Стартира гласуването за „Кмет на годината” 2020 

През годините конкурсът „Кмет на годината“ на Портала на българските общини Kmeta.bg се  превърна в събитие както за гражданите на България, така и за градоначалниците, оценявайки  ползотворната работа и инициативите, които те провеждат на общинско ниво. 

„Кмет на годината“ дава възможност на всеки българин да оцени положителното в работата  на местните администрации и да насърчи всяка община, всеки град и по-малко населено място  да вървят напред и да развиват своите райони. 

Ето категориите, в които може да дадете своята подкрепа на платформата Kmetnagodinata.bg до 29 октомври 2020:  

Кмет на годината 

Приз за цялостна работа във всички сфери на ръководената от кмета местна администрация  през 2020 г. 

Кмет на гражданите 

Приз за кмет, който е най-близо до гражданите с приемните дни за граждани, с отчет през  социални мрежи и седмични или месечни брифинги за свършеното, за най-бърза реакция на  проблемите на хората и решаването им. 

Smart City 

Приз за общините, използващи умни технологии, умни светофари, смарт системи в градския  транспорт, имат ново и добре изградено видеонаблюдение, улично и парково осветление,  свободни зони за ползване на интернет в населените места, специално създадени мобилни  приложения, дигитални карти, с добри предпоставки за развитие на бизнес, с достъп до  електронни услуги, с развитие на e-община, с умни и подземни контейнери. 

Демографска политика и ин витро програми 

Все повече общини в страната подкрепят финансово семейства с репродуктивни проблеми,  нуждаещи се от донорски процедури. И все повече бебета се раждат именно чрез тази значима  подкрепа. Много от общините дават и финансова помощ при раждането за всяко първо, второ  или трето дете – в различни размери и при различни условия. Призът е и за кметовете, които  подкрепят здравеопазването в родилните и детските отделения.

Спорт и младежки политики 

Много общински инициативи насърчават младите хора в България да спортуват, да участват в  обществени дейности, да творят, да изявяват своите специални таланти и дарби. Колко често  вашата община организира спортни събития и състезания? Има ли открити площадки, паркове  и зали за спорт? Организират ли се младежки обмени, конкурси, презентации, стажове,  възможности за професионална реализация, пространства за споделяне на идеи, за дискусии и  творене? Дайте, отговор, като подкрепите кмета си в тази категория! 

Градска среда 

Изграждане и поддържане на паркове, осветление, детски площадки, зелени площи,  инфраструктура, обществен транспорт, обществени пространства – пешеходни зони, места за  спорт и отдих, визия и устойчиви материали. Дайте оценка за това доколко средата около вас  ви кара да се чувствате уютно и ви провокира да прекарвате време навън? Има ли публични  пространства, с които се гордеете и искате всеки да разбере за тях? Успешно ли общината  управлява територията си?  

Инвестиции в образователна инфраструктура 

Наградата е за кметове на общини, които изграждат нови детски градини и училища,  извършват ремонти и реконструкции на учебните заведения, модернизират и благоустрояват  пространствата и дворовете.  

Социални мерки по време на епидемия 

В трите месеца на извънредното положение, а и след това, много общини подкрепиха  гражданите си в неравностойно положение по различни социални програми, с покупка на  храна за самотни възрастни хора, топъл обяд, пазаруване на необходими стоки, помощи и  пакети. Общините прилагаха изцяло наложените от държавата изисквания и направиха редица  финансови отстъпки по време на изолацията, за да подпомогнат бизнеса и гражданите.  Наградата в тази категория е за кметовете, които осигуриха спокойствие, сигурност и помощ за  своите граждани, поставени в най-рискова и неблагоприятна ситуация. 

Гласувайте и изберете най-успешните кметове на 2020 г.!

Share Button

Коментари

коментара