Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

Уважаеми клиенти, 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 27 януари – 31 януари  2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 27.01.2020 г. /09:15 – 10:30 ч./ –  Брезник: 06286. 0502. 021 бив. под. МНО 3, 06286. 501. 1606, 9-ти Септември 2., . 2, 1, Павилион, 2, 3, Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 33, 30, 21, 31, 25, 23, 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, 5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 2, 12, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 2б, 10, 2, 44, 45, 36, 34, 40, 38, 43, 41, Андрей Жданов 2, Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, 101, Богдан Митов 4, Борис Антов 8, 16, 5, 3, 18, 6, 3, 9, 15а, 13, 14, 15, 2, 10, 12, 11, 7, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 1, 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Варош 51, 52, 55, 53, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Владо Радославов 18, 7, 20, 17, 3, 11, 15, 24, 5, 13, 2, 6, 1, 1, 5, 10 1, 8, Воин 4, 2, Генерал Владимир Заимов 2а, 1, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91., 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, 16, 57, 5, 42, 34, 47., 57., 57а, 48, 47, 16., 20, 49, 56, 70., 41., 32., 59., 51., 55, 43., 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, 25, 11., 18, 13, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 7, 9, 27, 31, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14., 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Евстати Николов 2а, Елена Георгиева 37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 15, 39, 21, 14, 24, 36, 15а, 24., 34, 38, 35, 43, 31, 27., 41, 28, 22, 33, 19, 16., Енчо Николов 13, 1., 9, 11, 7, 5, 4, 3, Ефтим Стоянов 1, 5, 4, 2, 7, 3, 9, Жданов 4, 5, 11, 7., 7, 9, 6, 13, 15, Йордан Стефанов 18, 9, 13, 11, 7, 1, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Крум Савов 6а, 2, 6, 4, 8, 10, 5, 12, 3, 9, 14, 16, 1, 7, 18, Лазар Лумбаров 5, 1, 3, 1, Макаренко 24, Мала Река 3, 10, 18, 16, 22, 9, 5, 28, 20, 11, 21, 2, Марин Асенов 2, 1, 5, 4, Нестор Петров 1, 12, Съблекалня, 4, Пети Конен Полк 2, 3, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 2, 3, 4, 3, 10, 7, 5, 8., 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Синчец 1, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11., 3, 9, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Христо Ботев 1, 3, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, 23, 38, 30, 2, 44, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 22, 1, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5., 19., 52, 9, 5, 4, 37, 28, 25, 46, 17, 26, 10, 19, 24, 42, 12, 40, 7, 48, 14, Шипка 2., 13, 39, 3, 35, 15, 27, 31, 22, 19, 8, 5, 2, 17, 7, 24, 16, 21, 23, 14, 33, 37, 29, 25, 6, 20, 10, 41, М. Ерешин, В Двора на Вп, В Двора на Училището

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Гърло: Общ. Брезник

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Муртинци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Банкя, Общ. Трън: УПИ I, Кв. 15

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Бераинци: Вила

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Богойна

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Бохова: УПИ-ХI-148, къща, Вила

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Брезник

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Бусинци: махала  Трап, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Бутроинци: Вила

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Видрар: къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Видрица: Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв. 17

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Врабча: УПИ VІІ-62, 61, Кв. 12, К63

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Главановци, Общ. Трън: Вила, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Горочевци: над МТП Ракитов дол

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Джинчовци: къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Докьовци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Долна Мелна: Нупи 12

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Ездимирци: УПИ XVI-197 Кв. 24, УПИ ІІІ-179, Кв. 32, Абисинска махала  

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Еловица, Общ. Трън: къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Забел: II, Кв. 5, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв. 40, УПИ XXXIII – 371кв 20, Вила

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Конска: УПИ ІІІ-202, Кв. 6, Кв. 26, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Костуринци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Кривонос

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Къшле

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Лева Река

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Лешниковци: Имот 32, Кв. 5

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Ломница, Общ. Трън: М. Ждрелото

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Милославци: УПИ I-22 Кв 61, УПИ V-71, Кв. 18, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Мракетинци: Вила, 1

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Неделково: махала  Недялкови Ханове Вила, Долен Хан, УПИ 043001 М. Берова Гора

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Парамун: XI – 89, Кв. 18, махала  Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, Кв. 15, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Пенкьовци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Проданча

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Радово

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Рани Луг: П-Л ХХІ-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 махала  Пещер, Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. част от къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Ребро: Вила

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Реяновци: УПИ ІІ-161

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Слишовци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Стайчовци: 000621, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Стрезимировци: 56, къща

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март 1, 9ти Септември 9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1, Александър Стамболийски, Атанас Ботев 21, Бор 1, Възраждане, Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Георги Димитров 20, 18, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23., 27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91., 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, Десета 1, Захари Иванов 14, 1, 8, 10, Китка, махала  Горно Баринци Параклис, 36, махала Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15, махала Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3, Мосаловска 11а, Мурговица 6, 24, до бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Нпи 070026, М. Китка, Петко Д. Петков 22, 24, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Яким Тошков 7, 8, М. Смърденица, Хижа, Кв. Власина

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Туроковци: Вила

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Филиповци: махала Драговци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Цегриловци: ПИ 197, Временно Захранване на Жил. Сграда

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 28.01.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Ярловци

На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, Андрей Михайлов 101, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Георги Ив Бунджулов 16, 57, 5, 42, 34, 47., 57., 57а, 48, 47, 16., 20, 49, 56, 70., 41., 32., 59., 51., 55, 43., 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14., 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Йордан Стефанов 9, 13, 11, 7, Лазар Лумбаров 1, Макаренко 24, Марин Асенов 5, 4, Нестор Петров 12, Съблекалня, 4, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 3, 10, 7, 5, 8., 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Цвета Лумбарова 23, В Двора на Училището

На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Билинци

На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47, Владо Радославов 44, 19, 34, 29, 30, 36, 28, 26, 25, 32, 29., 21, 42, 40, 38, 23, Изгрев Павилион, Нов Живот 8, 10, 2, 7, 11, 9, 1., 5, 6, 1, 12, Октомври 47, 45, Разцвет 7, 4, 2, 1а, 5, 1, 3, 9, Сливница 2, Чайка 8, 2, 10, 4, 1, 3, 6, 7, Шейново 2, 8, 7, 5, 11, 21, 3, 6, 13, 19, 9, 4, 10, 1, Ясна Поляна 16, 3, 12, 30, 28, 26, 2, 24, 13, 20, 4, 9, 6, 10, 5, 32, 18, 7, 1

Община Ковачевци  

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Габровдол

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Горна Врабча: махала Деяновци, Стопански Двор, къща

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Дивля: махала  Кукувичарска, махала  Фильова

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Долна Врабча

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Долна Секирна

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Еловдол: IV-355 Кв. 23, Кв. 15

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Калотинци

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Мурено: къща

На 27.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Смиров Дол

На 27.01.2020 г. /10:00 – 12:30 ч./ –  Горна Врабча

На 27.01.2020 г. /10:00 – 12:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Горна Глоговица

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Калище: къща

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, Кв. 49, XXxII, Кв. 54а, М. Циганка Пи-5, махала Калайджийска, Нупи 1, Масив 1, С. Ковачевци, Нупи 1146, махала  Стаменкова, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 Кв. 36, УПИ-XIII, Кв. 53а, Циганка, Жил. Сграда, къща, МахКаладжийска

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Косача: махала Дръжкарска, къща, къща, махала  Малинова

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Кошарево: 000339, махала Ранинци, къща

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Лобош: Нупи 14, Яз. Пчелина

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Радибош

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Ракиловци: къща

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Светля: УПИ XIX-298 Кв. 22, до Черквата

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Сирищник: УПИ IV-1161 Кв. 39, УПИ ІV-494, Кв. 38, МахДенева

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 27.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Чепино: Над Центъра

Община Перник  

На 27.01.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Бързатица 1, Витоша 3, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11., 13, 2, 5, 1, 4, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Капитан Петко Войвода 39, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, Незабравка 6, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52., 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп. Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45., 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, Явор 6, 3, 4, 1, 2, 45

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Ален Мак 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Васил Априлов 10, Железни Заводи 53, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Ивайло 15, 14, 5., 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62., 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80, Лилия 10, 5., 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 9, 15, Мургаш 6, Оборище 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7., 25, 30, 39, 9, 4, 51., 28, 20, 42, 41, 34, 34., 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49., 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37., 4, 59а, 32, 13, 44, 26., 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4., 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15., 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 118, 112, 51, 57., 108, 120, 55., 114, 110, 53, 57, 122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16., 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47., 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3

На 27.01.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: С. Люлин, М. Чокладиновец

На 27.01.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Перник: Атанас Буров 10, 11, Благой Гебрев, Варшава 1, 3, 71, Владимир Комаров 4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а, жк. Тева, ПИ 725. 25, Зоя Космодемянская 7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3, Иван Земнухов 4, Изток 2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2, Крали Марко 2, 24, 18, 26, 20, 22, Лев Толстой 4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10., 3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17, Луганск 3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20, Максим Горки 2, 6 Партер, 6, 4, 11, 10, 22, 20а, 20., 24, 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в, махала  Лалова 484, 71, Младен Стоянов Тото Пункт, 5, 5а, 7, 1, 29, 5., 25, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 27, 3, 3., 5, 7а, 11, 14, 14, 23., 33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 къща, 53, 43, 38., 50, 28, 34, 11, 11, 15а, 13, 13, Мошино 317, Кв. Кутела, ПИ С Индентификатор 55871. 515 9895, 371, Огнян Станков 51, 47, 29в, 29, 43, 39а, 31, 45, 37, 39, Олег Кошевой 119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53., 17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20, Пушкин 4, 2а, 1, 7, 2, 4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Сергей Есенин 4, 3, 1а, 1, Силистра 67, Сини Вир 24., 27, 24, 1, 1а, 10, 26, 16, 1в, 29, Съединение 11, 26, 31, 24, 17, 25, 9, 27, 21, 13, 7, 15, 29, 22, 8, 19, 23, 12, 16, Тева 38, 38, 39, 99, 95, 94, 100, 97, 98, 96, срещу Демо, 74, 72, 15 72, 67, 71, 66, 75, 68, 65, 70, 69, 78, 73, 76, 77, 63, Тева /Къщи/ 10а, Трети Март 10, 16, 11, 5, 13, Улан Батор 7, УПИ V-7050 Кв. 118, Урса 4, 5, 16, Хавана 20, 24, 22, 30, 32, 40, 28, Ханой 6, 10, 4, 16, 9, Хемус 1, Цоф Бараки, Чернишевски 1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8, Юрий Гагарин 1., 159, 165, 1, 1, 1., 15, 1., Кв. Мошино

На 27.01.2020 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Перник: жк. Тева, ПИ 725. 25, Тева 99, 95, 94, 100, 97, 98, 96

На 28.01.2020 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Друган: УПИ ХV-407 Кв. 49

На 28.01.2020 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала  Егреците

На 28.01.2020 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Радомир: Върба бивше ТКЗС, Райко Даскалов 93, кв. Върба – бивше ТКСЗ

На 28.01.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Перник: Арчар 23, 21а, Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв., 10, 30, 25, 24, 1., 16., Кв, 28, 23, 9, 1, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, . 61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Зограф 143., Калкас до Кат, 3, ТП Мтс, Караманица 104, 15, 87, Куциян 13, 10, 8, 12, 9, Резервоара

На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Железни Заводи 53, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62., 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80

На 30.01.2020 г. /08:30 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Перник: Рашо Димитров 68, Мошино, 151, 179, 153, 133, 149., 143, 129, 149, 66, 145, 70, 125, 127, 147, 131, 135, 139, 141, 51, 70а, 70а

На 30.01.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Перник: Арх. Йордан Миланов 5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19, Архитект Йордан Пешев 17, 31, 13, 15, Благой Гебрев 3, 2б, 2в Зад Бенз. Мид, Изток 257, срещу Рмп, 2, Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 2 Мошино, Кадиевка 8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23., 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23, Клемент Готвалд В ТП Калинин, 10, 10, 10, Луганск 34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35, Младен Стоянов Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 ул. Арх. Йордан Миланов, 6, Кафе, Закуски, между бл. 4 и 6, до бл. 4, 4а, 142., Зад бл. 6, 10, между Бл 6 и 8, 6, 2, 2а, срещу Супера, 2а, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел, Мошино 68., Стоматологичен Кабинет, М\У бл. 4 и бл. 64, Рашо Димитров 64, 64, 64, 125, 123., 105, 107а, 111, 117,, Пред бл. 64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, до бл. 64, 119, УПИ I 6451 Кв. 552, Юрий Гагарин 6., 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция Руен, до Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1., 3в, 3е, 26 3е, 3

На 30.01.2020 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Арх. Йордан Миланов 22, Изток 2, Кадиевка 8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23., 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23, Луганск 34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35, Младен Стоянов 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, Мошино Стоматологичен Кабинет, Рашо Димитров 125, 123., 105, 107а, 111, 117,, Пред бл. 64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, до бл. 64, 119, Юрий Гагарин до Блок 10

Община Радомир  

На 27.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Друган: VІ-485, Кв. 45

На 27.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радомир: Архимандрит Зинови 8, 5, 1, 3, 6, 4, 2, Васил Левски 19, 14, 12., 11, 21, 16, 15, 12, 27, 29, 23, 25, 24, 26, Витоша 3, 5, 7, 9, 1, 2, Гаврил Радомир 9, 3, 1, 15, 7, 18, 2, 4, 12, 13, 22, 5, 10, 14, 20, 16, 8, 11, Гео Милев 5, 7, 2, 10, 1, 8, 4, 1а, 3, Георги Янев 9, 7, 11, 6, 5, 2, 1, 9а, 4, 3, Голобръдска 1а, 96, 25, 16, 31, 6, 29, 10, 38, 8, 44, 26, 40, 48, 14, 18, 36, 5, 27, 22, 12, 20, 17, 13, 3, 46, 1, 24, Гурко 2а, 5, 9, 3, 7, 1, Гърляница 4, 2, 1, 8, 7, 3, 6, 5, 9, 43, 48, 42, 43, 45, 46, 49, 44, 47, 43., Драгоман 4, 2, 1, 1а, Дупнишка 49, 55, Дядо Анани Николов 1, 2, 19, 3, 9, 18, 29, 6, 14, 10, 5, 19, 16, 13, 22, 17, 27, 24, 7, 23, 4, 12, 7 А, 25, 20, 8, Екзарх Йосиф 7, 1а, 2, 6, 4, 3, 8, 5, 10, Земеделска 15, 13, 24, 26, 14, 12, 17, 18, 11, 20, 16, 8, 3, 2, 9, 5, 1, 6, 4, 10, 7, Ивайло 19, 11, 7, 6, 1, 2, 2., 14, 5, 9, 8, 4, 18, 3, 12, 10, 15, 17, 16, 13, Люлякова 34., 52, 54, 40, 40а, 44, 42, Неофит Рилски 5, 15, 2., 1, 7, 9, 4, 6, 14, 8, 12, 13, 2, Никола Вапцаров 7, 3, 21, 9, 1, 11, 15, 5, 17, 31, 23, 13, 25, Парижка Комуна 10, 12, 8, 6, 7, 5, 2, 3, 4, 16, 28, 21, 19, 24, 27, 20, 15, 9, 11, 22, 17, 23, 14, 18, 25, Патриарх Евтимий 14, 3, 10, 4, 18а, 2, 24, 11а, 27, 5, 20, 23, 8, 28, 9, 6, 30, 34, 11, 25, 21, 17, 22, 16, 19, 1, 7, 26, 15, 12, Преслав 2, 8, 5, 10, 9, Пчелинци 7, 2, 13, 8, 9, 4, 10, 6, 11, 12, 5, 3, 32, 3, 45, 35, 41, 32, 39, 30, 28, 37, 17, 29, 19, 22, 21, 33., 33, 31, 23, 27, 26, 14, 18, 24, 16, 15, Път №627, Рилска 68, 41, 51, 53, 58, 62, 43, 56, 45, 52, 49, 64, 50, 54, 47, 36, 29, 35, 37, 33, 46, 44, 34, 27, 37., 32, 38, 39, 40, 48, 25, 30, Софроний Врачански 6, 3, 13, 1, 15, 4, 9, 11, 7, Стара Планина 4, Стефан Караджа 11, 7, 12, 17, 16, 3, 1, 19, 4, 5, 15, 18, 23, 8, 14, 13, 25, 9, 21, 6, Струма 25, 16, 24, 9, 19, 5, 10, 18, 14, 23, 22, 4, 20, 43, 1, 11, 7, 17, 2, 13, 8, Училищна 30, 52, 31, 29, 40, 35, 46, 54, 50, 42, 38, 48, 44, 58, 41, 64, 51, 56, 66, 60, 56а, 49, 47, 62, 39, 45, 43, 68, Хаджи Димитър 2, 4, Хайдут Дамшо 6, 8, 14, 25, 1, 15, 10, 12, 21, 23, 2, 17, 3, 13, 4, 7, 9, 19, 11, 16, Хайдут Румяна 13, 7, 4, 15, 18, 9, 17, 11, 16, 6, 8, 1, 5, 10, 2, 12, 14, Хан Аспарух 7, 2, 8, 6, 5, 1, 4, 3, Черковна 18, 31, 33, 35, 27, 26, 30, 41, 45, 19, 43, 34, 38, 22, 28, 37, 24а, 39, 23, 20, 25, 29, 24, Шаблин 9, 15, 11, 19, 40, 42, 50, 51, 32, 13, 46, 34, 52, Шипка 18, 16, 45, 20, 23, 21, 13, 22, 31, 38, 27, 17, 32, 30, 15, 49, 43, 29, 35, 34, 33, 41, 25, 19, 47, Широки Дол 5, 8, 9, 6, 2, 12, Юрий Гагарин 21, 26, 29, 24, 27, 25, 15, 30, 16, 28, 17, 23, 22, 20, 14, 18, 3, 6, 3а, 4, 1, 2, 10, 9, 13, 11, 7, 8, 15, 12, 5

На 27.01.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала  Горни Раковец къща, Вила, махала Егреците

На 28.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радомир: I-1259 Кв. 117, Алеко Константинов 6, 10, 16, 4, 8, 2, 14, 12, Батенберг 99, Братя Миленкови 29, 23, 12, 5, 17, 35, 24, 26, 14, 13, 19, 7б, 29а, 22, 8, 9, 6, 11, 15, 10, 33., 20, 33, 21, 31, 27, Войнишко Въстание Павилион, Гърляница 32, 30, 25, 29, 27, 28, 26, 21, 32 32, 20, 25, 24, 39, 22, 27, 14, 17, 12, 13, 16, 19, 18, 15, 10, 11, Добруджа 5, 3, 9, 2, 7, 1, 3, 1, 2а, Дупнишка 32, 32, 45, 41, 47, 39, Бензиностанция, Евлоги Георгиев 12., 14, 8, 14., 13, 9, 10, 6, 7, 5, 12, 11, 18, Люлякова 34., 32, 34, 34 2, 16, 5г, 16, 5, 11, 17, 1, 17, Марица 5, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 8, Раковска 7, 15, 14, 8, 9, 13, 12, 11, 5, 10, 16, 2, 3, 18, 20, 4, Рилска 5, 24, 20, 7, 14, 28, 26, 6, 18, 17, 2, 15, 19, 94, 22, 13, 11, 4, 16, 10, 9, 12, 8, 3, Родопа 4, 2, 3, 1, 4, Павилион, Училищна 23, 22, 27, 19, 20, 21, 25, 21а, 6, 1, 17, 4, 9, 7, 8, 10, 5, 12, 18, 15, 13, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 15, 1, 15, 1, 3

На 29.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радомир: XVIII Кв. 155, Автогарата 5, 6, 2, 3, 1, 4, 10, 8, 6, Фургон С Площадка, 7, 9, 9 9, 11, Алеко Константинов 24, 26, 20, 32, 45, 28, 30, 22, Александър Ботев 11, 24, 9, 15, 28, 13, 30, 26, 37, 35, 61, 66, 64, 54, 56, 32, 21, 27, 31, 48, 36, 50, 34, 42, 33, 30а, 38, 60, 25, 29, 17, 21 А, 44, 19, 40, 52, 23, Александър Стамболийски 39, 16, 31, 26, 7, 28, 30, 12, 27, 14, 24, 36, 22, 19, 34, 17, 15, 9, 38, 25, 20, 23, 13, 32, 18, 29, 21, Арда 7, 5, 11, 9, 1, 3, Батак 4, 8, 2, 12, 10, 6, Бащевица 6, 32, 34, 20, 9, 30, 16, 3, 11, 38, 12, 5, 24, 4, 26, 7, 22, 2в, 8, 2, 36, 10, 28, 1, 46, 17, 44, 1б, 19, 13, 42, 48, 21, 40, Братя Миленкови 37, 43, 45, 49, 39, 47, 41а, 41б, 51, 35, Велчо 13, 1., 17, 19, 1, 18, 11, 26, 15, 16, 14, 10, 2, 8, 2., 12, 20, 25, 4., 7, 4, 22, 5, 3, 21, 24, 23, 9, 27., 40, 36, 33, 34, 42, 28, Върбица 2, Гарата 9, 1, 20, 22, 14, 6, 12, 102, 16, 24, 18, Генерал Кантарджиев 26, 28, 23, 25, 21, Деян Гебрев 71, 57, 61, 51, 63, 73, 67, 65, 75, 53, 69, 55, 59, 41, 20, 35, 31, 29, 49, 52, 34, 27, 47, 47., Иван Вазов 7, 5, 36, 18, 7, 13, 8, 2, 9, 20, 3, 14, 15, 12, 4, 5, 16, 10, 11, 1, 22, 28, 32, 24, 25, 23, 26, 30., 27, 21, 17, 34, 31, 31, Илия Величков 1, 6, 8, Искър 2, 6, 7, 14, 5, 3, 1, 10, 11, 13, 9, 16, 12, 4, Калоян 18, 4, 10, 16, 2, 14, 8, 6, 12, 20, 22, Любен Каравелов 10, 1, 3, 6, 4, 2, 8, 12, Мечта 10, 12, 1, 13, 3, 1, 14, 9, 4, 15, 2, Кафе Аперитив, 8, 5, 6, 7, 11, 11, Милин Камък 8, 3, 10, 7, 9, 1, 6, 5, 2, 4, Мирчо Христов 45а, 48, 36, 49, 54, 33, 34, 53, 43, 35, 39, 59, 51, 52, 38, 47, 28, 26, 44, 46, 30, 28а, 41, 57, 42, 40, 55, 45, 50, 37, 32, 42а, Отец Паисий 1а, 1, 33, 5, 10, 11, 3, 12, 9, 7, 15, 16, 4, 1, 21, 18, 25, 20, 13, 24, 19, 6, 14., 8, 23, 2, 17, 22, 14, Пейо Яворов 3, 14, 7, 12, 5, 8, 10, 16, 1, 11, 20, 13, 18, 9, 22, 24, 26, 15, Петър Берон В Района на Ветпром, Пирин 53, 71, 50., 28, 61, 72, 41, 35, 58, 55, 33, 27., 63, 68, 59, 76, 82, 43, 78, 44, 66, 46, 47, 42, 70, 51, 47., 34, 49, 73, 56, 52, 32, 62, 54, 69, 40, 67, 31, 29, 80, 36, 27, 50, 74, 65, 30, 64, 39, 25, 60, 45, Подпор. Константин Цанков 72, 51, 47, 62, 76, 66, 64, Полк. Митрев 2, 4, Радомирска 15, 22, 5, 26, 17, 16, 9, 31, 28, 14, 27, 3, 13, 10, 29, 18, 32, 1, 25, 12, 19, 33, 6, 11, 20, 23, 7, 2, 4, 21, 40, 8, 36, 24, Райко Даскалов 70, 58, 4, 54 2, 60, 57, 52 3, 52, 50 4, 54, 56, 2, 1, 62, Сан Стефано 2, 3, 5, 9, 6, 8, 4, 16, 7, 18, 12, 1, Свилен Русев 29, 49, 33, 27, 43, 20, 51, 47, 31, Тракия Павилион, Павилион, 8, 5, 33, 45, 48, 26, 42, 23, 40, 37, 28, 49, 22, 32, 2, 47, 39, 25, 36, 27, 30, 46, 38, 52, 43, 34, 50, 44, 1, 41, 3, 4, 44 6, 6 6, 7, 6, 3 В, Хайдут Миленко 16, 11, 5, 20, 31, 28, 13, 26, 14, 12, 30, 4, 29, 34, 21, 23, 7, 1, 22, 10, 9, 32, 2, 15, 36, 24, 8, 25, 27, 3, 6, 19, 38, 17, 18, Христо Смирненски 14, 6, 4, 19, 12, 17, 21, 10, 8, 5, 3, 7, 1, 18, 22, 23, 16, 20, 25, Цар Самуил 6, 3, 5, 22, 14, 9, 1, 10, 7, 8, 12, 4, 17, 22, Янтра 16, 6, 12, 8, 25, 11, 3, 10, 15, 13, 1, 21, 5, 19, 23, 4, 17, 9а, 2, 9, 14, 2а, Кв. 95

На 30.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радомир: Райко Даскалов, Алеко Константинов 1, 1, Александър Ботев 1, 5, 14, 10, 2, 6, 12, 7, 22, 20, 4, 18, 3, 16, 8, Александър Стамболийски 8, 6, 4, 2, 12, 1, 3, 10, Арката, Батенберг 17, Павилион, 6, 19, 2, 4, 4а, 15, 3, 49, Коопазар, 4 3, 19, 6., 8, 41, 43, 3., 9, 13, 13, 25., 21, 23, 25, 17, Бенковска 8, 7, 3, 5, 8., 9, 6, 2, 4, Блок Ное – 2 Ное – 2, Вардар 9, 7, 3, 1., 5, 11, Васил Левски 6, 7, 5, 9., 3, 4, 9, 1, Войнишко Въстание 1, 1, 4, 2 4, 4., 1 5, 1, Павилион, Върба Газстанция, Генерал Кантарджиев 11, 10, 2, 1, 17, 7, 6, 4, 9, 3, 16, 12, 5, 20, 8, 22, 15, 19, 13, 18, 14, 24, Деян Гебрев 7, 3, 2, 8, 1, 16, 10, 12, 4, 13, 5, 6, 11, 9, Дупнишка 12, 4, 18., 2, 8, 1., 7., 6., 1, 41, 6, 13, 12, 10, 43, 23, 20, 21, 17, 27, 25, 22, 24, 19, 26, 9, 5, Евтим Рангелов 12, 5, 13, 11, Иван Асен II 22, 24, 11, 18, 4, 1, 36, 35, 25, 20, 12, 38, 10, 6, 32, 13, 9, 16, 15, 8, Кирил и Методи 3, 5, 21, 15, 9, 12, 11, 17., 1, 14, Кубрат 6, 4, 2, 3, 7, 5, Кюстендилска 6, Люлякова 24, 26, 27, 30, 28, 115, 74, 33, 35, 20, 39, 22, Майор Чиляев 18, 5, 6, 11, 3, 16, 14, 1, 10, 8, 12, 13, 4, 9, Мирчо Христов 27, 17, 1, 4, 20, 5, 11, 15, 19, 14, 13, 31, 9, 2, 23, 3, 21, 16, 25, 7, 26, 6, 29, 12, Ное Магазин, 1., 2., 2, 2, Павилион, 1, Оборище 9, 22, 7, 24, 1, 3, 5, 17, 11, 12, 20, 4, 6, 14, 13, 8, 15, 10, 16, 2, 28, 26, 18, 30, Пирин 14, 20, 8, 7, 16, 2, 26, 3, 10а, 19, 5, 15, 21, 12, 18, 6, 9, 1, 4, 9., 13, 10, 22, 11, 23, Подпор. Константин Цанков 12, 14, 7, 10, 6, 9, 2, 3, 8, 16, 18, 4, 5, 1, 38, 15, 35, 44, 54, 60, 46, 62, 29, 25, 52а, 68, 21, 36, 28, 23, 25а, 64, 50, 32, 17, 56, 11, 33, 31, 37, 72, 22, 58, 6, 27, 20, 70, 40, 42, 19, 58а, 13, 34, 48, 26, Полк. Митрев 5, 1, 9, 13, 15, 19, 23, 11, 17, 1а, 3, 7, Преспа 1, Райко Даскалов 79, 70, 73, 81, 65, 67, 69, 64, 66, 71, 75, 83, 63, 1., Сервиз За Гуми и Кафе, 38, Павилион, 37, 46а, 50, 46б, 46, 14, 10, 26, 12, 4, 6, 8, 38, 16, 31 У-Ще Св. Св. Кирил и Методий, 23, 25, 42, 37, 28, 20, 31, 35, 23, 33, 24, 22., 44, 21, 30, 36, 40, 18, 32, 26, 41, 45, 47, 49, 51, Свилен Русев 9, 19, 1, 18, 12, 3, 14, 7, 21, 2, 5, 6, 8, 17, 10, 4, 15, 13, 16, 23, 11, 25, Свобода 1, 5, 7, 10, 8, 14, 3, 8, 1, 19, 15, 17, 12, 10, Магазин, Парцел 34-989, 16., 19., 11, 20, 4, 1., 1, 2, 7, Стефан Пергелов 5, 19, 9, 15, 17, 7, 11, 6, 13, 21, Търново 10, 12, 4, 2, Христо Ботев 3, 7, 11, 9, 20, 5, 24, 14, 8, 10, 22, 16, 1, 6, Христо Смирненски 2, 9, Цар Освободител 5, 5, 7, 3, 2, 1, Шар 11, 1, 20, 2, 27, 24, 8, 3, 9, 15, 14, 19, 26, 12, 6, 18, 13, 5, 4, 10, 28, 23, 29, 22, 7, 21, 25, 16, Шейново 8, 2, 1, 10, 4, 6, Автогара, Толбухин 13, Кооперативен Пазар, на Кооп. Пазар, Павилион на Пазара, Павилион

На 31.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радомир: Автогарата, Алеко Константинов 1, Ангел Кънчев 6, Арката 28, 32, 29, 30, 27, 34, 26, 33, 31, 25, 5, 3, 2, 15, 6, Павилион, Автомивка, 13, 1, 14, 4, Кв. 1, 20, 22, 10, 17, 21, 9, 11, 7, 8, 18, 12, 19, 16, 23, 24, Батенберг 57, 35, 31, 27, 59, 24, 26, 61, 54, 25, 38, 41, 39, 33, 50, 48, 42, 49, 58, 47, 37, 35., 63, 51, 43, 45, 56, 30, 55, 2, 43., 52, 32, 44, 34, 75, 93, 107, 105, 102, 115, 117, 68, 60, 95, 91, 62, 97, 103, 85, 83, 87а, 77, 96, 100, 66, 87, 79, 104, 69, 64, 109, 113, 98, 71, 111, 101, 106, 65, 67, 73, 92, 99, Бачо Киро 16, 14, 12, 11, 19, 27, 13, 17, 15, 9, 21, 23, 4, 8, 2, 5, 7, 10, 9, 6, Бузлуджа 2, 2, 4, 1, 3, 8, Георги Маджаров 4, 10, 6, 8, Голобръдска 45, 63, 101, 41, 86, 33, 58, 89, 92, 76, 64, 43, 73, 35, 71, 81, 90, 47а, 77, 52, 79, 93, 87, 103, 75, 54, 99, 83, 74, 95, 88, 51, 72, 91, 67, 78, 39, 60, 70, 62, 56, 57, 68, 80, 82, 59, 66, 84, 37, 85, Гурко 2, 8, 4, 11, 6, Драган Цанков 2, 14, 20, 8, 12, 4, 18, Захари Кръстев 6, 12, 14, 4, 8, 10, 1, Иглика, Изворска 10а, 8, 4, 6, 3, 10, Каблешков 2, 10, 3, 15, 2, 13, 5, 7, 16, 1, 9, Кирил и Методи 2, 2., 4, 3, 12, 9, 36, 32, Кракра 14, 28, 22, 20, 5, 8, 7, 26, 18, 17, 12, 16, 6, 24, 10, 13, 19, 15, 44, 32, 34, 11, 48, 40, 9, 46, 52, 30, 50, 17, 36, 42, 38, 56, Люлякова 50, 61., 67, 59, 48, 63, 61, 69, 65, 72, 62, 99, 75, 91, 78, 76, 66, 56, 60, 82, 109, 68, 64, 58, 97, 77, 70, 105, Строеж, 75а, Майор Чиляев 2, Милан Грънчаров 1, 8, 10, 2, 4, 6, 14, 14а, 5, 3, Младост 3, 7, 4, 6, 2, 1, 5, Кафе Санторини, Ное 3, 4., 3а., 4, 3, Осогово 1, Острица 1, 3, 2, 4, 2а, Панайот Волов 2, 3, 1, Пчелинци, Райко Даскалов 99, Свобода, Стефан Стамболов 8, 4, 1, 6, Търговска 8, 29, Филип Тотю 7, 17, 5, 15, 3, 11, 13, Цар Борис I 8, 7, 14, 24, 2, 10, 28, 4, 13, 6, 16, 11, 12, 26, 22, 18, 9, 20, 1, Цар Симеон 9, 7, 8, 1, 6, 10, 4, 3, 5, 2, Черковна 15, 10, 1, 7, 16, 8, 14, 10, 4, 19., 2, 5, 12, 10., 17, 11, Шаблин 52, Шипка 8, 13, 3, 4, 2, 10, 6, 1, 5, 7, 11, 11а, 9, 6

Община Трън  

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Стрезимировци: 56, къща

На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Радово

На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Трън: Денчо Знеполски 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, махала  Кошарите, Кв. Власина

На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Забел: II, Кв. 5

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

 

Share Button

Коментари

коментара