа на механизация (челен товарач, самосвали и комбиниран багер) за разстилане на почва върху западната страна на депото;

Изграждане и пускане в експлоатация на първи участък от оросителната инсталация. За целта ще се използва налична техника от ТЕЦ „Република“;

Закупуване и доставка на елементи (мобилна помпа; тръбопроводи и разпръсквачи) за изграждане на допълнителни звена на инсталацията за оросяване на сухи участъци от депото.

За следващите дни е предвидено:

Изграждане на нови участъци от оросителната инсталация и дейности по насипване на почва в два участъка (север и запад) на депото. Поради значителната площ (450 дка) дейностите по насипване на почва ще продължат и през следващата седмица.

При нови обстоятелства Дружеството ще информира своевременно гражданите.

Информацията е предоставена от ръководството на „Топлофикация-Перник“

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: