Срив в туризма: 60 процента от българите се отказаха да пътуват в чужбина, а чужденци почти няма

60 процента срив на пътуванията на българи в чужбина за месец юни, отчете Националния статистически институт. Причината е продължаващата епидемична обстановка в страната.

През месец юни 2020 година зад граница са пътували  286.1 хил. българи, което с 60.1% под регистрираните през юни 2019 година.

Още по голям е срива по отношение на чужденици, посещаващи страната ни. 

През юни 2020 г. посещенията на чужденци в България са 380.7 хил. или със 75.2% по-малко в сравнение с юни 2019 година.

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 94.6%, „служебна“ – със 76.1%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 47.9%. Транзитните преминавания през страната са 70.1% (266.8 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 

Значително са намалели посещенията на европейците, които отмарят на почивка в България. Значителен е спада на граждани от други стрни извън ЕС.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58.1%, или със 74.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват със 70.7%.

През юни 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 75.8%, със служебна цел – 13.4%, и с цел почивка и екскурзия – 10.8%

Прави впечатление, че повечето чужденици, които избират България за туристическа дестинация са от близките на страната ни държави. Най-много туристи идват от европейските страни, като преобладават такива от Румъния и Гърция. Повече чужденици идват и от Германия, Чехия и Франция.

По отношение на страните извън европейския съюз, най-много са чуждестранните граждани от Северна Македония, Сърбия и Турция, като от Турция посещенията са предимно по служебни причини, а не толкова с цел туризъм.

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и страни през юни 2020 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Брой)

Страни Общо Цел на пътуването
почивка и екскурзия служебна други
Общо 380673 41240 51088 288345
Европейски съюз 221103 19789 23381 177933
Австрия 3750 274 394 3082
Белгия 4620 157 124 4339
Германия 27502 3606 963 22933
Гърция 40491 3322 5227 31942
Дания 573 82 45 446
Ирландия 210 53 157
Испания 760 196 115 449
Италия 3825 214 813 2798
Кипър 368 64 304
Малта 3 3
Нидерландия 4281 133 536 3612
Обединено кралство 5945 326 298 5321
Полша 8846 472 571 7803
Португалия 194 94 100
Румъния 101830 9254 12313 80263
Словакия 1082 50 167 865
Словения 382 180 11 191
Унгария 5151 331 211 4609
Финландия 264 68 32 164
Франция 4446 438 516 3492
Хърватия 1153 77 115 961
Чешка република 2837 525 310 2002
Швеция 1310 31 84 1195
Други страни от ЕС 1280 375 905
Други европейски страни 142649 20620 24190 97839
Норвегия  251 63 188
Република Северна Македония 5989 186 2991 2812
Руска федерация 1822 236 534 1052
Сърбия 53924 19347 5477 29100
Турция 71613 428 12828 58357
Украйна 7958 178 2266 5514
Швейцария 1092 182 94 816
Други страни 2625 118 123 2384
Израел 75 15 13 47
Канада 49 12 7 30
САЩ 2486 88 98 2300
Япония 15 3 5 7
Останал свят 14296 713 3394 10189

 

Share Button

Коментари

коментара