Планирани присъединявания към електроразпределителната мрежа в Област Перник за периода 11-15.05.2020

Уважаеми клиенти, 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 11-15 май  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник  

Община Брезник  

На 11.05.2020 г. /02:31 – 03:30 ч./   На 16.05.2020 г. /03:31 – 04:30 ч./ –  Глоговица

На 11.05.2020 г. /02:31 – 03:30 ч./   На 16.05.2020 г. /03:31 – 04:30 ч./ –  Конска:   IV-310, 311,    Месност Райкова Страна

На 11.05.2020 г. /02:31 – 03:30 ч./   На 16.05.2020 г. /03:31 – 04:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13,  УПИ VII-115 Кв.26, Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

Община Перник  

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Брезник:  ул. Цвета Лумбарова

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Даскалово:  ул. Втора

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Драгичево: ул.  Байкал  2, ул. Възраждане  23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15., 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, ул. Георги Бенковски  7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1,  Кракра  28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, 30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56,  Магистрала  гл.път Е 79, 1, гл.път Е 79, 1, Автокъща, ул. Мария Луиза  2, ул. Пирин  53, 51, 53а, ул. Първа  6, 18, ул. Райна Княгиня  14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, 9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, ул. Рила  1, 7, 3, ул. Рударска  39, 25, 27, 12, 8, ул.Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист. Е-79 Автоборса „Вики“, Павилион, ул. Стара Планина  5, 1, 3, 2, 5, ул. Стефан Караджа  2, 1а, 1, 3, ул. Струма  7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, ул. Тинтява  6, 3, 9, 2, 1, 5, ул. Христо Ботев  12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, ул. Цар Симеон  3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, ул. Явор  11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4,  ул. Янтра  4, срещу Склад за строителни материали, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, 1

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево ПИ 52, ул.  Рударски път  4, ул. Цар Симеон I /Кост.Темелков/  156

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Перник: ул. Владайско Въстание  83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, ул. Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, 75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, ул. Владимир Комаров  4, 3, 7, 5, ул. Волга  28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, ул.  Възход  23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, ул. Ганьовец  5, ул. Грамаге  45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, ул. Димитър Благоев  125, 181, 177, 179, ул. Добри Миланов  40, ул. Дунав  3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, ул. Дъбрава  52, 45, 53, 38., 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, ул. Евгении Ачанов  11, 13, ул. Йордан Лютибродски  61, 60, 63,  кв. Старата Църква, ул. Климент Охридски  20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, ул. Костенец  12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, ул. Кралевски Път, ул. Лиляна Димитрова  51а, 55, Мах. Горна Църква  15, 11,  Мах. Тутулова  25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, ул. Момин Проход  3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, ул. Никола Вапцаров  5, ул. Никола Парапунов  2, 1, 4, 3, ул. Рилски Езера  13, 23, 23, ул. Стара Църква, ул. Танчовица  5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3,  ул. Трайко Живков  58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11,  ул. Хемус  1, ул. Църква,  28, 42, ул. Чуйпетлово  9, 5, 7, 8

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Рударци:   1452, ул. 3-ти март  18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2,  VI-001267 Кв.82  ,  XCVI-2228, Кв.21,  XVIII-1965, 1967 Кв.127, ул. Арда  1, ул. Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу № 18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, ул. Бели Брег  4,  ул. Бистрица  1, ул. Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, ул. Бор  4, Къща, 1, 2, ул. Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, ул.  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, ул. Бреза  4,  ул. Бузлуджа  13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, ул. Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, ул. Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, ул. Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, ул. Васил Априлов  6, 1, ул. Ваташка  1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, ул.  Вела Пеева  9, 1, 5, ул. Веслец  3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, ул. Витоша  21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, ул. Ген.Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, ул. Гео Милев  3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, ул. Гоце Делчев  3, ул. Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, ул. Дабо  4, 1, ул. Добрич  2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, ул. Драва  1 А, ул. Дренов Дол  13, 11, 3, ул. Дулова, ул. Дунав, ул. Ерма  24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, ул. Ехо, ул. Загарица  7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, ул. Захари Зограф  23, 6, ул. Здравец  8, 4, 6, 2, 3, ул. Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  ул. Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, ул. Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, ул. Искър  4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, ул. Йовчова  37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, ул. Кало  104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, ул. Камчия  4, 6, ул. Капенешка  16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, ул. Кирил и Методий  4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, ул. Кирил Пчелински  22, ул. Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, ул. Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, ул. М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, ул. Лаката  16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, 1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, ул. Лиляна Димитрова  3, ул. Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2., 12, 4, 50, ул. Лопянска гора  2, 3, ул. Людмила Димитрова,  ул. Люлин  3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, ул. Марица  1, 8, 3, 6, ул. Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7, ул. Места  5, 10,  Местн.Кало, ул. Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9, 24, 21, 9, 13, 2а, ул. Минерал  4, ул. Миньор  6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20,  ул. Михаил Дойчев  10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, ул. Москва  25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, ул. Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1, ул. Никола Вапцаров  7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, ул. Обеля  2, 3, 1, 4, 5, ул. Оборище  3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, ул. Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, ул. Острица  3, 1, ул. Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, ул. Перник  20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, ул. Пирин  14, 17, 13, 3, 2, 12, ул. Пловдив  6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, ул. Поморие  7, ул. Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, ул. Пчелинска  1, 3, 6, 8, ул. Първи май  18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, ул. Радомир  9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, ул. Райко Янков  10, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, ул. Рено, ул. Рига  7, 5, 1, 2, ул. Рила  6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, ул. Родопи  17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, ул. Розова Долина  32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, ул. Ропотамо  35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, ул. Рударска  2, 6, ул. Рудничар  2,  с.Рударци  УПИ-VІ-11007, 11008 Кв.71, ул. Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, ул. Св. Иван Рилски  1, 2, 11, 3, ул. Свищов  25, 17, ул. Селимица  20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 15.05.2020 г. /01:16 – 03:00 ч./ –  Студена,  Общ. Перник: ул.  Бачо Киро  7, 11, 9, 3, ул. Иван Вазов, ул. Капитан Петко Войвода  3, 2, 1, 1, 4, ул. Кольо Фичето  4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14,  ул. Лилия  7, 1, 3, 5,  Мах.Бугьовец,  Мах.Опашиница, ул. Незабравка  2, 1, ул. Първи май  21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, ул. Христо Ботев  166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126., 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, ул. Шийница  4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6,    Вила, Къща.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg

 

Share Button

Коментари

коментара