Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 01-05.06.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник 

Община Брезник  

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Велковци,  Общ.  Брезник:   Мах. Пали Лула  Къща

Община Ковачевци  

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 16:00 ч. ; 13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Байкалско:   084033  ,    Общ. Радомир-Мах. Накева, Къща

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Дебели Лаг:   Къща, Къща, До Паметника На Свилен Русев, Храм

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Егълница:   П-Л VI-70,  Кв. 8,  УПИ IV, Кв 12,  УПИ XII-197, 198  Кв.  28, Къща, Вила

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Извор,  Общ.  Радомир: Махала Канджулица,  Махала Пириница,  УПИ V-138 Кв. 24, 1

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Калище:  IV-278, Кв. 29а ,  УПИ VI-260,  Кв. 15,  УПИ X-306, Кв. 15,  УПИ ХIII-239,  Кв.  20

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 16:00 ч. / –  Извор,  Общ.  Радомир

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 16:00 ч. ; 13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Буново,  Общ.  Кюстендил:   Мах. Чакъревска

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 16:00 ч. ; 13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Драгомирово,  Общ.  Радомир:   1 УПИ 019012

На 02.06.2020 г.  /13:31 – 16:00 ч. ; 13:31 – 14:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Углярци

Община Перник  

На 01.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. / –  Рударци:   1452,  XVIII-1965, 1967 Кв. 127  ,  Арда  1,  Бели Брег  4,  Бистрица  1,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12,  Божур  2, 7, 5, 3,  Бор  4 Къща, 1, 2,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Ген. Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Добрич  2,  Добрич  6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Драва  1 А,  Дренов дол  13, 11, 3 Къща,  Дунав,  Ехо,  Загарица  7,  Захари Зограф  23, 6,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Йовчова  37,  Кало,  Кирил Пчелински  22,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кракра,  Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2. , 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Москва,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща,  Никола Вапцаров  7,  Никола Вапцаров  27,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46,  Опълченска  8,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,  Перник  6, 7, 8, 4, 1, 5,  Поморие  7,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8,  Презвитер Козма  51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Рено  ,  Рудничар  2,  Св.  Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Силистра  15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4,  Скобелев  4, 9,  София  25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27,  Стримон  16, 8, 6, 9, 10,  Струма  1, 26, 51, № 27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33,  Темелко Ненков  3,  Тинтява  1, 3, 2, 4,  Ул. Вардар /ул. Силистра,  УПИ І-1427 Кв. 80б,  Христо Ботев  16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5,  Цветaна Живкова  10, 3, 8,  Черни връх  133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101,  Черни връх  93, 76б, 97 А,  Янтра  35, 28, 14, 16, 18, 10

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  6, 3, 12, 3а, 1,  Въча  3, 5, 4, 2,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35. , 24,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42. , 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4,  Мир  2, 3, 5, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 01.06.2020 г.  /13:31 – 16:00 ч. / –  Перник:   6-ти май  6, 4,  Първи май  12, до бл. 12, 12,  Твърди Ливади  11, До З-Д Струма, ул. Първи Май; бл. 12, Павилион, 7а, 7, 13, 2, 14, 19, 15, 12, 6, 3

На 01.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 05.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник:   Арда  10, 9, 8, 3,  Асенова Крепост  6, 3,  Вардар  49, 56 56, 56, 8, 7, 10, 12, 6, 15, 15, 4, 15, 11, 1, 4, 8. 4. 6, 43, 41, 45, 50, 39, 48, 38, 18, 36, 32, 2, 38, 38, 37, 52, 47а, 54 54, 47, 54, 54,  Върбица  10, 11, 28,  Гарата  1,  Граховска  9, 13,  Железничарска  10, 20, 9,  Искър  6, 6, ТП Искър, 5, 4, 7,  Камчия  4,  Княз Александър Батенберг  16, 16, 21, 21, 23,  Кракра  66, 18, 30, 2, 34, 38, 41, 36, 38, 14, 20, 38.  Гараж 2, 30, 20,  , 38, 39, 35, 52, 56, 52, 52, 58, 48,  , 46, 64,  , 68а, 63,  , 66, 68,  , 65, 66, Тото Пункт, 60, 63, 62, 65, 69, 67, до 6-то училище,  Кракра Пернишки  24,  Отец Паисий  61, 49а, 49, 55, 51, 55, 53, 49,  57, 59, 61, 57, Магазин,  Райко Даскалов  7, 10, 9, 6, 27, 11,  ,  Розова Долина  7, 1, 3,  Росица  1,  Средец  1а,  Струма  2, 4, 4, 44,  , 40, 28, 26, 24, 28в, 38, 30, 42, 28, 10, 22, 6, зад  бл.4 и 6- Гаражи,  , Бензиностанция, 12, 14, 8, 6,  , 14, 1,  Тунджа  2, 1, 16, 13,  , 18,  ,  УПИ 1 Кв. 263

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 14:30 ч. ; 16:30 – 17:30 ч. / –  Големо Бучино:   Арбова  2а, 2,  Бачова Махала,  Витоша  7, 51, 24,  Даскала  2, 6, 4,  Дъбрава  15, 7,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20,  Кракра  73а, 24, 11, 19, 53, 39, 8, 50, 51а, 43, 5,  Люлин  33, 35,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Перник  37,  Република  28, 20, 38, 8, 6,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  50, 1а, 5, 28, 24а, 4,  Струма  21, 15,  УПИ IV-8151 Кв. 15,  УПИ VIII-184 Кв. 48,  УПИ XVI-117 Кв. 19,  УПИ XXIV Кв.  39,  Шефтена  7б,  Яланджийска,  Ясен  4, 2, 4б, 12,  , 5, 256, ПИ 042002  М.  Манастира, 50, 49, 58, 56, 51

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 14:30 ч. ; 16:30 – 17:30 ч. / –  Драгичево:   559,  М.  Черешите  ,  VІІ-555 Кв. 80,  Александър Боянов  13, 25, 20, 31, 21, 302, 16, 50, 19, 29  , 31а, 26, 14, 12, 14, 6, 10, 5,  Александър Танев  6а,  Байкал  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  Бор  4, 4а, 13, 12, 6, 2, Местност Черешите, 8, 3,  Васил Априлов  8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 10, 20, 27, 12, 10. , 35, 33, 8, 23, 21, 15, 29, 16, 14, 25, 31, 22, 17, 18, 24,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 30, 26, 52, 44, 58, 22, 36, 20, 50, 29, 27, 34, 42, 40, 38, 59, 48, 23, 54,  Витоша  7, 15, 5, 1, 11а, 11, 13, 3,  Владайска  5, 7,  , 1, 11, 2, 9, 19, 13,  Възраждане  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50, 132, 138, 140, 142, 128, 126, 122, 130, м/у Гор.  Идол.  Драгичево, 153, 157, 143а, 132б, 144, 149, 145, 143, 183, 202, 216, 210а, 198, 1, 231, 182, 157, 188, 169, 186, 167, 180, 159, 165, 163, 166  , 190, 141, 184, 148, 161, 167, 151, 138, 153, 147, 164  , 155, 168, 192, 162, 225, 178, 143, 169, 184, 194, 68, 104, 86, 129, 139, 92, 114, 102, 119, 107, 111, 106, 78, 109, 103, 115, 118, 94, 100, 70, 108, 116, 96, 131, 125, 127, 84, 109, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 41, 82, 120, 111, 90, 105, 112, 74, 80, 88, 101, 105, 123, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83, 66, 54, 58, 1, 69,  Върла Стрън  6, 3, 1,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище,  Гранит  14, 2, 3, 7, 17, 21, 6, 20, 12, 23, 5, 19, 10, 15, 8, 13, 5,  Долно Драгичево,  Здравец  15, 3, 2, 19, 23, 1, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 21,  Ивайло  12, 11, 3, 8, 16, 5, 2, 7, 18, 1,  Иван Вазов  7, 1, 10, 2, 5, 8, 3, 11, 9 А, 9,  Калиница  11, 17, 15, 3, 1, 27, 7, 29, 9, 11, 5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  8, 7, 4, 3, 5,  Кракра  2, 5, 33, 10, 7,1, 16, 19, 18, 9, 13, 12, 11, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б, 24, 35а, 24б, 34, 21, 1, 3, 35, 33, 41,  Лебед  9, 1, 16, 6, 7, 3, 12, 13, 14, 5, 11, 10,  Любен Каравелов  12, 6,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 2, 66, 30, 4, 70, 58, 48, 46, 9, 34. , 18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 64, 14, 24, 62, 36,  М. Копринено Орище ПИ 324  ,  Магистрала  1,  Мария Луиза  14, 1, 15, 8, 25, 3, 24, 11, 10, 22, 13, 31, 21, 16, 12, 33, 29, 17, 35,  Мах. Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  ,  Местност Горно Драгичево/Ал. Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8,  ,  Местност Горно Драгичево/Крушите,  Местност Горно Драгичево/Селимите,  Местност Горно Драгичево/Черешите,  Минзухар  8, 16, 3, 2, 35,  Миньор  5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  1, 26, 27, 32, 47, 33, 23, 25, 43, 35, 31, 30, 19, 39, 24, 20, 22, 41, 45, 37, 21, 28, 17, 29, 5, 3, 20, 16, 18, 6, 11, 15, 1, 7, 4, 8, 13, 2, 10,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 3, 4, 2,  Панайот Волов  16, 4, 6, 3, 22, 11, 9, 5, 12, 7, 8, 1, 20, 10, 2,  ПИ 020003  ,  Пи 1625, М. Серимеж,  Пирин  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4. , 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а,  Реката  3. , 11, 3, 4, 7, 2, 9, 13, 15, 17, 19, 3,  Република  1, 9, 4, 23, 6, 21, 2, 11, 15, 7, 13, 17, 8,  Рила  23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21,  Ропотамо  9, 3, 5,  Рударска  14, 45, Павилион,  Сава Асенов  7, 2, 9, 11,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 1, 4, 6, 2. , 8, 10, 2,  Умище  3, 1,  УПИ VIII-1426,  Физкултурна  3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12,  Черни Връх  11, 3, 2, 4, 8, 5, 1,  Янтра  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8, гл. път Е-79, Магистрала, Е-79, гл. път Е-79, Селска Бара, 26

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 14:30 ч. ; 16:30 – 17:30 ч. / –  Мало Бучино:   Люлин /2-ра/  1,  

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 14:30 ч. ; 16:30 – 17:30 ч. / –  Перник:   Бучински път

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 17:30 ч. / –  Драгичево:   559,  М.  Черешите,  VІІ-555 Кв. 80,  Александър Боянов  13, 25, 20, 31, 21, 302, 16, 50, 19, 29 Къща, 31а, 26, 14, 12, 14, 6, 10, 5,  Александър Танев  6а,  Бор  4, 4а, 13, 12, 6, 2, Местност Черешите, 8, 3,  Владайска  5, 7, Къща, 1, 11, 2, 9, 19, 13,  Възраждане  143, 169, 184, 194, 132, 138, 140, 142, 128, 126, 122, 130, м/у Гор.  Идол.  Драгичево, 153, 157, 143а, 132б, 144, 149, 145, 143, 183, 202, 216, 210а, 198, 1, 231, 182, 157, 188, 169, 186, 167, 180, 159, 165, 163, 166, Къща, 190, 141, 184, 148, 161, 167, 151, 138, 153, 147, 164, Къща, 155, 168, 192, 162. , 225, 178,  Върла Стрън  6, 3, 1,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево /Гола Могила,  Горно Драгичево /Копринено Орище,  Гранит  14, 2, 3, 7, 17, 21, 6, 20, 12, 23, 5, 19, 10, 15, 8, 13, 5,  Здравец  15, 3, 2, 19, 23, 1, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 21,  Ивайло  12, 11, 3, 8, 16, 5, 2, 7, 18, 1, Лебед  9, 1, 16, 6, 7, 3, 12, 13, 14, 5, 11, 10,  М. Копринено Орище ПИ 324,  Мах. Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв. 429, Къща,  Местност Горно Драгичево/Ал. Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите,  Местност Горно Драгичево/Селимите,  Местност Горно Драгичево/Черешите,  Минзухар  8, 16, 3, 2, 35,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Оборище  6,  Панайот Волов  16, 4, 6, 3, 22, 11, 9, 5, 12, 7, 8, 1, 20, 10, 2,  ПИ 020003,  ПИ 1625, М. Серимеж,  Реката  3, 11, 3, 4, 7, 2, 9, 13, 15, 17, 19, 3,  Република  1, 9, 4, 23, 6, 21, 2, 11, 15, 7, 13, 17, 8,  Сава Асенов  7, 2, 9, 11,  Серимеж, 26, Селска бара

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 17:30 ч. ; 14:01 – 14:30 ч. ; 16:30 – 17:30 ч. / –  Мърчаево:   10-та  1 УПИ 018018

На 01.06.2020 г.  /14:30 – 18:00 ч. / –  Перник: Георги Мамарчев  м/у бл. 13 и 14,  Димова Махала  75, до бл. 13, 14, 12, 13, 13,  Хумни дол  14,    ТЕЦ

На 04.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Друган:   УПИ ХV-407 кв. 49

На 04.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Перник:   Арчар  23, 21а,  Васил Левски  31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв. , 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв. 28, 23, 9, 1,  Железни Заводи  90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, . 61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71,  Захари Зограф  143,  Калкас  до КАТ, 3, ТП МТС,  Караманица  104, 15, 87,  Куциян  13, 10, 8, 12, 9,  Резервоара

На 04.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Радомир:   Върба  бивше ТКЗС,  Райко Даскалов  93,    Кв.Върба- Бившто ТКСЗ

На 04.06.2020 г.  /13:31 – 14:00 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Стефаново,  Общ.  Радомир:   Мах. Егреците

На 04.06.2020 г.  /13:31 – 18:00 ч. / –  Перник:   Железни Заводи  90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, . 61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71,  Караманица  87

На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Кладница:   Брюксел  10,  жк Делта Хил,  УПИ VI-33, Кв.12,  Лондон  72, 35, 55, 53, 70,  Рим  46, 48, 44, 52, 50, 60, 58,  с.  Кладница,  Община Перник,  Екологично Селище Делта Хил,  София  91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64,  Стадиона  35, 38, 41,  УПИ V||-Кв. 20  ,  УПИ ІІІ-21  Кв. 20,  ХVІІ-11010, 11038

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Даскалово:   Втора

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Драгичево:   Байкал  2,  Възраждане  23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а,  Георги Бенковски  7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1,  Кракра  28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, 30, 40, 53, 36, 45. , 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56,  Магистрала  гл. път Е-79, 1, гл. път Е-79, 1, Автокъща,  Мария Луиза  2,  Пирин  53, 51, 53а,  Първа  6, 18,  Райна Княгиня  14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, . 9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20,  Рила  1, 7, 3,  Рударска  39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист. Е-79 Автоборса Вики, Павилион,  Стара планина  5, 1, 3, 2, 5,  Стефан Караджа  2, 1а, 1, 3,  Струма  7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6,  Тинтява  6, 3, 9, 2, 1, 5,  Христо Ботев  12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11,  Цар Симеон  3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18,  Явор  11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4,  Янтра  4,    срещу склад строителни материали, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, 1

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Мърчаево:   Мърчаево ПИ 52,  Рударски път  4,  Цар Симеон I /Кост. Темелков/  156

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Перник:   Владайско Въстание  83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, 75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53,  Владимир Комаров  4, 3, 7, 5,  Никола Парапунов  2, 1, 4, 3,  Танчовица  5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3,  Хемус  1

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. ; 17:00 – 18:00 ч. / –  Рударци:   1452,  3-ти март  18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2,  VI-001267 Кв. 82,  XCVI-2228, Кв. 21,  XVIII-1965, 1967 Кв. 127,  Арда  1,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Бели брег  4,  Бистрица  1,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3,  Бор  4,  , 1, 2,  Борова гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бреза  4,  Бузлуджа  13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Васил Априлов  6, 1,  Ваташка  1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15,  Вела Пеева  9, 1, 5,  Веслец  3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8,  Витоша  21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1,  Ген. Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гео Милев  3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Дабо  4, 1,  Добрич  2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Драва  1 А,  Дренов дол  13, 11, 3 Къща,  Дулова  ,  Дунав  ,  Ерма  24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28,  Ехо,  Загарица  7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26,  Захари Зограф  23, 6,  Здравец  8, 4, 6, 2, 3,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Искър  4, 12, 10, 6, 8, 2, 15,  Йовчова  37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1,  Кало  104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Камчия  4, 6,  Капенешка  16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8,  Кирил и Методий  4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4. , 4, 10, 5,  Кирил Пчелински  22,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лаката  16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, . 1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8,  Лиляна Димитрова  3,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19  , 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2. , 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Людмила Димитрова  ,  Люлин  3, 4, 2, 12, 6, 1, 5,  Марица  1, 8, 3, 6,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Местн. Кало,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9  , 24, 21, 9, 13  , 2а,  Минерал  4,  Миньор  6, 14, 2, 8, 4, 22, 18. , 10, 12, 6, 18, 20,  Михаил Дойчев  10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28,  Москва  25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1  ,  Никола Вапцаров  7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27,  Обеля  2, 3, 1, 4, 5,  Оборище  3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8,  Острица  3, 1,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,  Перник  20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5,  Пирин  14, 17, 13, 3, 2, 12,  Пловдив  6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27,  Поморие  7,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Първи май  18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32,  Радомир  9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15,  Райко Янков  10, 10  , 13, 18, 3. , 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15,  Рено,  Рига  7, 5, 1, 2,  Рила  6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10,  Родопи  17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22,  Розова Долина  32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8,  Ропотамо  35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25,  Рударска  2, 6,  Рудничар  2,  С. Рударци  УПИ-VІ-11007, 11008 Кв. 71,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Св.  Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Свищов  25, 17,  Селимица  20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 18:00 ч. / –  Драгичево:   Байкал  2,  Възраждане  23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15. , 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а,  Магистрала  Гл. Път Е79, 1, Гл. Път Е79, 1,  Мария Луиза  2,  Пирин  53, 51, 53а,  Първа  18,  Рила  1, 7, 3,  Рударска  39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист. Е-79 Автоборса Вики,  Стефан Караджа  2, 1а, 1, 3,  Струма  7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6,  Христо Ботев  12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11,  Янтра  4, срещу Склад строителни м-ли, 13, Магистрала, Тир-паркинг, Е-79

На 05.06.2020 г.  /13:31 – 18:00 ч. / –  Перник:   Владайско Въстание  83, 89, 87

На 05.06.2020 г.  /14:01 – 14:30 ч. ; 14:01 – 16:16 ч. / –  Перник:   Изток,  Младен Стоянов  2

На 05.06.2020 г.  /14:16 – 14:45 ч. / –  Перник:   Ангел Кънчев  7,  Антим Първи  1, 4, 3, 2, 6,  Ахелой  12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7,  Бела Вода  275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска градина,  Ботьо Петков  6, 3, 10, 2, 8, 1, 4,  Иван Асен Втори  76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4,  Иван Страцимир  2, 4,  Иларион Макариополски  5, 7, 10, 1, 16,  Клокотница  39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25,  Марин Дринов  8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3,  Мария Луиза  2,  Матей Преображенски  4, 6,  Мъглиж  11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9,  Неофит Бозвели  10, 4, 8,  Никола Обретенов  2, 12, 8, 7, 5, 6, 1,  Света Гора  18, 6, 8, 4, 14, 2,  Филип Тотю  8, 11, 13, 9,  Хан Аспарух  31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34,  Хан Кубрат  9, 17, 13, 6, 2, 8, 5,  Хан Маламир  8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12,  Хан Омуртаг  17, 21, 23. , 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51,  Хан Персиан  3, 2, 5, 7,  Хан Тервел  19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1,  Цар Борис I  4, 5, 8, 7,  Цар Самуил  14, 8, 12,  Цар Симеон  13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10,    266, 261, 265, 264

На 05.06.2020 г.  /14:16 – 14:45 ч. ; 15:30 – 16:00 ч. / –  Батановци:   3-ти март,  Бела вода  395,  395, 392, 398,  бл. ДЦЗ Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 11,  Граово  3,  Мах. Трънска и Кащерова  10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, Къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Св. Св. Кирил и Методий  15,  Свети Спас  8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26,    10, Стар завод, 15, 13, 11, 12

На 05.06.2020 г.  /14:16 – 16:00 ч. / –  Батановци

На 05.06.2020 г.  /15:30 – 16:00 ч. / –  Перник:   Ангел Кънчев  7,  Антим Първи  1, 4, 3, 2, 6,  Ахелой  12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7,  Бела вода  275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска градина,  Ботьо Петков  6, 3, 10, 2, 8, 1, 4,  Иван Асен Втори  76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4,  Иван Страцимир  2, 4,  Изток,  Иларион Макариополски  5, 7, 10, 1, 16,  Клокотница  39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25,  Марин Дринов  8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3,  Мария Луиза  2,  Матей Преображенски  4, 6,  Младен Стоянов  2,  Мъглиж  11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9,  Неофит Бозвели  10, 4, 8,  Никола Обретенов  2, 12, 8, 7, 5, 6, 1,  Света Гора  18, 6, 8, 4, 14, 2,  Филип Тотю  8, 11, 13, 9,  Хан Аспарух  31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34,  Хан Кубрат  9, 17, 13, 6, 2, 8, 5,  Хан Маламир  8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12,  Хан Омуртаг  17, 21, 23. , 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51,  Хан Персиан  3, 2, 5, 7,  Хан Тервел  19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1,  Цар Борис I  4, 5, 8, 7,  Цар Самуил  14, 8, 12,  Цар Симеон  13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

Община Радомир  

На 01.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. / –  Гълъбник:   УПИ ХV-45,  Кв. 6,    11-12, Вила

Община Трън  

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Горочевци

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Главановци,  Общ.  Трън

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Слишовци

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Ярловци

На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Видрар:  

На 04.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. / –  Лялинци:   I-259 Кв. 13,  УПИ VII-115 Кв. 26,  , УПИ X-244,  Кв. 15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Филиповци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg

Share Button

Коментари

коментара