Затворената заради ешерехия коли детска градина „Калина Малина“ в Перник отново работи със заповед на здравната инспекция

Възстановена е дейността на детска градина №9 „Калина Малина“, която бе затворена заради намерени ешерехия коли във водата. Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция в Перник градината вече работи, а последващата проба не е открила несъответствия в качеството на водата. 

Припомняме, че след контролни проверки на РЗИ – Перник в различни точки на града бе открито несъответствие в качеството на водата и бе издадено предписание градината да бъде затворена. Временно децата от градина бяха преместени в сграда до 8-мо училище. В детската градина се извърши дезинфекция и подмяна на тръби.

След приключване на ремонтните дейности и предприемане на необходимите действия – промивка и дезинфекция на участъците от водопроводната мрежа, засегнати от авариите, от страна на „ВиК“ ООД – Перник, РЗИ – Перник извърши контролно пробонабиране от пунктовете ул. „Рилски езера“ в кв. „Църква“, ДГ №9 „Калина Малина“, кв. „Проучване“, с. Люлин и с. Витановци.

Резултатите от изследванията отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщават от РЗИ.

За Детска градина №9 „Калина Малина“, кв.“Проучване“ е издадена заповед от Директора на РЗИ – Перник №РД-03-1#1/07.01.2020 за възстановяване дейността на обекта, считано от 08.01.2020 г..

РЗИ – Перник, продължава засилен контролен мониторинг върху качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на гр. Перник и населените места с режимно водоподаване,  като за резултатите от проведените анализи ще Ви уведомяваме своевременно.

 

Share Button

Коментари

коментара