Промяна в разписанието на транспорта в Перник заради коронавируса – ГРАФИК

На територията на община Перник са въведени временни маршрутни разписания по републиканската, областната и общинска транспортни схеми, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и дадени препоръки от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с писмо, получено от всички областни управители и Националното сдружение на общините в Република България.

Предприетите от транспортните фирми действия са с цел ограничаване на движението на хора и драстично намалелия пътникопоток. Превозвачите са в готовност да променят допълнително маршрутните разписания в зависимост от развитието на ситуацията с разпространението на COVID-19 и съгласно бъдещи указания на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Настоящите промени в маршрутните разписания са в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на предприетите мерки може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната. Пътниците следва да следят информационните емисии и разлепените в превозните средства и спирките разписания.

ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 1 Профилакториум – Калкас

От кв. Калкас от Профилакториум

6:00, 7:00, 8:00, 10:00 6:30, 7:30, 8:30, 10:30

12:00, 16:00, 17:00 12:30, 16:30, 17:30

18:00, 19:00 18:30, 19:30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 2 Профилакториум – „Гробищен парк”.

от Профилакториума от “Гробищен парк”

06.00;07.00;08.00;09.00; 06.30;07.30;08.30;09.30;

11.00;13.00;15.00;17.00; 11.30;13.30;15.30;17.30;

18.00;19.00 18.30;19.30

В неделни и празнични дни се изпълняват само следните курсове:

от „Профилакториум” от „Гробищен парк”

7.00; 9.00; 11.00; 13.00; 7.30; 9.30; 11.30; 13.30;

15.00; 17.00; 19.00 15.30; 17.30; 19.30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 3 Профилакториум – бензиностанция „Лукойл”

от Профилакториум от бензиностанция „Лукоил”

5,15;6.15;7.15;8.15;9.15;10.15; 5.45.6.45;7.45;8.45;9.45;10.45;

11.15;12.15;13.15;14.15; 11.45;12.45;13.45;14.45;

15.15;16.15;17.15;18.15; 15.45;16.45;17.45;18.45;

19.15;20.15 19.45;20.45

Забележка: Подчертаните курсове се изпълняват до и от мотел „Рис“ /кв. Радина чешма/.

В събота, неделя и празнични дни да се изпълняват следните курсове:

от „Профилакториум” от мотел „Рис”

9.15 ч.; 9.45 ч.;

12.15 ч.; 12.45 ч.;

15.15 ч. 15.45 ч.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 4 кв. Кристал – „Гробищен парк”

от “Кристал” от “Гробищен парк”

7.30;8.30;12.30; 7.00;8.00;9.00;13.00;

16.30;17.30;18.30 17.00;18.00;19.00;

В неделни и празнични дни да се изпълняват следните курсове:

от “Кристал” от “Гробищен парк”

8.30 ч.; 9.00 ч.;

11.30 ч.; 12.00 ч.;

13.30 ч. 14.00 ч.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска допълнителна автобусна линия № 5 кв. Могиличе – кв. Клепало

кв. “Могиличе” от кв. “Клепало”

7.30; 8.30; 11.30; 7.00; 8.00; 11.00;

17.30; 18.30 17.00; 18.00; 19.00

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 7 кв. Могиличе – кв. Калкас

Кв. Могиличе от кв. Калкас

6:00, 7:00, 8:00, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30,

13:00, 15:00; 17:00, 18:00 13:30, 15:30, 17:30, 18:30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска допълнителна автобусна линия № 8 Перник – кв. “Тева” /през Винпром/

от Перник от кв. “Тева”

5.45; 6.45; 7.45; 6.15; 7.15; 8.15;

8.45; 9.45; 10.45; 9.15; 10.15; 11.15;

11.45; 12.45; 13.45; 12.15; 13.15; 14.15;

14.45; 15.45; 16.45; 15.15; 16.15; 17.15;

17.45; 18.45; 19.45; 18.15; 19.15; 20.15;

20.45; 21.45. 21.15; 22.15

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 9 сп. „Метал” – СБАЛББ „Пантелей”

от сп. “Метал” от СБАЛББ „Пантелей

6.00;7.30;10.00;12.00; 6.45;8.15;10.45;12.45;

13.30;15.30;17.30; 14.15;16.15;18.15;

В събота, неделя и празнични дни да се изпълняват следните курсове:

от сп. „Метал” от СБАЛББ „Пантелей

10.00 ч. 10.45 ч.

13.30 ч. 14.15 ч.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 16 Перник – сп. „Бучински път”

от Перник от сп. “Бучински път”

5.35;6.35;7.35;8.35; 6.05;7.05;8.05;

9.35;10.35;11.35; 9.05;10.05;11.05;

12.35;13.35;14.35; 12.05;13.05;14.05; 15.35;16.35;17.35; 15.05;16.05;17.05;

18.35;19.35;20.35 18.05;19.05;20.05;

21.05

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 10 Перник – кв. Тева

От Градска автостанция

06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00

От кв. Тева

05:30; 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 15 кв. Тева – сп. „Метал“

от кв.Тева от сп. „Метал”

06.15; 07:15; 08.15; 09.15; 11.15;

13.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15

06.45; 07.45; 08.45; 09.45; 11.45;

13.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 17 Перник- сп. „Метал“

от Перник от сп. „Метал”

6.10; 7.10; 8.10; 5.40; 6.40; 7.40; 8.40;

9.10; 10.10; 11.10; 9.40; 10.40; 11.40;

12.10; 13.10; 14.10; 12.40; 13.40; 14.40;

15.10; 16.10; 17.10; 15.40; 16.40; 17.40;

18.10; 19.10; 20.10; 18.40; 19.40; 20.40;

21.10; 22.10 21.40

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска основна автобусна линия № 20 Перник – Кралевски път

от Перник от сп. Кралевски път

5:45; 6:45; 4:50; 5:50;

7:15; 8:15; 6:30; 7:30;

8:45; 9:45; 8:00; 9:00;

10:15; 11:15; 9:30; 10:30;

11:45; 12:45; 11:00; 12:00;

13:15; 14:15; 12:30; 13:30;

14:45; 15:45; 14:00; 15:00;

16:15; 17:15; 15:30; 16:30;

17:45; 18:45; 17:00; 18:00;

19:15; 20:15; 18:30; 19:30;

20:45; 22:00 20.00; 21:00

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Градска допълнителна автобусна линия № 44 кв. „Драгановец” – „Ингилийска махала”

кв. “Драгановец” от кв.”Драгановец /Еднофамилни къщи/

7.20; 8.20; 9.20; 7.50; 8.50; 9.50;

10.20; 11.20; 12.20; 10.50; 11.50; 12.50;

13.20; 14.20; 15.20; 13.50; 14.50; 15.50;

16.20 16.50

МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 11 Перник – Бреста

от Перник от Бреста

8.15; 11.50; 6.55; 8.35;

14.40;16.10; 12.20;15.00;

17.15; 16.30; 17.35

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 11 Перник – Бреста

Комбинирана с

Междуселищна автобусна линия № 12 Перник – с.Люлин

от Перник от с. Люлин

4.50; 5.50; 6.25; 7.50; 4.20; 5.20; 6.20; 7.00; 8.20;

10.30; 13.15; 16.10; 11.30; 13.50; 16.50;

17.15; 18.20; 20.15; 17.50; 19.00; 20.45

21.10

Забележка:

Подчертаните курсове влизат в Бреста.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 19 Перник – с. Кралев дол

РАЗПИСАНИЕ: ЧАС НА ТРЪГВАНЕ:

от Перник от с. Кралев дол

5.10;6.20;7.30;8.30;10.15;12.10; 4.50;5.50;7.00;8.15;9.45;11.00;

13.20;14.15;15.30;16.20;17.00; 12.50;14.15;15.00;16.15;17.00;

17.40;18.30;19.30;20.00;22.15 17.50;18.15;19.15;20.15;20.45

Забележка: Подчертаните курсове не се изпълняват в неделни дни.

Курсовете на 16.20 ч. от Перник и на 07.00 ч. от с. Кралев дол минават през сп. “Метал”.

Курсът на 22,15 ч. от Перник минава през с. Кралев дол и отива до с. Студена.

Курсът от с. Кралев дол на 4.50 ч. да тръгва от с. Студена.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 21 Перник – с. Кладница

от Перник от с. Кладница

6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 5.00; 6.00; 7.00; 8.00;

12.00; 15.00; 17.00; 9.00; 12.00; 15.00;

18.00; 19.00; 21.00 17.00; 18.00;19.00; 21.30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 23 Перник – с. Драгичево

от Перник от с. Драгичево

7.20; 9.45; 12.20; 8.00; 10.20;12.50;

15.40; 17.10; 19.15 16.15;17.40; 19.45

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 24 Перник – с. Големо Бучино

от Перник от с. Бучино

5.30; 6.30; 7.45; 11.50; 5.00; 6.00; 7.00; 8.30; 12.30;

14.30; 17.50; 19.50 15.00; 18.30; 20.30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 25 Перник – с. Ярджиловци

от Перник от с. Ярджиловци

6.00; 7.30; 11.40; 5.10; 6.40; 8.05; 12.20;

15.00; 17.40; 19.45 15.40; 18.20; 20.15

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 26 гр. Батановци – сп. „Метал”

от сп. Метал от гр. Батановци

07:30, 12:45, 14:45 06:45, 08:15, 12:00

16:15, 17:45, 19:15 13:30, 17:00, 18:30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 18 Перник – с.Студена – с.Боснек – с. Чуйпетлово

от Перник от с. Студена

5.00;5.50;6.50;7.50;9.30; 6.00;7.00;8.00;9.00;10.30;

10.30;12.30;12.50;16.30; 12.30;13.30;14.00;17.30;

17.20;18.20;19.10;22.15 18.20;19.20;20.30;

от Перник от с. Боснек

7.40; 16.50 9.30; 18.45

от Перник от с. Чуйпетлово

7.40; 16.50 9.15; 18.30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 27 Перник – Черна гора – Лесковец – Планиница

от Перник от Черна гора

05:00 05:25

06:30 06:55

09:10 09:35

14:30 14:55

от Перник Лесковец

11:45 12:15

18:00 18:40

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия № 28 Перник – с.Зидарци /до с. Селищен дол/

от Перник от с. Зидарци

6.15; 7.35; 13.20; 7.00; 7.55; 13.40;

17.30; 19.20 17.50; 19.50

от с. Селищен дол

6.50;

16.05

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

от Перник от с. Расник

6.00;7.35;10.30;13.30; 5.05;6.40;8.05;11.40;

15.50;17.30;20.30 14.10;16.50;18.00;21.10

Забележка: Подчертаните курсове се изпълняват до и от с.Радуй. Курсът на 5.05ч. от Расник в събота и неделя не се изпълнява.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия Перник – с.Мещица – Брезник

От Перник от Брезник

10,50; 14,50; 17,30;19,00 12,10;15,30;16,30

Забележка: Подчертаните курсове влизат в с. Вискяр.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия Перник – Радомир

От Автогара Перник от Автогара Радомир

7,00; 8,30; 8,00; 10,00; 7,30; 8,00; 8,30; 10,00; 10,30;

10,30; 11,30; 12,00; 13,30; 11,00; 12,30; 13,00; 14,00;

14,00; 14,30; 15,30; 16,00; 14,30; 15,00; 16,30; 17,00;

17,00; 17,30; 18,00; 19,00; 17,30; 18,30; 19,00; 19,30

19,30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия Перник – Мали Дрен

Курсовете се изпълняват само в събота и неделя.

от Перник от Дрен

07,55; 17,45 09,10; 19,00

МЕЖДУОБЛАСТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия София /АГ „Запад”/ – Студена

от язовир“Студена“ от София

06.00;06.30;08.30;11.00; 07.15;09.45;12.15;15.15;

14.00;16.30;19.00 17.45;18.00;20.15

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия Перник – София /АГ „Юг”/

От Перник от Автогара “ ЮГ“

6,10; 12,10;17,10 7,30; 14,30; 19,15

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия Перник – София /АГ „Сердика”/

от Перник от София

5.45; 6.15; 6.45; 6.15; 6.45; 7.15; 7.45;

7.15; 7.45; 8.15; 8.45; 8.15; 8.45; 9.15; 9.45;

9.15; 9.45; 10.15; 10.45; 10.15; 10.45; 11.15; 11.45;

11.15; 11.45; 12.15; 12.45; 12.15; 12.45; 13.15; 13.45;

13.15; 13.45; 14.15; 14.45; 14.15; 14.45; 15.15; 15.45;

15.15; 15.45; 16.15; 16.45; 16.15; 16.45; 17.15; 17.45;

17.15; 17.45; 18.15; 18.45; 18.15; 18.45; 19.15; 19.45;

19.15; 20.15; 20.45

Забележка:

Курсовете в черен цвят са от квотата на Община Перник.

Курсовете в червен цвят са от квотата на Столична община.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия Перник – София /„Метростанция 1”/

От Перник от София Метростанция 1

5,30; 6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30; 12,30;

15,30; 16,30; 17,30; 18,30 16,30; 17,30; 18,30; 19,30

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

Междуселищна автобусна линия София /Метростанция „Сливница”/ – с.Дивотино

от Дивотино-Бреста от София – Метростанция

6.00 7.00

8.00 9.00

16.00 17.00

18.00 19.00

Някои са по-напред: Абонирайте се за новините на "За Перник" в Telegram.
Share Button

Коментари

коментара