АПИ каза кога ще приключи ремонта на моста по външната магистрала на Перник

Агенция Пътна инфраструктура – Областнопътно управление гр.Перник е възложило строително монтажни работи на обект:Демонтаж на компрометирани, дилатационни фуги, направа на легло за  монтажна нови дилатационни фуги на надлез на път I-6 „Гюешево-София“ км83+200″.

Ремонтните дейности посъоръжението се изпълняват на два етапа, за което е  съгласуван проект за ВОБД. На 8.03.2021г. е въведена организация на движението със затваряне на лявото платно на движение и прехвърляне трафика в дясното платно, двупосочно. Работите по съоръжението са стартирани на 9.03.2021г. Демонтажните дейности са изпълнени за седем дни. Монтажа на дилатационните фуги започна на 12.03.2021г. Бетоновите работи сазавършени на 24.03.2021г.

Седем дни по-късно са напрегнати анкерните елементи на дилатационните части, съгласно предписанията на производителя. За пускане на трафик по ремонтираният участък е необходимо минимално време за набиране якост набетона 18 дни след неговото полагане. Предстои да бъде въведен втори етап от съгласувания проект за ВОБД със затваряне на дясното платно на движение и прехвърляне трафика в лявото платно, двупосочно на11.04.2021г.

Стартирането на ремонтните дейности на дясното платно е предвидено за 12.04.2021г. Съгласно изискванията на производителя за спазване на технологично предвиденото време на съответните процеси, утвърденият график за изпълнение и издадената заповед за ВОБД окончателното приключване на дейностите и пускане на движението в двете платна е предвидено за 19.05.2021 год.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: