Над 10 млн.евро инвестира ТЕЦ-Перник в екооборудване, намалява с до 330 000 тона използваните въглища за година

Инж. Любомир Спасов, разкажете ни повече за новия Ви голям екологичен проект за работа на природен газ през летните месеци.

– Въпреки кризата, успяхме да закупим три газови когенератора. Те са произведени във Финландия, една от страните, която спазва най-високи екологични стандарти при производството на енергийно оборудване. Въобще в областта на енергетиката скандинавските страни са водещи в опазването на околната среда и създават най-качественото оборудване.

Може ли да разкажете повече за тези мощности за хората, които се интересуват от повече технически параметри?

– Производственият им капацитет е 20мв.Ние имаме намерение да ги експлоатираме до 8000 часа годишно и главно като основна мощност в периода от май до октомври. Съоръженията ще бъдат монтирани в ново хале, ще се обособят спомагателни трасета за вода, пара, газ и др.

Кога се очаква да бъдат пуснати в експлоатация?

– Най-вероятно това ще стане през 2021 г.

Каква е стойността на инвестицията?

– Мащабната ни инвестиция надхвърля над 10 млн. евро. Около 6 млн. евро е стойността на самите съоръжения, допълнително влагаме значителни средства в строително-монтажни дейности и допълнителни разходи.

Какво означава за града тази инвестиция?

– От екологична гледна точка, благодарение на тази инвестиция ще успеем да намалим с до 330 000 тона използваните въглища за една година. Това от своя страна ще доведе до спадане на генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс и ще се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища. При употребата на газ няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. На фона на Европейската зелена сделка ние инвестираме в „по-зелено“ бъдеще за Топлофикация Перник. Подмяната на горивната ни база и новите мощности ще спомогнат за изпълнение на изискванията на Европа за създаване на нисковъглеродно производство. Разбира се, ако искаме да вървим към още по-зелена енергетика, ще имаме нужда от помощта на държавата както на национално и местно ниво. Без държавна политика в областта и подкрепа от местната власт, преходът от въглища към природен газ и биогорива, трудно ще се случи. Много важна е и помощта на Европа.

Източник: Blitz.bg

Share Button

Коментари

коментара