Важно за хората в неравностойно положение: помощ на социално-здравен медиатор в Център ,,Равен старт ‘‘ в гр. Радомир

За хората, които са в неравностойно положение и достъпът до обществени места е силно ограничен, необходимостта от навременна и адекватна помощ е от огромно значение. Ако вие, ваш близък, приятел или познат, се нуждаят от специализираната помощ на социално-здравен медиатор или социален работник, можете да се възползвате от безплатните услуги, които ще откриете и получите в Център ,,Равен старт ‘‘ в гр. Радомир.

Центърът разполага още и с юрист, психолог, педагог и трудотерапевт.

Консултациите са напълно безплатни!

Специалистите са на разположение по график на следния адрес: 

стара сграда на община Радомир с адрес: град Радомир, Младежки културно информационен център „Европа“, ет. 2

Консултациите се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за намаляване разпространението на COVID 19!

 Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“ договор № BG05M9OP001-2.018-0017-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

">

 

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на:

Бъди първи, който ще коментира

Коментирай

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван