Фирма пусна предложение до Перник: Да разфасова скрап в квартал Изток

Фирма е пуснала инвестиционно предложение за тритарне на черни цветни отпадъци в Перник. Предложението е внесено до Община Перник и РИОСВ – Перник на дата 11-ти март 2020г. Фирма „Интер груп“ ЕООД

Намерението на фирмата е да изгради площадка за черни и цветни отпадъци в квартал Изток, на ул. „Юрий гагарин“1, бившия „Заводски строежи“. Теренът е частен имот и е бил преди това складово помещение. Той се простира на 1332 кв.м.

На предвидената за целта площадка ще се осъществява приемане, съхраняване и транспортиране на черти и цветни метали, а също така и третирането им. Това ще рече, че отпадъците ще се сортират, нарязват и варилат. Всичко това ще се случва на открито, под навес. От фирмата уточняват, че на площадката няма да се разфасоват опасни или замърсени отпадъци,у както и химически отпадъци.

Уведомлението за инвестиционното предложение е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32932

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Перник, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща [email protected]

Инвестиционното предложение можете да разгледата и на сайта на Община Перник ТУК 

В срок до 5-и април 2020 г. се приемат писмени възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

Share Button

Коментари

коментара