Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 17-21.02.2020

Уважаеми клиенти, 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозаХранването за периода 17 – 21 февруари 2020 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене   Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник 

Община Брезник  

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Душинци:   Вила

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Кошарево

На 20.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Секирна

Община Земен  

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Жабляно:   29012.1.1 ,   Вила,Къща

Община Ковачевци  

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Калище:   Магазин

Община Перник  

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Боснек:   070008 , 3-Ти Март  6,01,4,5,8, 558 , IV-189,Кв. 15  , V-90 , Ален Мак 8,5,9,4,7,10,1,3, Божур  9,1,5,7,6,3,4, Бор 7,2,5,1,3, Борич 10,6,5, В.Левски  12,14,27,6,23,8,17,10,5,19,1,15, Витоша 2,3,1,4, Грамаге  3 А,5,2,6,5а,1,8,10,3.,4,9,3,2, Добри Дол 2,9,06,07,5,3, Духлата  20,15,13,14,12,23,9,29,36,24,18,3,30,10,17,25,11,34,22,33,8,19,21,7,32,5,38,28,26,1,2,47,58,68,78,84,75,56,94,40,44,45,96,49,63,52,57а,42,57,100,98,106,39,60,51,102,48,88,72,55,53,65,90,64,80,50,44а,104,74,92,43,61,76,108,62,48 Механата,46, Евлоги Агайн  1,02,3,4, Еделвайс 4,8,2 Бунгало,13,3,1,2,11,6, Жива Вода 11а,23,31,17,14,1,7,28,25,24,9,3,27,5,26,2,30,29,34,22,20,16,36,11, Иван Вазов 07,03,6,01,05,4,7, Игличе 1,1а,9а,10,3,5,12, Извора 6,19,15,3,1,13,17,16,9,21, Йордан Йовков 08,4,8,2,1,3,5, Клен  8,6,4,3,2,01, Кокиче 5,8,2,3,12,20,22,10,14,4,18,16,5,6,1, Косматица , Ладивец 4,10,14,2,9,7,01,8,12, Ливаге 6,1,10,2,8,7,4, Ловен Дом 02,04, МаХала ВлаХова Вилна Сграда,11,10,9,2,Бунгало,8,16,12,14,7, МаХала Джамбазка 6, МинзуХар 1,2,3, Могиля 5,11,12,7,1, Момина Сълза  10,5,1,12,4,9,7,3,2,8,14, Н.Й.Вапцаров 5,7,11,21,4,23,17,15,13,14,8,12,19, Незабравка 13,21,17,15,19,11,5,4,7,9,6,2, Петрус 4,7,9,3, Ракита 4,4 А,6,2, Ранковица 2,6,4,1, С.Боснек , Славей 12,6,14, Стефан Караджа 9,8а,1,3,2,8б,4,8,6,5, Струма 7,15,9,13,62,11,21,23,19,7,49,51,33,81,55,79,71,85,27,2,39,47,4,67,29,73,63,25,59,69,41,65,31,53,57,65а,61, УПИ XI, Кв.1а/901  , УПИ XIII-342,Кв.32 , УПИ І-536, Кв.43 , Х.Димитър 11,11а,9,3,7,25, Христо Ботев 21а,20,7,6,14,8,13,21,12,17,2,18,41,46,42,33,23,31,47,40,36,38,50,34,32,44,27,35,25,30, Чакова 13,5,8,1,7,2,15,10,6,14, Явор 7,4,1,2,3,4,06,01,9, Яворов 3, Ясен 2,1, 10,14,2,12,11,3

На 17.02.2020 Г. /08:00 – 09:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/   На 19.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Перник:   Ален Мак 32,30,37,14,47,51,24,26,39,22,16,28,41а,41,43,20,49,45,51а,18,53,53а,57,55,5,14,14б,3,4,31,21,33,6,23,2,7,11,13,14в,29,19,8,12,27,1,35,15,25,9,10,14а,17, Балван  , Бачо Киро 41,29,39,6,25,23,27,31 Къща,25а,11,21,9,4.,8,13,23,19,2,21б,4,7,7а,5,15,17, Божур 9а,5а,5,13б,4,11,3,15,4,2,4.,13,7,7а,4а,11а,3а,9,3,1б,1.,1,1а,17, Бузлуджа 3 А,1,3,6,7,5,4,2, Васил Априлов  10, Васил Петлешков 5,2,6,3,1, Витоша 2а,98.,98,77,82а,82,83а,80,75а,81,96,90,72,75,86,84а,76,79,73,88,83,74,77б,75б,87,92,77а,78,94,78а,85,84, ВиХрен 25,23,22,20,2, Дъга 5а,11,2,9,1,1а,5,3,13,7, Ела 1, ЗаХари Стоянов  2,5,1,6,10,12,3,4,9,7,8,11, Зюмбюл 38, Ивайло 15,14,5.,5,16,13,18,7,10,20,17,17,8,9,11,12, Калина 1, Капитан Векилски 10,5,7,10,9,8,14,12,11,12,13,14,18, Кръстец 1,3, Лилия 10,5.,12а,2,3,4,11,12,7,8,13,6,5,9,14,11,16а,17,16,18,15,19, Липа  8, Люлин 12.,9,15,50.,40,54,24,44,69,51,38,53,61,59,58,71,44а,46а,48,63,43,34,67,35,33,47,28,30,49а,32,67а,42,26,55,49,37,53а,52,26.,65,41,45,50,57, Малашевска 1,14,6,11,13,2,15,7,17,12,4,8,9,15а,5,3,10, Мальовица 1,3,7,2,5,5а,1а, Могиличе 2,15,4,16,3, Момина Сълза  13,5,9,3,7, Мургаш 6, Никола Козлев 54,42,27,48а,24,С/У 12-То У-Ще,44,28,34,50,25,26,23,31,33,22,48,40,36,46,29а,30, Оборище 78,73,85,79,75,71,63,61,70,55.,59,56,66,52,81,89,68а,57,64,79а,87,85а,83,67,72,65,55,77,60,91,58,74,54,81а,62,76,17,2,37,8,38,53а,27,51,3,12,7.,25,30,39,9,4,51.,28,20,42,41,34,34.,51а,19,24,40,7,12а,16,31,15,49,53,10,21,29,45,43,36,26,22,35,14,11,5,23,115,69, Острица  3,4,2а,1,2,5, Отец Паисий 65,63,63.,69,98,98., Палма 15,12а,11,16,2а,10,14,8,13,19,6,2,7,9,3,5,12,17,1,18,4,47,46,28,31,38,34,21,40,42,36,39а,33а,25,45,20,30а,37,23,44,22,46а,32,24,41,27,33,39,40б,30,43,29,26,48, Панайот Волов 2,12,1,8,6,11,17,4,5,9,14,3,13,7, Панайот Хитов 12,1,14,8,7,2,10,9,4,6,5, Пантелеи 10,12,12,14, ПетроХан 1,4,7,2,3,5, Пирин 27,10,23,8,20,6,25,19,18,4,35,12,16,33,9,15,21,31,22.,17,10.,22,29,8,14,11, Протожерица  22а,5,14,7,43,29,17,3,23,18,28,12,31,36,15,38,13,34,19,24,35,16,39,13а,6,41а,21,32,22,41,30,37,33,11,26,4,8,10,25,20,9, Рила 8,2,10,4.,4,1,5,6,12,50,48,44,52,46,38,42,37,35,38а,38б,40,21,28,20,24,11.,3,23,33,31,30,11,26,34,30.,16,29,18,9,22,27,36,25,32,7, Родопи 4,6,7,3,2,1,5, Роза 3,5,1,2, Света Петка 34,31,21,54,47,42,35,12,25,41,27,2,37,47,16,10,29,21,19,46,49.,54а,39,33,57,14,55,37.,4,59а,32,13,44,26.,22,23,50,30а,17,59,37,43,44,48,52,57,49,28,51,36,45,7,3,38,15,4.,8,30,59,9,18,5,53,3,40,68,61,72а.,95,91,72а,96,65,63,66,92,93,66 А,72,61.,68а,70,63.,94,65,68б,56,61, Селимица  8, Сергей Румянцев 24,23,3,4б,22,11,10,1,13,1а,2,9,17,1б,18,19,4,24,16,15,21,14,6,20,7,5, Синчец 9,12,1,11,20,24,22,7,8,15,10,28а,15,13,3,6,2,5,26,16,17,18,30,28,4, Софийско Шосе 38,38,40,38,118,112,51,57.,108,120,55,114,110,53,57,122, Средец 36, Стара Планина 24,26,28,29,23.,17.,22,19.,25,14,34а,33,20,37а,37,19,32,30,34,31,17,42,41,38,35,56,49,46,51,36,58,48,43,55,44,50,40,65,61,53,54,57,47,45,63, Стефан Караджа 24а,21, Стоян Заимов 63,64а,60,69,66,55,72,59,80,46,57а,75,77,55а,78,84,47в,61а,61,53,64,56,71,40,50,58,55б,86,52,68,38.,54а,62,82,44,53а,42,51,44а,36,47а,47,74,47б,58а,54,38,57,49,90,48,76,51а,5,2-2а,2б,2,1,1.,3,37,12,17,4а,10,18,11,35,14,16,4,13,16.,30а,33,24,21,7,29,8,19,9,30,28,28б,27,15,6,27,31,5,26,22,6а,20,23,25,41,43, Странджа  3,11,6,8,5,4,2,1, Тодор Каблешков 31,35а,29,27,22,17 А,35,25,49,28,32,30,19а,33,24,39,47.,36,13,18,14,41,25,16,34,23,25а,37,31,19,17,47,43,38,21,45,15,26, Хаджи Димитър 4,1б,3, Христо Ясенов 11,9,5,1,13,7, Чавдар 14,15,13,10а,12,7,11,17,10,9,14а,6,3,4,1,8, Чинар 24,10,14,4,2,18,8,6, Шибой 1,5,3, Шипка 5,9,6,3,7,2

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Горна Диканя:   III-1699,Кв.194 , VII, Кв. 154  , X-1583 , Кв 195 , Горна Диканя  , МаХала Джорговица , Парцел ХіХ-1127, Кв.116а  , Пи203 , УПИ I-1026,Kb.103 , УПИ І-1517 Кв.211  , УПИ Х-1306, Кв.165 , УПИ І, Кв.115,Къща,Вила,МаХ&Quot;Джорговица,Къща,Вила,УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 УПИ Xііі-353  , Пи 110, Кв.16 , УПИ Vіі-112,Кв.16  , УПИ ХV-45, Кв.6 , До Селската Чешма,Вила,Къща,11-12,Вила

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б  , 926 , II,Кв.23 , IV-744, Кв.49  , V-648 5, XI-790, Кв.55 , XII-375  , XIII-755,Кв.47 , XIV-586 , XIV-990,Кв.71  , XVII-1662 Кв.37 , Гаджова МаХала , Градините  , Кв. 72, УПИ V-955, 954 , Милева , УПИ I,Кв.43 , УПИ IV-838,Кв.62  , УПИ Ix=883 Кв 67а , УПИ VII- 852, 854 Кв.65 , УПИ XI-261, Кв.40 , УПИ XIII-990  , УПИ XxI-338 , УПИ ХIV-749, Кв. 48 , Х-260 Кв 40 , Милева МаХала,Вила,Гусева МаХала,Къща,Вила,Вила,ТП &Quot;Вилите&Quot;,Къща,Къща,Склад,Под Язовирната Стена,Бунгало,Къща,ТП Калугерица

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4  , Втора 4,3,5,20,36,7,26,28,24,40,11,9,38,32,13,18,30,22,16,42,1,1,4,22,10,60,6,39,46,48,27,1,43,17,56,41,58,31,35,60,15,29,33,50,52,37,44,21,25,19,23, Двадесет И Втора  7,8,6,9, Двадесет И Девета 1,5,4,2,1,3, Двадесет И Осма 1,3, Двадесет И Пета 6, Двадесет И Първа 2,10,6, Двадесет И Седма 3,1, Двадесет И Трета 9,5,7,23,23,21, Двадесет И Четвърта  8,6,2,9,13,3, Двадесет И Шеста 3, Двадесета 3,2,6, Дванадесета 3,1,4,2,5, Девета 1,2,4, Деветдесет И Девета 5,2,3,1,8,4,9,7, Деветдесет И Осма 2,9,7,3,1, Деветдесет И Седма 9,1,11,13,5,2,4, Деветдесет И Трета  1, Деветдесет И Четвърта 5, Деветнадесета 5,6,8, Десета 5,9,23,19,11,21,17,1,13,27,29,25,7,15,3, Единадесета 18,6,14,5,9,10,4,7,3,13,11,8,12,21,2,19,6,1, М.Попова МаХала , МаХала Мали Дрен 5,6,33,5,3,11,Къща,10,17,41,8, МаХала Тареина  , Осемдесет И Девета 5,7,9, Осемдесет И Осма 6,3,5,2, Осемдесет И Пета 4, Осемдесет И Първа 6,10,20,4, Осемдесет И Трета 3,5,8,12, Осемдесет И Четвърта 6,3, Осемдесет И Шеста 13,17,23,10,3, Осемдесета 2,1, Осемнадесета 4,4, Осма 7,11,14,2,3,6,24,5,10,15,28,13,20,22,9,4,1,8,12,17,26, Пета  6,2,5,4, Петдесет И Втора 2,10, Петдесет И Девета 2,9, Петдесет И Осма 6,8, Петдесет И Пета 7,6,2, Петдесет И Първа 3,7, Петдесет И Седма 2,6, Петдесет И Трета 25,29,31,11,7,5,19, Петдесет И Четвърта 5,6, Петдесет И Шеста 1,5,6,1,4,3, Петнадесета 21,25,31,27,26,35,24,17,15,22,19,2,11,3,1,5, Първа  46,50,54,32,1,20,6,38,14,13,5,15,11,28,17,22,21,19,30,4,25,7,12,3,26,23,10,36,34,24,40,52,2,18,42,8,32,1, С.Дрен , Седемдесет И Втора 7,9, Седемдесет И Девета 4,10,6,3, Седемдесет И Осма 1,4,2, Седемдесет И Пета 1, Седемдесет И Седма 3, Седемдесет И Трета 3,1,5, Седемдесет И Четвърта 6,1,10,8, Седемдесет И Шеста  4,6, Седемдесета 2,4, Седемнадесета 1, Седма 18,6,7,15,12,10,9,16,13,19,8,3,2,5,1,4,17,11, Сто 4,6,2, Сто И Втора 3,5,7,1, Сто И Девета 6,21,1,18, Сто И Единадесета 2,7, Сто И Осма 8,2, Сто И Пета 4,12,7,13,11,15,19,6,9,10,14,21,8,2,20,18, Сто И Петнадесета 6,24,14,4,18,16,10,2,26,20,28,8,12,20,4, Сто И Първа 5,3,1, Сто И Седма  4,21,3,19,8,7,2,9,23,25,11,10,14,17,15,1,5,6,16, Сто И Трета 1,5, Сто И Тринадесета 6,4,2, Сто И Четвърта 4,2,6,10,3,8,11,7,1,5,9, Сто И Шеста 1,4,8,2,6, Трета 7,9, Тридесет И Втора 3,1, Тридесет И Девета 5,3,1,1, Тридесет И Осма 4,1,2,12, Тридесет И Пета 2, Тридесет И Първа 1, Тридесет И Седма 6,2,1,7,9,3, Тридесет И Четвърта 16,9,15,10,6,2, Тридесет И Шеста  12,1,4, Тридесета 20,18,7,2,4,3,5,1,1, Тринадесета 8,114,17,15,3,5,6,2,11,4,9,1,7, УПИ IV-761 Кв.47 , Хейзел Майнер , Четвърта 89,93,67,62,58,56,65,97,64,111,77,54,71,75,83,105,63,57,61,99,81,69,60,101,50,59,91,52,79,109,73,95,87,103,16,4,18, Четиридесет И Втора 7,12,3,14, Четиридесет И Девета 7, Четиридесет И Осма 4, Четиридесет И Пета 18,5,15,16,29,25, Четиридесет И Първа  9,1,7, Четиридесет И Седма 5,7,3,1,14, Четиридесет И Трета 8,1,14, Четиридесет И Четвърта 16,14,22, Четиридесет И Шеста 3,2,5,7, Четиридесета 27,24,37,28,29,23,26,22,8,11,21,12,1,3,19, Четиринадесета 1,2,5,3, Шеста 20,11,9,1,3,5,7, Шестдесет И Втора 4, Шестдесет И Девета 2, Шестдесет И Пета 7,9, Шестдесет И Първа 6,1,4, Шестдесет И Седма 3,5,1, Шестдесет И Трета 2,5, Шестдесет И Четвърта  10,1,9,5, Шестдесет И Шеста 5,7,66, Шестдесета 2,10,2,3,4, Шестнадесета 3,1,2,4,5,7, 3,Къща

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   I-51, Кв.11 , VII-157 Кв.17  , XxVіі-XxVііі Кв.12 , МаХ.Дукова  , Къща

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Долна Диканя:   Милева , Милева МаХала,Гусева МаХала

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Драгичево:   Александър Боянов  14,6,10,5, Александър Танев  6а, Владайска 5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане  183,202,216,210а,198,1, Горно Драгичево 204,200, Горно Драгичево/Копринено Орище  , Здравец 15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, М.Копринено Орище Пи 324 , Местност Горно Драгичево  , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8,Къща, МинзуХар 35, Незабравка 3, Оборище 6, Пи 020003  , Пи 1625,М.Серимеж , Реката 13,15,17,19,3, Сава Асенов 7,2,9,11, Серимеж , 26

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Перник:   Владимир Комаров  4,6,2,12,7,50,1а, Железни Заводи  90б,15а,36,27,58,43,87,45,61,73,8,76,67,29,50,59,37,79,33,52,55,44,Кафе-Аперитив,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9а,89,14,43,35,31,53,31а,86,80,77,71, Зоя Космодемянская  7а,4,2,7,6,5,7б,1,3, Иван ЗемнуХов 4, Изток 2, Караманица 87, Лев Толстой 4а,11,6,13,10,1,16,4,8,10.,3,10в,2,7,14,12,10а,5а,9,5,10б,17, Максим Горки 22,20а,20,24, Мошино 371, Огнян Станков 43,39а,31,45,37,39, Олег Кошевой  48,38,21,30,14,27,46,75,49,42,58а,41,41а,7,47,18,75а,12а,10,50,75б,8,73,36,7а,11,35,41б,63,65,53,15,64,57,26,44,4,19,52,58,3,9,Павилион,71,33,51,54,53.,17,61,25,12,45,35а,29,31,34,38а,6,2а,40,20, Сергей Есенин 4,3,1а,1, УПИ V-7050 Кв.118  , Хемус 1, Чернишевски 1б,19в,9,4,2,13,17,7,17а,19,15,10,1а,11,19б,8

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Рударци:   1452 , XVIII-1965,1967 Кв.127  , Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица  1, Божур 2,7,5,3, Божур 19,11,14,15,13,14а,12, Бор  4 Къща,1,2, Вардар 18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Ген.Столетов  6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11,12,2,ТП Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Добрич  6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов Дол  13,11,3 Къща, Дунав , ЕХо , Загарица 7, ЗаХари Зограф 23,6, Иван Вазов 19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Йовчова 37, Кало , Кирил Пчелински  22, Кракра Кракра 35,12,31,25,26,17,19,36,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля 12,15,2,ТП ЕХо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лом  6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора 2,3, Мария Луиза 4,15,13,11,6,7, Места 5,10, Москва , Несебър 3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров  27, Никола Вапцаров 7, Опълченска 8, Опълченска 32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46, Отец Паисий 19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник 6,7,8,4,1,5, Поморие 7, Презвитер Козма  51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Презвитер Козма 4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8, Пчелинска 1,3,6,8, Рено , Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1,2,11,3, Силистра 15,7,10,1,9а,16,17,13,11,18,14,12,5,4, Скобелев 4,9, София  25,2,3,5,6,14,11,23,1,27, Стримон 16,8,6,9,10, Струма 1,26,51,№27,7,3,30,22,13,12,20,4,10,29,32,6,42,2,38,27,19,9,18,21,39,16,37,24,5,10а,17,15,34,5а,11а,33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1,3,2,4, Ул.Вардар/Ул.Силистра , УПИ І-1427 Кв.80б  , Христо Ботев 16,12 А,18а,20,3,13,11,14,26,8,12,9,5, Цветaна Живкова 10,3,8, Черни ВръХ 93,76б,97 А, Черни ВръХ 133,111,123,143а,80,135,113,109.,119,61,105,131 А,149,131а,125а,147,145,163,155,88,109,127,107,139,103,99а,143,157,111.,167,137,129,90,157.,184,125,141,161,82,159,151,121,162,101, Янтра  35,28,14,16,18,10

На 17.02.2020 Г. /13:30 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 17.02.2020 Г. /13:30 – 15:00 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка 7,6,5,9,11,4,3, Барбеш  8,5,7,14,1,3,Военен Блок,9, Бистрица  4,2,5,1,6, Боровец , Вардар 1,10,8,5,4,6,2,3, Върбица  2, Вършец 6,5,3,7,2,8,4, Голо Бърдо 7,3,11,1,2,15,13,4,9,10,14,8,5,6, Ерма  4,6,1, Иван Вазов 6,4,2,3,1,8, Каражинец 8,2,Вила,13б,1,56,7,28 Къща,26,5,4,3,11,39,6, МаХ.Кашова  , МаХ.Рулева 3,9,4,11,10,7,5, Местн.Каражинец/И.Р./ 15,29, Простор 8а,8,2,4,1,6,10,5,9,7, Разсадника  2,4,1,3, Рила 2, Родопи 3,2,7,1,6,5, Ропотамо 4,9,3,2,1,7, Рулева 2а,2,4,1а,8, Сините Вълни 4,2, Стария Площад  8,2,1,5,4,3,6, Струма 26,36,34,40, Христо Ботев 215,201,240,252,207,219,217,213,193,209,211,254,205,119а,258,203,256,250,221,.264 Военен Блок,225,268,262,264 Военен Блок,266,239,229,270,223,235,260,231,264,237,264 Воен.Бл. -Стълби,264,264 1,   2,Воен.Бл.-Вентилатор,5,1,Военен Блок-Вентилатор,Военен Блок

На 18.02.2020 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 10:00 – 13:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ – Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, НаХодище Студена  , Ален Мак , Голо Бърдо 2, Землище МкТП Щрабаг  , Извън Регулация С.Студена Кариера

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, НаХодище Студена  , Ален Мак , Голо Бърдо 2, Еверест  2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Землище МкТП Щрабаг  , Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком  7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, МаХ.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,8, Младост  2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пояс №1на Язовир Студена , Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни  1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни ВръХ 3,6,2,7,4,9, Ретранслатор Студена

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Кладница:   V-15 ,Кв.19 , Vііі-29,Кв.18  , XI-29 Кв.18 Делта Хил , Акация  1,1,2, Бакиница 7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, Берлин  24,14,15,20,17,19,5а,10,12,1а,9,8,3,1,7,5,2, Бор 6,1,2,8,7,5, Борис Тодоров  3,13,7, Брезите 25,9,11,3,26,4,10 Къща,13,2, Брезовица 7,24,19,22,20,8,11,2, Брюксел  10,2,3,3а,1,4, Валого 26,19,6,9,16,24, Варшава 8,12,4а,6,3, Васил Левски 29,15а,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, Виена  2,7,5, Вилна Зона , Витоша 1,3,6,7,5,2,21,80,35а,26,35,70,57,38а,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,

33,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37в,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55,76

60, Воденичище  21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, Волга  19, Горско Стоп.Витошко , Градинарска  3,6,1,2, Гранит 10,6,8,17,2,16, Дабо 15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, Делта Хил  Кв.17, Доброволец 19, Дончо ВатаХ 10,6,1,3,4, Еделвайс 7 Вила,14,24,6,4,12, Жк.Делта Хил, УПИ VI-33, Кв.12  , Здравец 1,4, Ивайло 7,1,13,3,6,8,5,15,19,2, Иван Цветанов 8,75,13,2,22, Иглика 4,14,25,7,23, Изгрев 4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, Йордан Божов  15.,6,4,16,9,2,5,3,13,21,11,7,15, Калиница 12,2,8,3,5,4,10, Каменарска 19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, Кокиче 10,1,8, Кракра 15,25,1,7,21,12,9,3,19,16а,8,30,10,23, Лале  25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2а,8,23,17, Латинка 10,6,4,2,5,14,18,1, Ливадите 11,5,13,3, Лондон 72,35,55,53,70,9а,9д,44,11,52,17,9в,22,Кв.17,46,38,24,1,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, Мак  7, Матница 45,26 Къща,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52 Къща,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50 Къща,33,64,66,55,51,23,56,32,17, МинзуХар 9,5, Мирковица 40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, Младост 3,6,7,2,4, Морена  3,17,23,19,21,18,9,15, Москва 12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, Омуртаг .16,5, Петър Янчов 25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 Къща,2,4.,4, Пладнище 5, Победа 3,15, Прага 28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, Разкръске , Райна Княгиня  11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, Рила 4,1,2, Рим 46,48,44,52,50,60,58, Рудничар 1,2,19,2,4,12,7,27,23,21,5,10,11., С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot; , Селимица , София 91,52,55,58,69,76,73,66,60,63,74,77,80,72,83,56,54,61,71,59,68,79а,79,81,75,64,30,36,45а,14,32,46,49,12,53,8,51, Спас Бурнов  9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61.,.1, Стадиона 2,16,12,14,18,8,10,13,5,15,35,38,41, Стамен Милкин 1,7,5,2, Струма 1, СуХа Кладница , Тинтява 1,7,13 Вила,6,16, УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил , УПИ V||-Кв.20 , УПИ X-017112,Кв.83 , УПИ XI- 922 Кв.58 , УПИ XVI-12,Кв.20 Делта Хил, УПИ XxIx-29,Кв.20 Делта Хил , УПИ XxxIII-31 Кв.20  , УПИ Ііі-21 Кв.20 , УПИ ХХ-523,Кв.51 , УПИ-Ix 29 Кв.18, ХVіі-11010,11038 , Хан Крум 18,7,16,3,5, Хемус 16,19,23,10,23, Хижа Селимица , Цар Самуил 54,22,39,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14а,53,33,63,34,61,20,50 Къща,27,28,48,57,10,19.,30,9,16,7,13,8,36,106г,106б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89 Къща,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, Цар Симеон  2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20а,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,50,25,31,30,53,28,42,58,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,41,54,30.,36,55,60, Шипка 5,14,11,1,23,3,26,12а,12,13,6,16,9, Юрий Гагарин 2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1, Язовирска 8,12, Яровец 21,2,4,7,5,3,8,6,2, С. Витошко-М&Quot;Селото&Quot;,Резиденция,Кв.17,Селимица,До ТПк,Селимица

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Рударци

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 13:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Чуйпетлово:   УПИ 4-194, Кв.18

На 19.02.2020 Г. /08:00 – 09:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/   На 21.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Перник:   Асен Златаров  10,6, Бенковска  1.,2,1.,1,4,10,10.,10,11.,26,24,11,11, Вардар  45,47, Васил Левски 8.,9,5.,Павилион,Покрит Мост-4,7.,Павилион,9. Пазара,5,Покрит Мост-1,9 Пазара,9,Покрит Мост-6,Покрит Мост-3,8,Пазара,5.,6,10,12,Покрит Мост,Тото Пункт,Покрит Мост-2,7,Покрит Мост-5,6, Васил Стоин  9,4,4,9., Искър 3, Княз Александър Батенберг 4,4а,17,19,19.,15,17.,15.,10.,10,12, Кракра 31,16,16.,25,25,15.,25.,15,33.,33,15,Пред Зала&Quot;Кракра&Quot;,59,59.,61,Павилион,61,57.,47,45.,49,57,57,30, Кракра Пернишки  , Миньор 1.,1,1,1,1.,1, Найчо Цанов 20,3 26,12,17,17,1 26,26,7,24,11,45 Магазин,Г-Ж,6,6 26,4 26,13,16.,14,9,9,26 Гараж 3,26.,5 26,16,5,30,25,32.,9 32,36,2 32,10 32,36.,8 32,38,32-Гараж,34.,36,11 32,39,12 32,5 32,32,19,41,21,21,1 32,19.,25.,34, Отец Паисий  На Пазара,23,Оп Пазари,25,Кафе,25а,10,Пазара,Двора На 1-Во У-Ще,29.,Павилион,Пазара,23,Павилион,25.,На Пазара,88,94,86,86,96,92,90, Петко Каравелов До Спирка,6.,Спортно Информационен Цен,6.,6,6.,20,Об.-5,2,6,20.,4,6 Гараж 4,2 Б,6,4,6,2.,2, Райко Даскалов 4,1.,5,1, Раковска  Под Моста,1,14г, Раковски На Пазара,Под Моста,Павилион,Пазара,Перник-Пазара, Рено 2,4.,3,4,3.,1.,3, Търговска 13.,29.,13а,13,27,25,27.,31.,13,25,12,14,1,14,12,14., Под Линията,Пазара,Пазара,На Пазара,На Кооперативния Пазар,Кооперативен Пазар

На 19.02.2020 Г. /08:00 – 09:00 Ч./   На 21.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Перник:   Васил Стоин  8,6,11, Владая  1, Кладница 4, Кракра  23, Кракра Пернишки 6 Хотел,1,1.,Синдикален Дом,1,1,С/У Двореца,.1,1. Синдикален Дом,Младежки Дом,1., Отец Паисий  2, Петко Каравелов 25,1,21,29,15,19а,2, Св.Иван Рилски 1, Струма 23, Търговска 9.,22,11.,30,22.,22,7,11а,30 30,30.,30,11,Сладолед-Машина

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Извън Регулация С.Студена Кариера

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак 5,14,14б,3,4,31,21,33,6,23,2,7,11,13,14в,29,19,8,12,27,1,35,15,25,9,10,14а,17, Васил Априлов  10, Железни Заводи 90б,15а,36,27,58,43,87,45,61,73,8,76,67,29,50,59,37,79,33,52,55,44,Кафе-Аперитив,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9а,89,14,43,35,31,53,31а,86,80,77,71, ЗаХари Стоянов  2,5,1,6,10,12,3,4,9,7,8,11, Ивайло 15,14,5.,5,16,13,18,7,10,20,17,17,8,9,11,12, Капитан Векилски 10,5,7,10,9,8,14,12,11,12,13,14,18, Караманица 87, Лилия 10,5.,12а,2,3,4,11,12,7,8,13,6,5,9,14,11, Люлин 9,15, Мургаш  6, Оборище 17,2,37,8,38,53а,27,51,3,12,7.,25,30,39,9,4,51.,28,20,42,41,34,34.,51а,19,24,40,7,12а,16,31,15,49,53,10,21,29,45,43,36,26,22,35,14,11,5,23, Палма 15,12а,11,16,2а,10,14,8,13,19,6,2,7,9,3,5,12,17,1,18,4, Панайот Волов  2,12,1,8,6,11,17,4,5,9,14,3,13,7, Панайот Хитов 12,1,14,8,7,2,10,9,4,6,5, Света Петка 34,31,21,54,47,42,35,12,25,41,27,2,37,47,16,10,29,21,19,46,49.,54а,39,33,57,14,55,37.,4,59а,32,13,44,26.,22,23,50,30а,17,59,37,43,44,48,52,57,49,28,51,36,45,7,3,38,15,4.,8,30,59,9,18,5,53,3,40, Селимица  8, Синчец 9,12,1,11,20,24,22,7,8,15,10,28а,15.,13,3,6,2,5,26,16,17,18,30,28,4, Софийско Шосе 118,112,51,57.,108,120,55.,114,110,53,57,122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37,12,17,4а,10,18,11,35,14,16,4,13,16.,30а,33,24,21,7,29,8,19,9,30,28,28б,27,15,6,27,31,5,26,22,6а,20,23,25, Тодор Каблешков  31,35а,29,27,22,17 А,35,25,49,28,32,30,19а,33,24,39,47.,36,13,18,14,41,25,16,34,23,25а,37,31,19,17,47,43,38,21,45,15,26, Хаджи Димитър 4,1б,3

На 19.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, НаХодище Студена  , Ален Мак , Голо Бърдо 2, Еверест  2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Землище МкТП Щрабаг  , Извън Регулация С.Студена Кариера , Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком  7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, МаХ.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,8, Младост  2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пояс №1на Язовир Студена , Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни  1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни ВръХ 3,6,2,7,4,9, Ретранслатор Студена

Община Радомир  

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Радомир:   XVIII Кв.155  , Александър Ботев  54,56,32,21,27,31,48,36,50,34,42,33,30а,38,60,25,29,17,21 А,44,19,40,52,23, Бащевица  46,17,44,1б,19,13,42,48,21,40, Върбица 2, Любен Каравелов 10,1,3,6,4,2,8,12, Мечта 10,12,1,13,3,1,14,9,4,15,2,Кафе Аперитив,8,5,6,7,11,11, Мирчо Христов  45а, Петър Берон В Района На &Quot;ВеТПром&Quot;

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Стефаново, Общ. Радомир:   МаХ.Егреците Къща, Пи 604 Кв.101  , УПИ Іx-1083,1084

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ – Николаево, Общ. Радомир

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Радибош

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,УПИ ХіV , Парцел V-220, Кв.12  , УПИ III-345, Кв.34 , УПИ V-310 Кв.34  , УПИ VII-69, Кв.13 , До Фурната,Къща

На 19.02.2020 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Друган:   Vі-485,Кв. 45

Община Трън  

На 17.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Пенкьовци

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Трън:   8ми Март  6,5,14,10,18,2,13,1а,22,12,20,1,16,4,24,3,11,17,4а,9, Атанас Ботев  2,4, Гочо Гопин 4,11,13.,9,19,3,2,25,7,21,17.,21., Десета 9,5,3,7, Мосаловска  3,2,1,19,11а,10,17,15,3а, Народна Воля 17,1,15,37,18,35,3,Павилион,45,26,25,46,30,10,6,20,38,5,44,36,12,24, Петър Асенов  2а,4,13,8,15, Тако Пеев 3,20,1,6,14.,11.,29,9.,19,5,2,7,31,18,13,27,33,25,23

На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Банкя, Общ. Трън

На 20.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Докьовци

На 21.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Мелна:   87 , МаХала Пейчиновци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно заХранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозаХранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

Share Button

Коментари

коментара