2869 души за девет години са получили отговор на въпросите си в Областния информационен център на Перник

На среща за проактивна работа с представители на регионалните печатни и електронни медии екипът на Областният Информационен Център – Перник отбеляза своя 9-ти рожден ден и направи отчет на дейността си.

От старта на функционирането си от 01.12.2011 г. до сега през Инфоцентъра са преминали 2869 посетители, които са получили отговори на своите въпроси, от които 257 са само през 2020 г. Повече от 250 са проведените информационни събития с близо 7400 участници в тях. Отразяването на дейността на Центъра в регионалните печатни и електронни издания наброява 1067 публикации и репортажи.

Инж. Ирена Георгиева – управител на ОИЦ – Перник, представи и данни за финансираните проекти по линия на ЕСИФ през втория програмен период 2014 – 2020 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 152 888 608.02 лв. по 307 договора, изпълнявани от 241 различни бенефициента. Първенец по сключени договори, общо 212, е най-голямата община в региона Перник, следвана от община Радомир с 43 договора. По-малките общини на територията на областта също изпълняват проекти като за Брезник са 22, за Земен – 12, за Трън – 7, а за Ковачевци – 6.

">

Инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изрази своята удовлетвореност от работата на Инфоцентъра, като подчерта, че въпреки тежката обстановка, експертите са изпълнили на 100% индикаторите, заложени в проекта. Той добави, че създаването на мрежата от информационни центрове преди 9 години е уникално по рода си и е предпоставка за популяризиране на еврофондовете на достъпен и разбираем език, като по този начин се подпомага изграждане на европейския облик на нашата страна и подобряване условията на живот на населението. Искренов сподели също, че екипът на  ОИЦ – Перник се е утвърдил като достоверен и надежден източник на информация за ЕСИФ и със своята експертиза и професионализъм допринася за повишаване на осведомеността на потенциалните бенефициенти от региона.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на:

Бъди първи, който ще коментира

Коментирай

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван