Пълен ГРАФИК на сурвакарските празници по селата в Пернишко – 13-14 ЯНУАРИ 2020

От Община Перник съобщиха Графика с маршрутите, кога и къде ще се проведе сурвакарския обичай Сурва по селата на 13-ти и 14-ти януари. 
ОБЩИНА ПЕРНИК
ДАТА: 13 януари 2020 г. /понеделник
14 януари 2020 г. /вторник /
1. село Люлин – НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”
13.01.2020 г. – н.ч. 18,30 ч.-19:00 ч. Разиграване на ритуала „ Посрещане на сурвакари в дома“, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
място: на площада пред читалището
14.01.2020 г.- н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч. обхождане на къщите в селото.
2. село Лесковец – НЧ “Солидарност -1930 г.”
13.01.2020 г.–н.ч.:17:30ч.–събиране на групата, запалване на сурвакарски огън и игри на площада.
18:30 ч. Отпътуване за среща със сурвакарската група от с. Богданов дол.
14.01.2020 г.–н.ч.: 09:00 ч.-14:00ч.– обхождане на къщите в селото от сур.
3. село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”
13.01.2020 г.–н.ч.:18:00ч.–събиране на групата
19:30 ч.- посрещане на сурвакарите от с. Лесковец и запалване на сур.огън
14.01.2020 г.–н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите от сурв. група.
4.град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”
13.01.2020-н.ч.: 18:00- 21:00 – концерт на народен оркестър “Краси Бенд”
н.ч.:18:00 –събиране на групата и отпътуване за с. Копаница.,
н.ч.: 20:30 ч.-запалване на ритуален огън и среща със 3 гостуващи групи: сурвакарската група от с. Черна гора, гостуваща кукерска група от НЧ ”Христо Ботев 1898”, с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив и сурвакарска група „Йорданови АРТ и приятели“ от град София.
място: на площада при гарата
14.01.2020 -н.ч.: 08:00 ч.-18:00 ч. обхождане на къщите от сурвак. група
5. село Витановци– НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”
13.01.2020 г-н.ч.: 19:30 ч.- събиране на сурвакарите и посрещане на групата от с. Мещица.
20:00 ч. –Запалване на сурвакарски огън и сурвакарски игри.
място: пред читалището.
14.01.2020 г. – н.ч.: 08:00 ч. – 15:00 ч. – обхождане на къщите от сур.група
6. село Черна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”
13.01.2020 г.–н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. 19:30 ч. Отпътуване на групата за среща със сурвакарската група на град Батановци.
място: на площада в с.Черна гора.
14.01.2020 г.–н.ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.–обхождане на къщите в селото.
7. село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.
Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две сурв. групи
място: на площада пред читалището
14.01.2020 г.–н.ч.: 08:00 ч.–14:00 ч.–обхождане на къщите в селото.
н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото
място: в двора на училището
8. село Зидарци – НЧ “Васил Левски – 1975 г.”
13.01.2020 г. –н.ч.: 19:00 ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
14.01.2020 г.– н.ч.: 09:00 ч.–16:00 ч.–обхождане на къщите от сур. група
9. село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 18:00- Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
място: в двора на училището.
14.01.2020 г.–н.ч.: 08:30 ч.–17:30 ч.–обхождане на къщите от сур.група
10. село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”
13.01.2020 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2020 г. – н.ч.: 08:00 ч. 16:30 ч. – обхождане на къщите в селото от сурвакарската група.
Тръгват от махала “Бреста”
н.ч.:13: 30ч.-площада пред “Ханчето”- ритуала “Сурвакарска сватба”
н.ч.: 16: 30 ч. – кулинарна изложба
място: малък салон на НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”
място: на площада в селото
н.ч.: 17:00 ч.-посрещане на сурв. група, ритуален огън, сурвакарски игри
11. кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”
13.01.2020 г.-н.ч.: 18:00 ч.-събиране на групата. Разиграване на ритуала “Сватба”, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
място: пред читалището
14.01.2020 г.–н. ч.: 08:30ч. до 16:30 ч. обхождане на къщите в селото.
12. село Драгичево – НЧ “Пробуда – 1922 г.”
13.01.2020 г. -н.ч.: 09:00 ч. -обхождане на къщите от сурвакарската група.
16:30 ч. отпътуване за град Перник. Среща със сурвакарската група на VI -то СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -/в двора на училището/.
17:00 ч. – среща на групите, запалване на ритуален огън и сурв. игри
17:40 ч.- отпътуване за Драгичево.
18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри в селото.
място: на площада пред читалището в селото.
14.01.2020 г.н.ч.: 09:00ч.- 15:00 ч.–продължаване с обхождането на къщите от сурвакарската група
13. село Голямо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”
12.01.2020 г. 09-17,00 ч- обхождане на къщите на с. Мало Бучино
13. 01.2020 г. н.ч.:18: 00-запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
14.01.2020 г.–н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.-обхождане на къщите от сур.група
14. село Расник – НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”
13.01.2020 г.–н.ч.: 18: 00 ч.–събиране на групата.
18:30 ч-19:30 ч –отпътуване за Велковци, среща на сурвакарските групи от с. Сопица, Велковци и Расник.
място: на площада във Велковци.
14.01.2020 г.–н.ч.:08:00 ч.- 14:00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група
14.01.2020 г.-12:00 ч. играят на площада
15. село Селищен дол
13.01.2020 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране на групата, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Гостуват на групата от село Слаковци.
14.01.2020г.- н.ч.:09:00ч.–13:00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
16. село Вискяр – НЧ “Св.Св.Кирил и Методий – 1933 г.”
11.01.2020 г.–н.ч.: 18:00 ч. събиране на групата пред читалището, запалване на огън и сурвакарски игри.
12. 01. 2020 г.-н.ч. 09:00 ч. -обхождане на къщите за здраве.
17. село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”
13.01.2020 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2020г.–н.ч.:06:00ч.–16:30ч.-обхождане на къщите от мечкарс.група
н.ч.:17:30 ч. – запалване на ритуален огън и мечкарско хоро.
място: площада пред читалището
18. кв. “Църква”, Перник- НЧ “Просвета-1909 г”.
13.01.2020 г.- н. ч.: 17:30. Събиране на групата на Кралевски път и дефиле по централната улица на площада.
18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Фолклорна програма.
14.01.2020 г.–н. ч.: 09:00 ч.- 15:00 ч.-обхождане на къщите в квартала.
19.VI-то СУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Перник
13.01.2020 г.- н.ч.: 17:00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри в двора на училището. Гостува групата на село Драгичево.
13.01. 2020 г.-18:00 ч.-Обхождане на къщите в квартала от сурв. група.
ОБЩИНА БРЕЗНИК
ДАТА: 13 януари 2020 г. /понеделник/
14 януари 2020 г. /вторник/
1. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.
13.01.2020 г.– н.ч.: 18:30 ч. – събиране на сур. група и запалване на ритуален огън
н.ч.: 19.30 ч. – посрещане на сур. група от село Непразнинци и сур. игри
място: на площада в село Бегуновци
14.01.2020 г.– н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите сур.група
организира: кметство и НЧ „Просвета – 1922 г.” с. Бегуновци
2. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:30 ч. – посрещане на сур. групи от селата Сопица и Расник, запалване на ритуален огън и сур. игри
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Велковци
3. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”
13.01.2020 г.– н.ч.: 19:00 ч. – събиране и отпътуване за с. Велковци, среща между сур. групи от с. Расник, с. Велковци и с. Сопица
място: на площада в село Велковци
14.01.2020 г. – н.ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”
4. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”
13.01.2020 г. н.ч.: 19:30 ч. – събиране на сур. група, запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от село Селищен дол
място: на площада пред читалището
14.01.2020 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци
5. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”
13.01.2020 г. – не се разиграват сур. игри в село Ноевци
н.ч.: 21.30 ч. – сур. група се събира и отпътува за село Габров дол
място: на площада в село Габров дол
14.01.2020 г.– н.ч.: 07:00 – 17:00 ч. – обхождане на къщите в село Ноевци
н.ч.: 18:00 ч. – запалване на сур. огън, празнична заря и сур. игри
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ “Пробуда – 1931 г.“, с. Ноевци
6. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 20:00 ч. – събиране на групата, запалване на ритуален огън и посрещане на сур. групи от селата Ребро, Банище и Нови хан.
място: на площада в село Садовик
14.01.2020 г.– н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Дебелец – 1932 г.“, с. Садовик
7. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.
13.01.2020 г.– н.ч.: 22:00 ч. – запалване на ритуален огън. Събиране и отпътуване на сур. група за среща в селата Беренде, Елов дол и Чепино
14.01.2020 г.– н.ч.: 09:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите в селото.
организира: кметство с. Гигинци и НЧ “Искра – 1952 г.”
8. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.
13.01.2020 г.– н.ч.: 22:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски
игри.
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Пробуда – 1927 г.“ с. Кошарево
9. село Долна Секирна – НЧ “Иво Войвода – 1928 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 20:00 ч. – събиране на сур. група и запалване на ритуален огън.
н. ч.: 21.00 ч. – отпътуване и среща със сур. групи от селата Светля, Чепино, Елов дол.
14.01.2020 г.– н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Иво Войвода – 1928 г.“ с. Д. Секирна
10. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”
13.01.2020 г.– н.ч.: 19:30 ч. – събиране на групата, отпътуване и гостуване на сур. групи от селата Садовик.
14.01.2020 г.– н.ч.: 08:00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с. Банище
организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”
11. село Непразненци
13.01.2020 г.– н.ч.: 18:30 ч. – събиране на сур. група и запалване на ритуален огън
място: на площада в село Непразненци
н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване на сур. група и гостуване в село Бегуновци
14.01.2020 г.– н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметството на с. Непразненци
12. село Ребро
13.01.2020 г.– н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и отпътуване на сур. група за село Садовик
място: на площада в село Садовик
14.01.2020 г. –н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото
Организира: кметството на село Ребро
13. град Брезник – НЧ “Просвещение 1870”
18.01.2020 г. /събота/ – ХVІI Маскараден фестивал “СУРОВА БРЕЗНИК’ 2019
място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред читалището/
н. ч.: 14:00 ч. – Официално откриване
14:15 ч. – дефиле на на групи от Брезнишко, региона и гостуващи групи
18:00 ч. – запалване на кладата и ритуален танц на сурвакарите
18:15 ч. – празнична заря и закриване
18:30 ч. – Закриване на ХVІ Маскараден фестивал „Сурова Брезник” 2019
ОБЩИНА РАДОМИР
ДАТА: 13 януари 2020 г. /понеделник /
14 януари 2020 г. /вторник/
1. кв.”Върба”, град Радомир – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 17:00 ч. – програма, запалване на ритуален огън и сур. игри
място: на площада в квартала
н.ч.: 19:00 ч. – 00:00 ч. – обхождане на къщите от квартала
14.01.2020 г. – н. ч.: 06:00 ч. – 12:00 ч. – обхождане на къщите от сур. група
организира: НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ кв.”Върба”, гр. Радомир
2. село Друган – НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.:18:00 ч. – празнична програма, запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от село Прибой
място: на площада пред читалището
14.01.2020 г. – н. ч.: 06:00 ч. – обхождане на къщите от сур. група
организира: кметство и НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.” в село Друган
3. село Стефаново – НЧ “Напредък – 1915 г. ”
13.01.2020 г. – н.ч.: 18:00 ч. – отпътуване на сур. група за село Прибой
н. ч.: 20.00 ч. – връщане на сур. група в Прибой и запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч.: 07:30 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ ”Напредък – 1915 г.”, с. Стефаново
4. село Кондофрей – НЧ “Просвета – 1928 г.”
13.01.2020 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2020 г. – н. ч.: 08:00 ч. –14:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей
5. Ромска сурвакарска група, кв.”Бащевица” – град Радомир
13.01.2020 г. – н. ч.: 18:00 ч. – запалване на сурвакарски огън и сур. игри.
14.01.2020 г. – н.ч.: 07:00 – 15:00 ч. – обхождане на град Радомир
организира: ромска сурвакарска група
6. село Извор – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”
13.01.2020 г. – 18:00 ч.– обхождане на къщите в селото
организира: кметство и сдружение „Сурвакарска група” село Извор
7. село Прибой – НЧ „Светлина – 1936 г.”
13.01.2020 г. – н. ч.: 16:00 ч. – събиране на сур. група и обхождане на селата Бобораци, Беланица и Петрово
н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от село Стефаново
място: на площада в селото
н. ч.: 20:00 ч. – отпътуване на сур. група за село Друган
14.01.2020 г. – н. ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1936 г.”
8. село Долни Раковец – проведени сурвакарски игри на 01.01.2020 г.
9. град Радомир
18.01.2020 г. /събота/ – Общински сурвакарски празник ”Сурва в Радомир” 2020
място: пл.”Свобода” – град Радомир
н. ч.: ………. – Откриване на изложба Традиционни ястия от Радомирско
н.ч.: ……… – “Сурва в Радомир” – маскарадно шествие на сурвакарски групи
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
ДАТА: 13 януари 2020 г. /понеделник/
14 януари 2020 г. /вторник/
1. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров – 1928 г.”
13.01.2020 г. – н. ч.: 17.00 ч. – отпътуване на сур. група за село Косача
н.ч.:18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
н. ч.: 18.30 ч. – посрещат групи от Сирищник, Джерман и Косача и сур. игри
място: на площада в селото
н. ч.: 20.30 ч. – отпътуване на сур. група за село Сирищник
14.01.2020 г. – н.ч: 10:00 ч. – посрещане на сур. групи от с.
Сирищник, Светля и Ракиловци, сур. игри и празнична програма
място: на площада пред читалището
организира: община Ковачевци и НЧ “Георги Димитров – 1928 г.“, с. Ковачевци
2. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.”
13.01.2020 г. – н. ч.: 17:30 ч. – посрещане на сур. групи от селата Ковачевци и Джерман
н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур.игри
н. ч.: 19.30 ч. – посрещане на сур. група от село Сирищник
място: на площада пред читалището
н. ч.: 20.30 ч. – сур. група на село Косача отпътува и гостува в селата Сирищник и Ковачевци
14.01.2020 г. – н. ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите от селото
организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.“, с. Косача
3. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов -1899 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън, сур. игри и обхождане на “Денева махала”
н.ч.: 19:00 ч. – гостуване на сур. група от село Сирищник в селата Ковачевци, Ракиловци и Косача
н. ч.: 21:0 ч. – сур. група от село Сирищник посреща сур. групи от селата Ковачевци, Косача и Ракиловци
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч.: 07:00 ч. – обхождане на къщите в селото
н.ч.: 08:30 ч. – гостуват на село Елов дол
н. ч.: 10:00 ч. – гостуват на село Ковачевци
организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -1899 г.“ с. Сирищник
4. село Светля – НЧ “Светлина – 1932 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.:18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур.игри
н. ч.: 19.30 ч. – сур. група гостува в град Земен
н.ч.: 20:30 ч. – сур. група посрещат сур. група от село Лобош
н.ч.: 21: 00 ч. – посрещат сур. група от село Долна Секирна
място: на площада пред читалището
14.01.2020 г. – н. ч.08:00 ч.: обхождане на селото от сур. група
н. ч.: 10:00 ч. – 12:30 ч.- отпътуване и гостуване на село Ковачевци
организира: кметство и НЧ ”Светлина – 1932 г.” с. Светля
5. село Калище – НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:30 ч. – 00:00 ч. – запалване на ритуален огън, сур. игри и обхождане на къщите от селото
н. ч.: 19.00 ч. – посрещат сур. група от град Земен
14.01.2020 г. – н.ч. 05:00 ч. – 11:00 ч. – обхождане на селото от сур. група
организира: кметство и НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”
6. село Лобош – НЧ “Ведрина – 1928 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.:18:00 ч.- запалване на ритуален огън и сур. игри
н.ч.: 20.30 ч. – сур. група гостува в село Светля
н. ч.: 21:30 ч. – сур. група гостува в село Елов дол
н. ч.: 22:00 ч. – сур. група гостува в село Чепино
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч.: 09:00 ч.- 13:00 ч.- обиколка на къщите в селото
организира: кметство и НЧ “Ведрина – 1928 г.“
7. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда – 1927 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.:18:30 ч. – събиране на сур. група и запалване на ритуален огън
място: на площада в селото
н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване на сур. група от село Ракиловци и гостуване на селата Сирищник и Ковачевци
н. ч.: 20.30 ч. – връщане в село Ракиловци и обхождане на къщите
организира: кметство и НЧ “Селска пробуда – 1927 г.“, с. Ракиловци
14.01.2020 г. – н.ч.10:00.ч.- отпътуване и гостуване на сурвакарската
група в село Ковачевци
8. село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.:18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
н.ч.: 19:30 ч. – посрещане на сур. група от село Габров дол
н.ч.: 21.30 ч. – посрещане на сур. група от село Долна Секирна
н.ч.: 22:00 ч. – посрещане на сур. група от село Лобош
н. ч.: 22.30 ч. – посрещане на сур. група от село Гигинци
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч .09:00 ч. – обиколка на къщите от селото
организира: кметство и НЧ ”Гео Милев – 1936 г.” с. Чепино
ОБЩИНА ЗЕМЕН
ДАТА: 13 януари 2020 г. /понеделник/
14 януари 2020 г. /вторник/
1. град Земен – Сурвакарска група при НЧ “Светлина – 1924 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 17:30 ч. – събиране на сур. група, запалване на ритуален огън и сур. игри
н.ч.: 19:30 ч. – посрещане на сур. група от село Светля
място: на площада в града
н. ч.: 20:00 ч. – обикаляне на къщите
14.01.2020 г. – н.ч.: 09:00 ч. 12:00 ч. – посещение на къщите в града
организира: НЧ “Светлина – 1924 г.“ и кметство гр. Земен
2. град Земен – Сурвакарска група от гр. Земен.
13.01.2020 г. – н.ч. 17:00 ч. – запалване на ритуален огън на площада.
н.ч.: 18: 30 ч. – отпътуване на сур. група за село Калище
14.01.2020 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обиколка на къщите за здраве.
н.ч.: 12:00 ч . – сурвакарски игри на площада.
3. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
място: на площада пред кметството
14.01.2020 г. – н.ч. 8:00 ч. – 12:00 ч. обхождане на къщите в село Пещера
организира: кметство и НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.” с. Пещера
4. село Елов дол – НЧ “Светлина – 1929 г. ”
13.01.2020 г. – н.ч.: 16:00 ч. – събиране на групата от двете махали
н.ч.: 17: 00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри.
19.00 ч. – 22.00 ч. – посрещане на сур. групи от Долна Секирна, Беренде, Гигинци, Лобош, Мурено, Горна Врабча и Сирищник
място: на площада в с. Елов дол
14.01.2020 г. – обикаляне на къщите за здраве
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”
4. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:30 ч. – събиране и отпътуване за село Чепино
н. ч.: 21:00 ч. – предаване на традициите, запалване на ритуален огън
н. ч.: 21:30 ч. – посрещане на сур. група от село Ноевци и сур. игри
място: на площада в селото
14.01.2020 г. – н.ч.: 10:00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и сурв. група при НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“
5. село Дивля – НЧ “Надежда – 1898 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурв. игри
н. ч.: 20.00 ч. – посрещане на сур. група от град Радомир
място: на площада в селото
н.ч.: 20:30 ч. – обхождане на къщите
14.01.2020 г. – н.ч.: 11:00 ч. – сурвакарски игри и обхождане на къщите
организира: кметство и НЧ “Надежда – 1898 г.“, с. Дивля
6. село Беренде – НЧ “Никола Вапцаров – 1945 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
в. ч.: 21:00 ч.- гостуват на село Елов дол
н.ч.: 22.30 ч. – посрещане на сур. група от село Гигинци
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ „Никола Вапцаров – 1945 г.”
14.01.2020 г. – н. ч.: 08:00 – 13:00 ч. – обхождане на къщите в селото
7. село Мурено – НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
н. ч.: 20.00 ч. – отпътуване на сур. група за село Елов дол
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”
14.01.2020 г. – не се разиграват сурвакарски игри
8. село Горна Врабча – “Христо Смирненски – 1946 г.”
13.01.2020 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
Н. ч.: 19:30 ч. – отпътуване на групата за среща в село Елов дол
място: на площада пред читалището и обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.”
14.01.2020 г. – не се разиграват сурвакарски игри

Share Button

Коментари

коментара