Пет населени места и едно училище в Пернишко получават финансиране по проект за чиста околна среда

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини бяха одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“. Кампанията се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 17-та поредна година.

Сред одобрение са и пернишки общини. Те ще получат финансиране в размер до 10 000 лева, а училища, детски градини, Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) с финансиране в размер до 5000 лв.

Финансиране ще получат:

– Кметство Драгичево за проекта си „Да почистим и облагодородим пространството и създадем зона отдих и игри в село Драгичево“.
– Община Брезник за проекта „Спорт за здравословен начин на живот“
– Кметство Стефаново за проекта „Изграждане на кът за отдих в село Стефаново, Община Радомир“
– Община Земен за проекта „Зелен кът сред природата за нашите деца“
– Кметство Рударци за проекта „Оформяне на алея, подход към музикално-театралната сцена и изграждане на покривна конструкция над сцената“

Комисията предлага да бъдат финансирани и още 110 проекта на училища и обединени детски комплекси със сумата то 5 000лв. Сред тях е и ОУ „Иван Вазов“ в село Извор , радомирско с проект „Училищен еко кът“.

 

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: